♦ Cuprins ♦ İçindekiler ♦ Contents ♦


Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun!

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve tüm dünyadaki türk toplumlarda kutlanmaktadır. 1919’da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmıştır ve bu gün Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra "Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi.
Her yıl 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de ve Türk dünyasında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolun’daki Tütün İskelesi’nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun’dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale’den sonra, 19 Mayıs törenlerinde, Ankara’da Cumhurbaşkanına sunulur.
Romanya’daki Türk toplumu bu günü sevincle kutlar, Hakses dergimizin sayfalarında bu günün önemini ve Romanya’da nasıl kutlandığını göreceğiz. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun, bu önemli bayramları unutmamalıyız ve bu güzel faaliyetler sonsuza kadar devam etsin!

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

„UDTR – Împreună de 25 de ani”

După Revoluția din 1989, România trece printr-o schimbare radicală, astfel, în 1991 este adoptată o nouă Constituție, care s-a ridicat la standardele europene. În ceea ce priveşte politica minoritară, putem spune că România are o legislație care include cele mai multe drepturi privind minoritățile în spațiul est-european. Cele 18 minorități naționale au avut posibilitatea să se organizeze în uniunii, asociații de sine stătătoare, cu sprijin material şi logistic din partea Guvernului României.
La 29 decembrie 1989, la inițiativa unor lideri ai comunității turce şi tătare a fost fondată la Constanța Uniunea Democrată Turcă Musulmană din România, care se dorea a ? o „organizație non-profit, etno-confesională a populației turce şi tătare din România”. Această formă de organizare a durat destul de puțin, astfel încât datorită unor neînțelegeri din cadrul comunității turce şi tătare, la 1 februarie 1990, s-a luat hotărârea de separare a celor două etnii, formându-se astfel: Uniunea Minoritară Etnică Turcă din România, care, după trei ani (21 decembrie 1993) a căpătat statut juridic, cu denumirea Uniunea Democrată Turcă din România şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România.
Istoricul Mehmet Ali Ekrem în lucrarea sa cu titlul: «Din istoria turcilor dobrogeni» defineşte menirea organizației, astfel: „Uniunea Democrată Turcă din România, are rostul de a apăra şi promova interesele specifice comunității noastre etnice, a dreptului ei la identitate națională. Înțelegem să urmărim aceste obiective militând permanent întru apărarea independenței, suveranității şi integrității teritoriale a României, pentru întărirea coeziunii dintre toți locuitorii țării”
La 1 februarie 1990 are loc o Adunare a comunității turce, cu cca. 300 persoane, pentru constituirea Uniunii Minoritare Etnice Turce din România – UMETR. Prin vot deschis a fost aleasă următoarea conducere: preşedinte ing. Şerif Ziadin, vicepreşedinte Accoium Ali, vicepreşedinte ing. Emurla Osman şi secretar dl. Balgi Ruhan. În procesul-verbal de constituire s-a consemnat şi faptul că printre membri fondatori a acestei Uniuni au fost domnii Talip Revan, Bayram Şaban, Eliaz Recep, Cerchez Hayri, Ali Beytin, Ismail Maren, Amet Hogea şi alții.
În 1994 a fost fondată «Federația Turcilor şi Tătarilor din România», o organizație care nu s-a implicat în nici o acțiune de anvergură. Activitatea „Comitetului consultativ al federației“ a fost structurată pe comisii, care nu făceau altceva decât să dubleze comisiile celor două uniunii deja existente.
Uniunea Democrată Turcă din România este o organizație apolitică, singura recunoscută de Guvernul României ce aparține etnicilor turci, cetățeni români. Are ca obiectiv de bază exprimarea, protejarea şi promovarea identității etno-culturale, lingvistice şi religioase a membrilor săi: protecția identității etnice, în principal, limba, literatura, muzica, religia, tradițiile şi valorile materiale proprii; ocrotirea aşezămintelor şi lăcaşurilor de cultură proprii şi care o reprezintă; întreținerea vestigiilor şi monumentelor istorice şi arhitectonice care îi oglindesc trecutul şi permanența; exprimarea liberă a credinței religioase islamice; cultivarea şi dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie româno-turcă; promovarea imaginii turcilor de cetățenie română peste hotare.
Unul din obiectivele U.D.T.R. este cultivarea şi dezvoltarea relațiilor tradiționale. În acelaşi timp un alt obiectiv îl constituie protecția identității etnice, în principal, limba, literatura, muzica, tradițiile. Urmare a acestui lucru conducerea uniunii a constituit comisii de lucru pentru realizarea programelor de activitate, sperând a fi benefice comunității turce.
Astfel anul acesta, Uniunea Democrată Turcă din România a sărbătorit împlinirea a 25 de ani de activitate neîntreruptă. Sâmbăta 30 mai, în sala de conferințe a unui hotel din Mamaia, într-o admosfera festivă, preşedintele Uniunii Democrate Turce din România a ținut un scurt discurs despre istoricul organizației şi a decernat diplome şi medalii tuturor membrilor care au jucat un rol în istoria de 25 de ani a uniunii.
Preşedintele UDTR Osman Fedbi a declarat: „În ultimul deceniu, UDTR a promovat valorile etno-culturale ale comunității turce, limba maternă prin studiul acesteia în şcoli şi exprimarea liberă a credinței islamice. La nivel național, comunitatea turcă din România continuă să fie o punte de legătură între România şi Turcia, contribuind la întărirea relațiilor bilaterale dintre cele două state, prin realizarea unor acțiuni culturale comune cu Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, sau cu Ambasada Turciei la Bucureşti. În toți cei 25 de ani de activitate UDTR s-a bucurat de sprijinul Guvernului României prin intermediul Departamentului pentru Relații Interetnice, care a susținut cea mai mare parte a proiectelor de promovare a valorilor etno-culturale şi lingvistice.”
La această manifestare au fost prezenți membri de la toate filialele cât şi reprezentanții instituțiilor cu care uniunea colaborează: Prefectura Județului Constanța, Inspectoratul Şcolar Județean, Universitatea Ovidius, Muftiat precum şi Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța.
Cu această ocazie a fost lansată şi broşura „UDTR – Împreună de 25 de ani”, autori Nilgün Panaitescu şi Minever Omer care descrie pe larg istoria uniunii de la începuturi până în prezent.
Festivitatea s-a încheiat cu un spectacol oferit de către ansamblul «Delikanlılar» care a electrizat audiența şi cu tăierea unui tort aniversar.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Întrevederea Deputatului Iusein Ibram cu Preşedintele României

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis s-a întâlnit în data de 19 mai, cu membrii grupului parlamentar al minorităților naționale din care a făcut parte şi deputatul UDTR, domnul Iusein Ibram. Discuțiile au vizat teme de interes pentru minoritățile naționale, care în opinia Preşedintelui României au reprezentat constant un factor de echilibru şi stabilitate în sistemul politic din România, în ultimii 25 de ani.
Conform Administrației Prezidențiale, Preşedintele României a transmis întreaga sa apreciere pentru eforturile organizațiilor minorităților naționale şi cele ale Grupului parlamentar de a promova constant valori şi principii democratice şi europene, pentru deschiderea permanentă pentru cooperare, dialog şi construcție împreună cu reprezentanții majorității.
Totodată, Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, şi-a exprimat convingerea că „acest model de cooperare trebuie continuat şi îmbogățit fiind parte esențială a viziunii sale privind statul român şi guvernarea.” În opinia sa, societatea şi statul român au nevoie de contribuția minorităților naționale la procesul de schimbare pe care îl parcurg în prezent, dar şi la proiectele naționale pe termen lung. Preşedintele României a mai subliniat că, „obiectivele sale de mandat privind aplicarea legilor, funcționarea instituțiilor şi buna guvernare vor avea efecte pozitive inclusiv în ceea ce priveşte respectarea drepturilor minorităților naționale”.
Conform aceluiaşi comunicat de presă remis de Administrația Prezidențială, membrii Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților au adus în discuție nevoia de a avea un proiect de țară asumat de întreaga societate românească, necesitatea păstrării identității etnice şi a dreptului de a studia în limba maternă, situația actuală din sistemul sanitar românesc, precum şi problema acordării cetățeniei române pentru cei care au studiat în România. În cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni a mai fost abordată problema restituirii proprietăților comunităților etnice şi religioase preluate abuziv de statul român şi adoptarea unui cadru legal pentru protejarea monumentelor istorice.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Liderii UDTR față în față cu jurnaliştii constănțeni

Uniunea Democrată Turcă din România a organizat cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la constituirea primei organizații reprezentative a etnicilor turci, vineri, 29 mai, o conferință de presă, la sediul central. S-au aflat față în față cu jurnaliştii constănțeni: preşedintele Osman Fedbi, prim-vicepreşedintele Iusein Gemal şi deputatul Iusein Ibram. În debutul conferinței de presă, preşedintele Osman Fedbi a rememorat primele şedințe de constituire a UDTR, entuziasmul cu care etnicii turci au pus bazele primei organizații reprezentative. Preşedintele Osman Fedbi a declarat: „la 1 februarie 1990, a luat ființă Uniunea Minoritară Etnică Turcă din România, în urma unei şedințe de constituire la care au participat 300 de membri ai comunității turce care au ales prin vot deschis, următoarea conducere: Şerif Ziadin – preşedinte, Accoium Ali şi Emurla Osman – vicepreşedinți şi Balgi Ruhan – secretar. După trei ani, la 21 decembrie 1993, organizația a căpătat statut juridic sub numele de Uniunea Democrată Turcă din România. UDTR a fost constituită cu scopul de a promova drepturile şi interesele comunității turce, identitatea etno-culturală, lingvistică şi religioasă. Printre membrii fondatori ai UDTR se numără: Şerif Ziadin, Talip Revan, Balgi Ruhan, Bairam Şaban, Memet Etem, Accoium Ali şi Meneveli Şaip.”
Referindu-se la realizările UDTR, Deputatul Iusein Ibram a afirmat: „cea mai importantă realizare a UDTR în cei 25 de ani de activitate o constituie studiul limbii turce în şcoli. Cu toate acestea, sunt familii foarte sărace şi lucrez la un proiect prin care abandonul şcolar să fie redus printr-un sistem after school. Oamenii nu au bani să-şi trimită copiii la şcoală, iar acest aspect reprezintă o realitate dureroasă. Nu s-au născut proşti, acest lucru vreau să se rețină, doar că părinții lor nu au posibilități să-i trimită la şcoală, iar acest sistem i-ar educa în mod corespunzător. Ar trebui alocate sume mai mari de bani şi avem semnal pozitiv că anul viitor vor fi alocați mai mulți bani către bugetul educației şi va creşte semnificativ, astfel încât să putem schimba total acest domeniu de activitate, aşa cum ne-am propus. De asemenea, vrem un centru cultural la Constanța, cu săli de lectură, cu săli pentru studiu, dar şi spații pentru spectacole pentru că, după cum ştiți avem multe ansambluri.”
La rândul său, preşedintele Osman Fedbi a mai declarat că: „la nivel național, comunitatea turcă din România continuă să fie o punte de legătură între România şi Turcia, contribuind la întărirea relațiilor bilaterale dintre cele două state, prin realizarea unor acțiuni culturale comune cu Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, sau cu Ambasada de la Bucureşti. Prin intermediul celor două reprezentanțe diplomatice ale Turciei de la Bucureşti şi Constanța au fost oferite burse de studii pentru tineri dar şi stagii de perfecționare pentru profesorii de limba turcă. Mai mult, UDTR a extins în ultimii ani relațiile de cooperare cu Ambasada SUA la Bucureşti care a oferit gratuit stagii de perfecționare în Statele Unite pentru trei membri ai comunității. Din 2012, UDTR cooperează şi cu Asociația Islamică din Republica Populară Chineză. O delegație formată din reprezentanți ai UDTR a avut întâlniri cu membri ai Asociației Islamice din Beijing şi Shanghai şi alte două delegații chineze au avut întrevederi în România, cu liderii UDTR. Următorul proiect comun va fi o expoziție de artă islamică din România prezentată în Republica Populară Chineză, unde UDTR va participa cu un ansamblu folcloric şi cu obiecte tradiționale de artizanat.”
„În toți cei 25 de ani de activitate UDTR s-a bucurat de sprijinul Guvernului României prin intermediul Departamentului pentru Relații Interetnice, care a susținut cea mai mare parte a proiectelor de promovare a valorilor etno-culturale şi lingvistice”, a spus în încheierea conferinței de presă preşedintele Osman Fedbi.
La conferința de presă au participat jurnaliştii: Adina Bocai – Interetnica, Mona Constantinescu – Radio România, Mihaela Tîrpan – Observator de Constanța şi Derya Amet – Radio T.

Casa Turcească

Uniunea Democrată Turcă din România, filiala Cobadin a organizat cea de a II- a ediție a proiectului «Casa Turcească» destinat elevilor de etnie turcă din clasele V–VIII. Elevii de la Liceul din Cobadin coordonați de prof. Caragea Selime au avut ca temă construcția unei case turceşti în miniatură, cu elemente decorative tradiționale. Au fost selectate pentru a intra în concurs douăzeci de căsuțe tradiționale turceşti, premiile fiind adjudecate de: Mustafa Emre şi Cherim Zeinur – locul I, Borseit Emre şi Mustafa Eryn – locul II şi Reşit Fatime şi Stoian Paula – locul III. Un premiu special a primit şi Alibec Duigu.
Festivitatea de premiere a avut loc duminică, 26 aprilie, la sediul filialei UDTR din Cobadin în prezența preşedintelui Uniunii Democrate Turce din România, Osman Fedbi, a subprefectului Accoium Levent şi a preşedintelui filialei UDTR din Cobadin, Raim Naim. Elevii clasați pe primele locuri au primit diplome şi premii din partea UDTR.
Preşedintele Osman Fedbi a declarat: „Casa turcească face parte din seria de proiecte destinate promovării tradițiilor comunității noatre. Este îmbucurător faptul că elevii din Cobadin au răspuns pozitiv concursului lansat de UDTR şi au reuşit în mod creativ, folosind elemente decorative tradiționale să construiască în miniatură, case turceşti inspirate din fotografii vechi. Este important ca cei mai mici membri ai comunității să învețe să îşi păstreze tradițiile, identitatea etnică şi religioasă.”

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Ziua Europei

În fiecare an, la 9 mai, se serbează Ziua Europei, rămasă în istorie şi sub numele de „Ziua Schuman”. La 9 mai 1950 ministrul francez de externe, Robert Schuman, propunea un plan de colaborare economică între Franța şi Germania, pentru eliminarea rivalităților seculare dintre cele două state.

Schuman a făcut primul pas spre crearea a ceea ce este astăzi Uniunea Europeana (UE). La doar cinci ani după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, a propus crearea unei instituții europene care să centralizeze şi să gestioneze producția de cărbune şi oțel, în urma căreia la 1 ianuarie 1952 a luat ființă Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oțelului (CECO). La 25 martie 1957, prin semnarea Tratatului de la Roma, a luat naştere Comunitatea Economică Europeană, devenită Uniunea Europeană în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993. Declarația Schuman a stat la baza amplului proces de construcție a unei Europe unite.
În acest an, se împlinesc 30 de ani de când Consiliul European de la Milano (iunie 1985) a decis ziua de 9 Mai ca Zi a Europei, precum şi 10 ani de la semnarea de către România a Tratatului de Aderare la UE (25 aprilie 2005). În perioada comunistă, în țara noastră se sărbătoarea pe 9 mai Ziua Victoriei, după modelul din URSS, în vreme ce în Europa de Vest aceasta este celebrată pe 8 mai iar în țările Commonwealth pe 7.
La Constanța activitățile au început cu o defilare de la Sala Sporturilor la Prefectură şi au continuat cu un spectacol în fața Prefecturii. Fiecare din cele 28 de țări din Uniunea Europeană a fost reprezentată, la câte un stand, de elevi îmbrăcați în costume tradiționale, care au pregătit preparate culinare tradiționale specifice țării respective cu care i-au îmbiat pe trecători sau pe ceilalți participanți. În acelaşi timp, în sala „Remus Opreanu” din Prefectură alte nouă unități şcolare, cărora li s-a adăugat Palatul copiilor din Constanța, au derulat o activitate paralelă.
Eurocarnavalul 2015 a fost inițiat de Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Constanța şi Asociația „Together Everyone Achieves More”, în parteneriat cu Prefectura Constanța.
Uniunea Democrată Turcă din România a fost reprezentată la manifestările dedicate Zilei Europei de ansamblul Delikanlılar cu un scurt program de dansuri tradiționale turceşti.
La Tulcea Ziua Independenței, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial şi Ziua Europei au fost marcate prin evenimentele organizate la Monumentul Independenței de Prefectura județului şi Garnizoana Tulcea care s-au încheiat cu intonarea imnului Europei şi depunere de coroane de flori.
În continuare, în Piața Tricolorului din municipiul Tulcea, s-a desfăşurat prima ediție a Festivalului județean de folclor pentru copii la care au participat 12 ansambluri folclorice şi patru interpreți, printre care şi ansamblul de dansuri folclorice turceşti Tuna al filialei Tulcea UDTR.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Festival Cultural–Sportiv al Tineretului ed. a X-a

Festivalul Cultural Sportiv al Tineretului, ajuns la a X-a ediție, reuneşte an de an tinerii în manifestări sportive, educaționale şi culturale cu caracter interetnic. Activitatea celebrează „Ziua Tineretului şi Sportului“, dedicată tinerilor de Mustafa Kemal Atatürk şi sărbătorită an de an în data de 19 mai.
Manifestările organizate de comisia de tineret a Uniunii Democrate Turce din România au debutat vineri, 22 mai, cu minicampionatul de fotbal care a fost câştigat de echipa filialei Cumpăna a UDTR. Festivalul Cultural-Sportiv al Tineretului a continuat în după-amiaza zilei de 22 mai cu Simpozionul „M.K. Atatürk, model pentru tinerii turci din Dobrogea”. Au vorbit despre marele lider turc, conferențiar univ. dr. Emanuel Plopeanu – decan al Facultății de Istorie şi Ştiințe Politice, Universitatea „Ovidius”, dr. Delia Cornea – Muzeul de Istorie şi Arheologie şi Serin Türkoğlu – preşedinte al comisiei de cultură a UDTR. S-au aflat alături de tineri la simpozion, domnul Osman Fedbi – Preşedinte UDTR, domnul Ervin Ibraim – Secretar general şi doamna Amet Melec – preşedinte comisia de femei. Printre invitați s-au numărat: domnul Levent Accoium – subprefect, domnul Ali Bozçalışkan – Consul General al Republicii Turcia la Constanța şi domnul Özgen Topçu – viceconsul. Seminarul a fost găzduit de hotelul «Florida» din Mamaia. Concursurile de table şi remi au fost înlocuite acest an de un concurs de dansuri folclorice între ansamblurile UDTR, concursul fiind câştigat de ansamblul Delikanlılar.
Socializarea tinerilor participanți a continuat până târziu în noapte, aceştia având ocazia să se cunoască mai bine, să îşi împărtăşească părerile, doleanțele şi să lege noi prietenii. Festivalul s-a încheiat sâmbătă, 23 mai, cu un picnic, unde s-a organizat un concurs culinar.
Pe tot parcursul manifestărilor, tinerii i-au avut alături pe consulul general al Republicii Turcia la Constanța Ali Bozçalışkan, viceconsulul Republicii Turcia la Constanța Özgen Topçu, subprefectul județului Constanța Levent Accoium, preşedintele UDTR Osman Fedbi, secretarul general al UDTR Ibraim Ervin, deputatul UDTR Ibram Iusein, cărora le mulțumim pentru participare şi susținere.

X. Gençlik Kültür ve Spor Festivali

X. Gençlik Kültür ve Spor Festivali her yıl spor, eğitim ve kültür kapsamında yer alan faaliyetler aracılığıyla gençleri bir araya getiriyor. Etkinlik ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere adamış olan „19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı“nı kutlamaktadır.
Romanya Demokrat Türk Birliği Gençlik Kolu tarafından düzenlenen etkinlikler 22 Mayıs, Cuma günü, Futbol turnuvası ile başlamıştır. Birinciliği RDTB Cumpana şubesi kazanmıştır. Festivalin hızlı ritmi devam etmiştir ve sayın Serin Türkoğlu, kültür komisyonun başkanı moderatörlüğünde yer alan “M.K. Atatürk, Dobruca genç Türkler için bir model “ konulu sempozyumla devam etmiştir. Büyük siyasi liderin kişiliği hakkında sayın doçent Emanuel Plopeanu, Köstence Üniversitesi Tarih ve Siyaset Bilimi Fakültesi Dekanı konuşmuştur. Sayın dr. Delia Cornea, Köstence Tarih ve Arkeoloji Ulusal Müzesi temsilcisi komunizm zamanında müslüman nüfusun göç hakkında konuşmuştur.
Sempozyum türk halk dans yarışması ile devam etmiştir ve birinciliği Delikanlılar grubu kazanmıştır.
Genç katılımcıların sosyalleşme geç geceye devam etmiştir ve yeni dostluklar kuruldu, bir birini daha iyi tanımak, görüşlerini ve isteklerini paylaşmak için fırsat bulundu. Festivalimiz 23 Mayıs, bir piknik ile sona ermiştir. Etkinlikler boyunca gençlerimizin yanında T.C. Köstence Başkonsolosu Ali Bozçalışkan, T.C. Köstence Muavin Konsolosu Özgen Topçu, Köstence Vali Yardımcısı Leven Accoium, Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman, Milletvekili İusein İbram ve Genel Sekreteri Ervin İbraim bulundular ve onlara katılım ve destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman “Gençlik Kültür ve Spor Festivali Romanya Demokrat Türk Birliği tarafından her yıl düzenlenen ve gençlere adanmış en büyük faaliyettir. Hem sportif yarışmalar, hem sempozyum 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamak için ve aynı zamanda, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenmektedirler“ demiştir.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Festivalul Internațional al Păstoritului

În perioada 8-12 mai 2014 s-a desfăşurat la Tulcea ediția a XII-a a Festivalului Internațional al Păstoritului în organizarea Consiliului Județean Tulcea, Primăriei Municipiului Tulcea, Ansamblului Artistic „Baladele Deltei”, Primăriei Beidaud şi Ansamblului folcloric aromân „Dor” din Sarighiol de Deal.
Programul festivalului a cuprins: Concursul național de creație literara, desen şi fotografie „Tradiții şi obiceiuri de păstorit”, expoziție pastorală, întâlnire cu pastori din comuna Beidaud şi comunele învecinate, expoziție de fotografie şi diplome ale ansamblului folcloric aromân «Dor» la cei 36 de ani de activitate, simpozion dedicat „Festivalului Internațional al Păstoritului” – „Locul Păstoritului şi transhumanța în spațiul balcanic”, expoziție gastronomică cu preparate specifice zonei Sarighol de Deal, spectacole folclorice.
Unic în țară, festivalul a adunat la toate edițiile grupuri folclorice din diferite zone ale țării precum şi formații din străinătate, care au adus pe scenele acestei manifestări obiceiuri şi tradiții cele mai multe unice în felul lor.
Comunitatea turcă din România a fost reprezentată la acest festival de ansamblul de dansuri folclorice Delikanlılar care prin dansurile prezentate au contribuit la schimbul cultural artistic.
„Țin să îi felicit pe toți participanții, fie ei dansatori, expozanți sau creatori de literatură, şi să le transmit că au arătat, încă o dată, că sunt cei mai buni dintre cei buni, adevărați profesionişti ai culturii şi artei populare. Stimați oaspeți, ați dovedit, atât la Tulcea, cât şi la Sarighiol, că acest festival, extrem de important pentru cultura şi tradițiile tulcenilor, a dat oameni de calitate, a dat profesionişti, a dat artă. Cu toții meritați aplauzele noastre şi dacă am vorbi de o competiție, fiecare dintre dumneavoastră ar putea fi numit câştigător al acesteia. Încă o dată, sincere felicitări tuturor celor implicați la propriu în această nouă reuşită, şi aici mă refer în special la organizatorii trup şi suflet, domnii Caimacan Popescu şi Ştefan Coman. În final, îmi exprim speranța, dragi participanți, că Tulcea a fost şi în acest an o gazdă primitoare şi vă aşteptăm să reveniți cu drag pe meleagurile noastre!”, a declarat, în acest sens, vicepreşedintele Consiliului Județean, domnul Vasile Strat.

O carte nouă pentru cititori – „Haremul sultanilor otomani”, Bucureşti, 2015 (188 pag.)

La începutul anului 2015, la Editura Contrast, din Bucureşti, a apărut o carte cu titlul de mai sus, semnat de nonagenarul turcolog Mustafa Ali Mehmet.
După lucrarea: „Pagini din istoria turcilor – De la huni până în zilele noastre” (”Türk Tarihinden Sayfalar – Hunlardan Günümüze Kadar”), publicată în anul 2013, cu sprijinul financiar al Asociației Oamenilor de Afaceri Turci din România (TIAD) şi Firma de Turism Peter Company-Bucureşti, destinată cu precădere cititorilor de limbă turcă, acelaşi autor ne introduce, de această dată, în lumea Haremului Sultanilor otomani, instituție social-familială specific spațiului musulman, care avea să-şi cunoască forma sa desăvârşită tocmai între zidurile pline de mistere ale Palatului Topkapı din Istanbul, astăzi muzeu.
Lucrarea a fost tipărită cu mijloacele proprii ale autorului – pensionar.
Scrisă în limba română, lucrarea se adresează unui cerc mult mai larg de cititori decât prima, la care ne-am referit mai sus, familiarizându-ne totodată şi cu o serie de detalii necunoscute sau mai puțin cunoscute din viața de Harem, în general, şi din viața de Harem din incinta Palatului Topkapı, în special.
După cum se ştie, cititorii români abia în ultima vreme au putut afla unele detalii despre Haremul Sultanului Suleyman Magnificul (1520–1566) cu prilejul prezentării la Kanal D – TV a serialului: Suleyman Magnificul – Sub semnul iubirii, adaptare după serialul turcesc ”Muhteşem Yüzyıl” (Secolul Magnific), care a cucerit o lume întreagă.
Spre deosebire de exagerările din alte lucrări, în lucrarea pe care o prezentăm aici găsim o serie de detalii despre ceea ce a însemnat, în realitate, Haremul sultanilor otomani în contextul evoluției Imperiului Otoman, atât prin amestecul femeilor din Harem în viața politică, într-o perioada sau alta, cât şi prin tot felul de rivalități dintre femeile din Harem, care se soldau adeseori cu numeroase crime chiar prin odăile sau coridoarele Haremului propriu-zis. Vă dorim lectură plăcută!

Monumentele istorice din Hârşova, încotro?

Uniunea Democrată Turcă din România, filiala Hârşova a organizat sâmbătă, 9 mai, la Casa de Cultură din localitate, o dezbatere în cadrul acțiunii „Hârşova, străveche cetate otomană”, cu tema: „Monumentele istorice din Hârşova, încotro?” Dezbaterile din cadrul simpozionului s-au axat în principal pe posibilitățíle de valorificare a cetății şi necropolei otomane, de includere a acestora în circuitul turistic. După dezbatere, participanții la eveniment au vizitat necropola şi cetatea otomană.
În cadrul aceluiaşi eveniment, ansamblul folcloric «Martalar» format din elevi de etnie turcă de la Şcoala nr. 1 din localitate a susținut un scurt program artistic.
Cetatea Hârşova constituie una dintre cele mai interesante mărturii arheologice şi a fost ridicată pe vechile ruine ale unei cetăți romane, construită de Împăratul Traian. În 1389, Mircea cel Bătrân a cucerit Hârşova, iar în secolul al XV-lea localitatea a intrat sub stăpânire otomană.
La eveniment au participat: preşedintele U.D.T.R. ing. Osman Fedbi, secretarul general Ervin Ibraim, preşedintele filialei Hârşova, Memet Redvan, reprezentanți ai Muzeului „Carsium” din Hârşova. La dezbateri a luat parte şi viceconsulul Genç Tanay din partea Consulatului General al Republicii Turcia la Constanța împreună cu directorul comercial Turkish Airlines Constanța, doamna Güneş Tanay.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Veşminte ale Sultanelor – Prezentare de modă

Institutul Cultural Turc «Yunus Emre» din Constanța a organizat în data de 28 mai, o prezentare de modă cu tema „Veşminte ale Sultanelor”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, Prefectura Bursa, Asociația Oamenilor de Afaceri Turci Dobrogea, Uniunea Democrată Turcă din România şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România şi a fost găzduit de un cunoscut hotel din stațiunea Mamaia.
Costumele au fost confecționate din catifea şi tül, în mare parte manual, în cadrul Institutului de Perfecționare din Bursa, unul dintre cele 25 de institute din Turcia, înființate cu scopul de a studia costumele otomane după modelele celor originale şi de a le reînsufleți. Conform declarației directorului adj. al Institutului, Mediha Karasu pentru confecționarea unui singur costum s-a lucrat şi 3 luni de zile. „Am adus în România 25 din cele mai reprezentative costume, 24 după modele otomane lucrate la Kelek, un oraş important al Imperiului Otoman şi unul reprezentând steagul Turciei”, a spus directorul adj. al Institutului din Bursa. În muzeul institutului există 150 de astfel de costume.
Potrivit consulului general al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozçalışkan: „Ideea acestui spectacol a aparținut celor de la Institutul Cultural Turc şi eu am susținut-o din tot sufletul. Mulțumesc pe această cale Prefecturii din Bursa, Turcia care a trimis aici întreaga delegație, modelele şi toate costumele, fără costuri.”
În debutul evenimentului, ansamblurile folclorice «Delikanlılar» – UDTR şi «Karadeniz» – UDTTMR au prezentat un program de dansuri tradiționale.
Costumele au mai fost prezentate în Statele Unite ale Americii, China, Azerbaidjan, Olanda, precum şi la Bursa cu ocazia unor evenimente organizate de Prefectură.

Sultan Kıyafetleri Defilesi

Yunus Emre Enstitüsü – Köstence Türk Kültür Merkezi, T.C. Köstence Başkonsolosluğu, Asociația de Promovare Litoral–Delta Dunării (Turizm Derneği), Bursa Valiliği ve Dobruca Türk İş Adamları Derneği’nin işbirliğinde ve Romanya Demokrat Türk Birliği ve Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği’nin katkılarıyla 28 Mayıs 2015, perşembe günü, Mamaia’daki ünlü bir otel’de “Sultan Kıyafetleri Defilesi” gerçekleşmiştir.
Sergiyi hazırlayan sayın Mediha Karasu, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü müdür yardımcısı konuşmasında belirtti: “25 kostüm sergiledik, 24 tanesi osmanlı giyisisi bir tane de Türk bayrağı temsilen bayrak giyisimiz. Kostümlerin elde yapılanlar, birtanesi üç ayda bitiyor, makinede üretilenler ise bir ayda bitiyor. Bizim enstütümüz, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye’de bu amaç için kurulmuş, toplam 15 okuldan birisi. Amacımız geleneksel el sanatları ve giyim kuşam araştırmak, geliştirmek yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Toplam 150 civarında kostümümüz var. Burada seçtiklerimiz Osmanlı Dönemine daha yakın olanlar birde pul boncuk olanlar Keles (Bursa’nın bir ilçesi) Bursa’da Osmanlı başkenti olduğu için keles işlemeleri olduğu kıyafetlere öncelik verdik. Daha önce bire bir başka yerde sergilenmedi ama içindekilerin bazılarını alarak Amerika, Çin’de, Bakü’de, Kazakistan’da, Fransa’da ve Holanda’da sergilendi. Bundan sonra davet aldığımız yerlere katılmak isteriz, en çok ta Bursa’da çeşitli etkinliklerde sergiliyoruz, turizm haftasında, Osmanlı Kuruluş gününde. Romanya’da çok güzel bir ilgi ile karşılaştık ve bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.“
Programa renk katan Romaya Demokrat Türk Birliği „Delikanlılar“ folklor grubuydu. Defileye katılan Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonolosu sayın Ali Bozçalışkan bu güzel faaliyeti gerçekleşmesine sebep olan Köstence Yunus Emre Kültür Merkezine ve Bursa valiliğine teşekkür etti.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Expoziție dedicată împlinirii a 100 de ani de la victoria de la Çanakkale

Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța în parteneriat cu Muzeul Marinei Române şi cu Asociația Oamenilor de Afaceri Turci „Dobrogea” au organizat în data de 19 mai, expoziția „Calea de la război la pace –Fotografii ale luptelor de la Çanakkale”.
Expoziția a fost găzduită de Muzeul Marinei Române din Constanța şi a cuprins 40 de fotografii care ilustrează eroismul armatei turce atât în luptele terestre cât şi în cele navale desfăşurate la Çanakkale precum şi rolul lui Mustafa Kemal Atatürk în punerea bazelor statului turc. Prezent la eveniment, referindu-se la semnificația zilei de 19 mai, Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozçalışkan a declarat: „19 mai este un punct de cotitură în istoria țării noastre. La această dată, în anul 1919, Mustafa Kemal a plecat din Istanbul către Samsun şi a dat startul luptei de eliberare. Putem spune că bazele Republicii Turcia s-au pus acolo, la Samsun. La această dată încă exista Imperiul Otoman, iar Mustafa Kemal era unul din conducătorii armatei. Era deja sfârşitul Primului Război Mondial, Imperiul Otoman se destrămase şi forțele inamice începuseră să cucerească Anatolia. Din acest motiv era necesar să apară un nou stat în Anatolia iar Mustafa Kemal şi-a asumat rolul de lider şi a început lupta de eliberare. Datorită dăruirii cu care s-a luptat şi a condus poporul turc, îl comemorăm astăzi, încă o dată, cu respect.” Diplomatul turc a mai precizat: „Această expoziție este prilejuită de aniversarea a 100 de ani de la marea victorie navală de la Çanakkale. Ne-am dorit să organizăm vernisajul pe 19 mai, atât pentru că Mustafa Kemal a fost un erou în luptele de la Çanakkale, cât şi pentru că semnificația zilei de 19 mai este legată de numele său. Atatürk a dăruit această zi tinerilor, convins fiind că viitorul unei națiuni stă în tineret. Ne dorim ca tinerii să înțeleagă valoarea acestei moşteniri şi să se comporte la înălțimea aşteptărilor pe care le avem de la ei. De asemenea, ne dorim să sărbătorim de acum înainte, multe zile ale tinerilor.”
La vernisajul expoziției „Calea de la război la pace – Fotografii ale luptelor de la Çanakkale” au participat: subprefecții Accoium Levent şi Anefi Ersun, preşedintele comisiei de cultură a UDTR, Serin Türkoğlu, decanul Facultății de Istorie şi Ştiințe Politice, conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, viceconsulul Özgen Topçu, preşedintele TIAD, Zeki Uysal şi numeroşi membri ai comunității turce. După vernisarea expoziției, cei prezenți la eveniment s-au întreținut într-o atmosferă cordială în cadrul unei recepții.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Türk Dünyası Gazeteciler Şurası

Türk Dünyası Gazeteciler Şurası, Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da 26-29 Mayıs tarihler arasında gerçekleşti.
Türk Dünyası 2. Gazeteciler Şurası’nın açılış töreni Kazan Grand Otel’in salonunda yapıldı. TATMEDIA ile DGF’nın hazırladığı açılış programına Tataristan Parlamento Başkan Yardımcısı ve Tataristan Gazeteciler Birliği Başkanı Rimma Ratnikova, Türkiye’nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmeç, TATMEDIA Başkanı Ayrat Zaripov, TATMEDIA Başkanı Yardımcısı Nuria Belomoina ve Türkiye-Türk Dünyasından: Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Başkanı Yılmaz Karaca, Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Aflatun Anmaşov, Avrasya Radyo Televizyon Yayıncıları Birliği Başkanı İsmail Kahraman, Hollanda Türk Federasyonu Başkanı Murat Gedik, TRT AVAZ Kanal Koordinatörü Murat Akkoç, Anadolu Haber temsilcisi Nedim Kaya, TRT TV Daire Başkan Yrd. Danışmanı Hakan Türkyılmaz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak, Türkmeneli Vakfı temsilcisi Fevzi Türker, DGF Başkanı Menderes Demir, Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Başkanı Şemsettin Küzeci, Anadolu Spor Yazarlar Derneği Başkanı İbrahim Erdoğan, Kazan Federal Üniversitesinden akademisyenler ve çok sayıda medya mensubu yer aldı.
Romanya tarafından, Romanya Demokrat Türk Birliği „Hakses“ dergisinin baş redaktörü, Ervin İbraim katıldı ve Romanya’da azınlık olarak gazetecilik mesleğin özelliklerini aktardı. Sunmuş olduğu makalede Romanya’da Türk ve diğer azınlıkların gazetecilik konusunda özgürlüğünü ve özelliğini ifade etmiştir.
Şuranın açılışı Tataristan’ın tanıtım filmi ile başladı. Beğeniyle izlenen tanıtım filmi, Kazan şehrinin ihtişamını ve Tataristan’ın güzelliğini ve özelliğini yansıttı. Ardından da Rusya, Tataristan ve Türkiye’nin milli marşları çalındı.
Açılışta Türk Dünyası’nın renklerine medya alanındaki çalışmalar sergilendi. Şurada çeşitli başlıklar altında paneller düzenlendi. Genel amaç ise Türk Dünyası gazetecileri Ankara, merkezde bir çatı altında toplamak ve Türk Dünyasına ve dünyaya sağlıklı bir şekilde yayınlamaktır. Türk Dünyasında faaliyet gösteren basın kuruluşların arasında işbirliğin artırılması, ortak alfabe ve Türk haber ajansı kurulması ana gündem maddeleri idi.
Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç konuşmasında belirtti:
“Bin yılı aşkın tarihi bulunan güzel Tataristan’a, Kazan’a hoş geldiniz” dedi. Türk dünyasını çok farklı bölgelerinden gelen gazetecilerin buluştuğu şuranın ikincisi için Kazan’ın tercih edilmesinin çok doğru bir seçim olduğunu söyleyen Dilmaç, “Dünyayı takip eden gazeteciler olarak Tataristan’ın son dönemdeki uluslar arası alandaki görünürlülüğünü ne kadar arttırdığının farkındasınızdır diye düşünüyorum.
Ev sahipliği yaptığı organizasyonlar ile Tataristan. Hem Rusya’da hem de Dünya da daha da tanınan bir ülke haline geldi. Tataristan, Türk dünyası içerisinde de özel bir konuma geliyor zira bunun için tarihi, kültürü ve birikimleri var. Bu kapsamda bir hafta sonra Kazan, Nevruz adlı Türk Halkları Tiyatro Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Şuranın da bu tablonun önemli bir parçasını teşkil ettiğine inanıyorum. Yapılacak çalışmalarda sizlere başarılar diliyorum. Dilleri bir olan Türk gazetecilerin işlerinde ve fikirlerinde de bir olması için burada güzel adımların atılacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Congresul jurnaliştilor din lumea turcă

În perioada 26–29 mai 2015, s-a desfăşurat în Kazan, Republica Autonomă Tatarstan – Federația Rusă, cel de-al doilea Congres al jurnaliştilor din lumea turcă. Congresul a fost organizat de Tatmedia din cadrul Mass Communications a Republicii Tatarstan.
În cadrul congresului au fost dezbătute teme privind promovarea jurnalismului în limba turcă în toate țările unde există comunități de etnici turci, atragerea de jurnalişti tineri sau formarea tinerilor etnici turci pentru a îmbrățişa profesia de jurnalist şi respectarea deontologiei profesionale. Dezbaterile au mai inclus şi prezentarea problemelor cu care se confruntă ziariştii turci în țările în care trăiesc.
La congres au participat 100 de jurnalişti turci din 20 de țări ale lumii precum: Turcia, România, Bulgaria, Albania, Kosovo, Rusia.
Din partea Uniunii Democrate Turce din România a participat redactorul şef al publicației «Hakses» domnul Ervin Ibraim care a reprezentat cu succes comunitatea turcă din România. În lucrarea prezentată în cadrul congresului aduce la cunoştința libertatea presei minorităților etnice şi susținerea acestora de către guvernul României.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Hâdârlez

Hâdârlezul este una din cele mai importante sărbători ale turcilor dobrogeni la care participă întreaga comunitate turcă. Conform legendei se spune ca erau doi frați Hâzâr si Ilias ce l-au supărat pe Stăpânul Cerurilor şi acesta ca pedeapsa i-a despărțit, unul devenind Stăpânul Pământurilor şi celălalt Stăpânul Apelor. Acestora li s-a permis să se întâlnească odata pe an, în noaptea de 5 spre 6 mai, într-o pajişte pe malul unei ape, sub o ramură de trandafir. Ziua de Hâdârlez reprezintă sfârşitul iernii şi începutul verii. De sărbătoarea Hâdârlez turcii dobrogeni se întâlnesc pe pajişti, la pădure, în zone cu verdeață, unde au loc spectacole în aer liber (dansuri populare, cântece, poezii, diferite întreceri culinare şi sportive). Se fac plăcinte cu brânză, cu carne, cu dovleac, turte turceşti rotunde, ce semnifică arele si luna etc. Din punct de vedere religios de Hâdârlez se comemorează sufletele celor răposați. Se vizitează mormintele, se fac rugăciuni din sfântul Coran.
Ziua de Hâdârlez exprimă tocmai sfârşitul iernii şi începutul verii. Sărbătoarea Hâdârlez se desfăşoară în zonele de verdeață, crânguri, pajişti şi păduri de lângă localitățile urbane şi rurale într-o zonă naturală unde găsim lacuri, izvoare, râuri, chiar şi firicele de ape curgătoare.
Se spun proverbe, zicători, legende, ghicitori, se mănâncă, se cântă, se petrece, se dansează, au loc jocuri de societate şi tradiționalele trânte, lupte sportive numite güreş. O serbare ce este pigmentată cu muzică, dansuri populare (halk oyunları), cu întreceri sportive (güreş).
Acestei sărbători i se mai dă, în Dobrogea, numele de „tepreş“. Este o sărbătoare care întăreşte comunitatea, o face mai trainică, mai puternică.
Sărbătoare câmpenească, folclorică, Hâdârlez are loc într-o atmosferă animată, însuflețită, se sacrifică miei, se prepară bucate tradiționale, se desfăşoară acțiuni distractiv-recreative la care participă, cu mic cu mare, femei, bărbați, tineri şi copii, rude, prieteni, întreaga comunitate.
Ca în fiecare an UDTR a petrecut această zi frumoasă împreună cu comunitatea turcă în Tulcea şi Cobadin. Fiecare filiala a organizat câte o petrecere câmpenească cu diferite concursuri, cu cântece, cu dansuri tradiționale turceşti. La acest eveniment au fost prezenți ansamblurile din Cobadin, corul doamnelor tulcence «Kaynanalar» şi grupul de dansuri «Tuna». Anul acesta membrii filialei Constanța au petrecut împreună cu membrii filialei Cobadin, Fântâna Mare, Cumpăna, Tuzla, Lazu, Cernavodă. Prezenți la acest eveniment au fost: Preşedintele UDTR, d-nul Fedbi Osman, Secretarul general al UDTR, d-nul Ibraim Ervin, preşedintele filialei Cumpăna, d-nul Bari Muselim, preşedintele filialei Cobadin, d-nul Raim Naim şi preşedintele filialei Tuzla, d-nul Salim Levent. Prezent la eveniment a fost şi subprefectul județului Constanța d-nul Accoium Levent. Gazda activității a fost preşedintele filialei Cobdin, d-nul Raim Naim împreună cumembrii filialei care au făcut ca această zi să fie minunată. Nu în ultimul rând îi mulțumim d-nei Aiten Borseit pentru efortul depus.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Ana Dilim, Güzel Türkçem / Frumoasa mea limbă maternă 2015

Cu mare interes, cel puțin din partea segmentului activ al profesorilor de limba turcă, s-a făcut, în data de 29 mai, deschiderea concursului de poezie şi cântec turcesc organizat de Inspectoratul Şcolar Județean Constanța cu sprijinul Uniunii Democrate Turce din România. Ediția din acest an a Concursului Şcolar Județean de Poezie şi Cântec Turcesc „Ana Dilim, Güzel Türkçem” a debutat în acelaşi timp la Constanța şi Medgidia, în două instituții şcolare. Această primă etapă, de preselecție a Concursului Județean, a fost coordonată de doamna Arif Aisel la Constanța şi doamna Bolat Nurdanie la Medgidia.
Uniunea Democrată Turcă a dorit să fie parte a acestui concurs şcolar deoarece este preocupată permanent de activitatea claselor de limba turcă, pentru care caută să obțină tot felul de recompense precum biletele de tabără. Pentru elevii preocupați de studierea limbii turce materne orice efort este prea mic. Este adevărat că ne-am dori să putem face mult mai multe pentru copiii noştri dar, l-a fel de mult, ne-am dori ca aceştia să acorde mai multă importanță acestei discipline identitare. Concursul din acest an, faza preliminară, a adus laolaltă peste 40 de copii la Constanța şi tot cam atâția la Medgidia. Clasele de turcă din şcolile care au intrat în concurs au putut participa cu câte un elev pentru secțiunile:

Numărul total de elevi, la nivelul fiecărei şcoli participante s-a limitat la 4 elevi. Selecția a fost făcută la nivelul fiecărei şcoli de către profesorul coordonator.
Tema concursului de poezie şi cântec turcesc „Ana Dilim, Güzel Türkçem” este foarte importantă pentru noi şi sperăm ca toate aceste poezii recitate de elevii noştrii să însemne pentru ei cam ce au însemnat poeziile lui M. Eminescu, G. Coşbuc, O. Cazimir pentru noi generația de dinainte de 1989. Am fi astfel răsplătiți pentru eforturile noastre. Suntem convinşi că recitările şi interpretările copiilor au adus şi vor aduce entuziasm şi emoție. Cum data Concursului Județean „Ana Dilim, Güzel Türkçem” a fost sabilită pentru data de 5 iunie, vă invităm să împărtăşim bucuria valorii etnice împreună.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Conviețuire interetnică pe plaiuri dobrogene

În data de 23 mai anul curent a avut loc cea de-a VIII-a ediție a evenimentului “Conviețuire interetnică pe plaiuri dobrogene”. La această activitate comuna Cumpăna, reuneşte atât locuitori ai comunei, cât şi oaspeți din diferite colțuri ale Dobrogei.
Activitatea a debutat cu“Hora etniilor Dobrogei” şi cu o paradă a costumelor populare.
Doamna Mariana Gâju, Primarul comunei Cumpăna a deschis evenimentul în prezența oficialităților şi a invitaților prezenți: dl. subprefect Levent Accoium, dl. preşedinte al U.D.T.R. Fedbi Osman, dl deputat U.D.T.R. Iusein Ibram, reprezentanți ai Consulatului Republicii Populare Chineze la Constanța.
Manifestarea a continuat cu „Concursul de artă culinară tradițională”, în cadrul căruia au fost prezentate, jurizate şi degustate bucate tradiționale, specifice fiecărei comunități, dintre care amintim: plăcintă dobrogeană, sarmale în foi de varză şi de viță, tochitură dobrogeană, şuberec, cobete, geantîc, tatli ceorec, revani, musaca, iufca, humus, baclavale şi sarailii. Participantele la concurs s-au prezentat cu o ofertă deosebit de bogată. Astfel, au prezentat preparate culinare specifice bucătăriilor proprii ale filialelor U.D.T.R şi U.D.T.T.M.R şi ruşii lipoveni din Ghindăreşti, precum şi aromânii din Mihail Kogălniceanu, Cogealac şi Amzacea.
Pe scena amplasată pe Stadionul Complexului Sportiv «Victoria» Cumpăna au evoluat următoarele ansambluri: Kardelen, Multietnic Techir, Elips, Astras, Aromân Dor, Ildîzlar, Muguraşii şi Boboceii Cumpenei, Altițe Dobrogene, Şcoala de balet „Nicolae Spirescu”, trupa de dans modern instruită de Cristina Tescuteanu ş.a.
Evenimentul „Conviețuire interetnică pe plaiuri dobrogene” a reunit oaspeți din peste 20 de localități ale județului Constanța, dar şi din Bucureşti. Evenimentul a continuat cu concursul de lupte tradiționale tătăreşti Kureş.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Ziua mamei

Ziua Mamei s-a sărbătorit pentru prima dată în Grecia Antică, în onoarea Zeiței Rhea iar din 1600 este celebrată în Anglia în onoarea tuturor mamelor. În SUA, din anul 1907 devine sărbătoare națională iar în Republica Turcia Ziua Mamei se sărbătoreşte în fiecare an, în a doua duminică din luna mai.
În perioada 7-12 mai comisia de femei a Uniunii Democrate Turce din România a răspuns invitației asociaței de folclor «Kocaeli Armelit Folklor Derneği» şi a participat la seminarul dedicat zilei mamei, desfăşurat la Istanbul. La seminar au participat membre ale comunității turce din Constanța şi filiale precum: Cobadin, Mangalia, Hârşova, Cumpăna, Măcin, Galați, Brăila, Bucureşti, Techirgiol, Tuzla.
Scopul seminarului a fost acela de a întări relațiile comunicaționale între femeile de etnie turcă, de a intensifica accesul acestora la informare şi de a impulsiona manifestarea acestora ca personalități cu identitate etnică specifică în viața socială românească.
Pentru a premia participantele, comisia de femei, prin preşedintele Amet Melec şi vicepreşedinte Accoium Durie au organizat la finalul seminarului o excursie în oraşul Istanbul unde s-a vizitat Insula Mare, Muzeul Armatei, Marele Bazar şi renumitele moschei Sultan Ahmet, Suleymaniye, Eyüp.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Geamia „Mamut Kuyusu” din satul Izvoru Mare

Comuna constănțeană Peştera a inaugurat, unul dintre cele mai importante obiective de cult: Geamia «Mamut Kuyusu» din satul Izvoru Mare.
Primarul Valentin Vrabie declara „Din respect pentru trecut şi din apreciere pentru prezent, pentru relațiile deosebite existente între comunitatea musulmană şi cea ortodoxă, am simțit că trebuie să ne implicăm şi să sprijinim atât tradițiile culturale, cât şi valorile spirituale ale unei comunități care în scurt timp a devenit parte a societății româneşti. Credința este foarte importantă indiferent despre ce religie vorbim. Atât Biblia, cât şi Coranul, ne învață legea dragostei şi a bunei înțelegeri”.
La eveniment au participat consulul General al Republicii Turcia la Constanța, şeful Cultului Musulman din România şi un număr mare credincioşi musulmani.
Cu ani în urmă în satul Izvoru Mare trăia o comunitate importantă de credincioşi musulmani.
Lăcaşul de cult, care datează încă din anul 1866 fiind din chirpic s-a deteriorat odată cu trecerea anilor şi astfel a fost nevoie reconstruirea din temelii. Acest lucru s-a făcut sub atenta îndrumare şi implicare permanentă a imamului Arslan Ozgun precum şi cu sprijinul financiar al primăriei comunei Peştera. După multă muncă şi eforturi susținute astăzi locuitorii din satul Izvoru Mare se pot mândri cu un lăcaş de cult impresionant ce poate găzdui la slujbele religioase peste 100 de enoriaşi.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Expoziție de artă turcă în miniatură

Muzeul de Artă din Constanța a găzduit la începutul lunii mai, vernisajul expoziției de pictură, „Femeia de origine turcă din trecut până în prezent” aparținând artistei miniaturiste, Gül Özkan. Evenimentul a fost organizat de Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, Centrul Cultural Turc «Yunus Emre» şi Asociația Oamenilor de Afaceri Turci «Dobrogea», cu prilejul zilei de 10 mai, Ziua Mamei în Republica Turcia.
În debutul vernisajului, artista le-a mărturisit invitaților: „Am început să pictez miniaturi care au avut ca laitmotiv femeia, în anul 2006 şi prima expoziție personală am realizat-o în anul 2011 unde am expus 33 de lucrări şi 30 dintre acestea se află în fața dumneavoastră. Nutrim speranța ca cea care dă sens şi valoare vieții, femeia să primească la rândul său ceea ce merită.”
Artista a mai precizat: „Primele miniaturi au fost descoperite în Turkmenistan în secolele VIII-IX. Aceste miniaturi sunt deosebit de valoroase şi constituie o bază de studiu pentru artiştii plastici. Prima şcoală de miniaturi a fost înființată în Anatolia, în perioada selgiucidă. În perioada otomană, miniaturile au cunoscut o perioadă de înflorire. În epoca modernă miniatura a fost pe cale de dispariție dar noi încercăm să reînviem această artă.”
În cadrul aceluiaşi eveniment au susținut recitaluri la pian şi vioară, Merve Uysal, elevă la Colegiul Național de Arte «Regina Maria» şi Güzin Özkan.
Gül Özkan a absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Turcă a Universității Inönü din Malatia, în 1997, an în care a şi început să lucreze ca profesor de limba turcă. În paralel, a desfăşurat o intensă activitate teatrală, în care a scris şi regizat numeroase piese de teatru. Având o afinitate pentru artă încă din timpul studenției, artista a cochetat îndeaproape cu majoritatea ramurilor artei dramatice, dar arta miniaturistă şi cea de aurire Tezhip au devenit domeniile de specializare ale artistei.
Abordând în lucrările sale ca temă, femeia de naționalitate turcă de la origini şi până în prezent, artista a modernizat arta miniaturistă prin stilizarea acesteia. Debutul artistic l-a avut în aprilie 2011, la Muzeul Çengelhan Rahmi Koç din Ankara, cu expoziția „Miniatura atinsă de mâna Femeii”.
Printre participanții la vernisaj s-au numărat: Subprefectul Județului Constanța, Levent Accoium, Muftiul Cultului Musulman din România, Murat Iusuf, Consulul General al Republicii Turcia la Constanța Ali Bozçalışkan, Directorul Centrului Cultural Turc «Yunus Emre» din Constanța, Ali Oğuzhan. şi preşedintele Asociației Oamenilor de Afaceri Turci Dobrogea, Zeki Uysal. Uniunea Democrată Turcă din România a fost reprezentată la eveniment de preşedintele comisiei de cultură, Serin Türkoğlu.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Miraç Kandili

15-16 Haziran 2015 gününe bağlayan gece, mukaddes bir yolculuğun ve manevi bir yükselişin ifadesi olan ve pek çok ilahi lütuf ve ihsanla dolu Miraç Kandilini idrak ettik. İsra suresinin ilk ayetinde bu yolculuğun ilk aşaması şöyle dile getirilmektedir: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
Miraç mucizesi, biz Müslümanlar için ilahî rahmet ve lütuflarla doludur. Miraç olayının en önemli sonuçlarından biri, İslâm’ın beş temel esasından biri olan beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Namaz, dinin direği, imanın alameti, amellerin en faziletlisi ve Allah’a en sevimli olanıdır. Namaz, kalbin nuru, gönüllerin safası, takva ehlinin göz aydınlığı, mü’minlerin miracıdır. Bu sebeple, her mü’min namaza başladığında, namazın kendisinin miracı olduğunu dolayısıyla Yüce Allah’ın huzurunda bulunduğunu bilmeli, namazın dışında da miraç şerefine ermenin şuurunda olarak hareket etmelidir. Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Çünkü, miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk, zamanın önemini kavrama ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır. Miraç Gecesi, duygu ve düşüncelerimizi yenileyerek ilahi rahmeti kazanacak işler yapmamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için bir nimettir, vesiledir. Bunun için manevi duygularımızı canlandıran, iç dünyamızı değerlendirme imkanı sağlayan, sorumluluğumuzu hatırlatan bu geceyi iyi değerlendirelim. Duyguların ve hislerin coştuğu, dua ve niyazların semaya yükseldiği, inananların huzur bulduğu bu gecede, gönüllerimizde ümit ve ilahi aşk kandillerini yakalım, miracın engin mesajını ruhlarımızda hissedelim. Yüce Dinimiz İslam’ın “yaratılanı yaratandan ötürü sevme” prensibini hatırlayarak gönül kapılarımızı herkese açalım. Miracın, ilahî yükselişin, gönül, ve ruh temizliğinden geçtiğini unutmayalım.
Bu güzel ve anlamlı günde dünyadaki tüm Müslümanlar birbirlerini tebrik edip karşılıklı hediyeler verirler. Allah dualarımızı kabul etsin.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

DİLENCİ HACİVAT

Hacivat tüccarın biriyle ortak olur. Birlikte mal alıp satmaya başlarlar. İlk zamanlar işler iyi gider, sonradan bozulur. Bir sabah erkenden tüccar çıkagelir ve Hacivat’a iflas ettiklerini, elde avuçta birşey kalmadığını söyler. Hacivat parasız ve çaresiz kalır, evine ekmek götüremez olur. İş arar bulamaz, dilencilik yapmaya başlar:
“Fakire bir sadaka, fakire bir sadaka,” diyerek dolanır durur.
Karagöz Hacivat’ı dilenirken görünce beyninden vurulmuşa döner. Kendini çabucak toparlar ve Hacivat’ın yanına gider.
Karagöz: “Hacivatım, bu ne hal böyle?“
Hacivat: “Halim haraptır, Karagözüm. Tüccarın biriyle ortaklık kurdum, koca serveti har vurup harman savurdum. “
Karagöz: “Koca servet mi? Bu işe ne yatırdın sen onu söyle.“
Hacivat: “Bin beş yüz altın. Gitti, gitti, bin beş yüz altınım.“
Karagöz: “Ne?! Senin o kadar altının var mıydı, Hacivat?“
Hacivat: “Olmaz olur mu Karagözüm? Babamdan kalan servet pek çoktu.“
Karagöz: “Hazıra dağlar dayanmaz derler.“
Hacivat: “Dayandı.“
Karagöz: “Mirasyedinin mirası biter derler.“
Hacivat: “Bitmedi.“
Karagöz daha sonra Hacivat’tan tüccarın adını öğrenir. Tüccara giderek, ortak aradığını, evini ve bahçesini ortaya koyarak iş yapmak istediğini söyler ama gelir gider defterini kendisinin tutması gerektiğini bildirir. Tüccar, Hacivat’tan sonra yolunacak kaz olarak gördüğü Karagöz’e elindeki bin beş yüz altını verir.
Karagöz ertesi gün Hacivat’a bin beş yüz altını verir ve bir daha hiç kimseyle ortak olmamasını söyler. Daha ertesi gün Karagöz’ün evine gelen tüccar yanındaki adamı göstererek, evi ve bahçeyi satın almak isteyen bir müşteri buldum, der. Ayrıca ortaklık gereği verdiği altınların bundan sonra kendisinde duracağını söyler.
Bunun üzerine Karagöz altınları gece evine giren hırsızların götürdüğünü, ortaklık kalmadığı için, evini ve bahçesini satmaktan vazgeçtiğini söyler. Tüccar durumu kabullenmek istemez. Karagöz sesini yükseltir, tüccara diklenir. Tüccar, Karagöz’ün karşısında tutunamaz. Müşteri kaçar gider. Çaresiz kalan tüccar yol kenarına oturup ava giderken avlandım der ve hüngür hüngür ağlamaya başlar.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Kebap de vinete

Ingrediente:

500 gr de carne de vită tocată
două cepe
doi căței de usturoi
3 vinete
4 roşii
4 ardei capia
o lingură de ulei de măsline
jumătate pahar de apă cu ulei
sare
piper
cimbru
chimion
boia de ardei iute
verdeață

Mod de preparare:

 1. Într-un castron adânc se pune carne tocată.
 2. Se curăță, se spală şi se dau prin răzătoare o ceapă şi usturoiul după care se adaugă peste carnea tocată. Se condimenteză totul după gust şi se amestecă bine.
 3. Din compoziția obținută se formează nişte chifteluțe alungite care se frig pe grătar
 4. Se spală, se curăță şi se taie pe lungime vinetele. Feliile astfel obținute se sărează şi se lasă la scurs pentru cel puțin cinci minute. Se tamponează fiecare felie de vânătă cu un prosop de hârtie şi se prăjesc pe ambele părți în uleiul bine încins.
 5. Cea de-a doua ceapă se curăță, se spală şi se toacă mărunt. Se căleşte cu o lingură de ulei de măsline. Se adaugă ardeii capia tocați bucățele şi roşiile decojite tăiate mărunt. Se condimentează după gust şi se lasă la fiert pentru 5-7 minute. La sfârşit se adaugă şi verdeața.
 6. Pe fiecare felie de vânătă se aşează câte o chifteluță, se rulează şi se prinde cu ajutorul unei scobitori.
 7. Se serveşte cald alături de sosul de ardei.

İslim Kebabı Malzemeleri

1 kg. patlıcan
3 adet çarliston biber
3 adet domates

Köfte İçin Malzemeler

½ kg. kıyma
1 yumurta
1 adet soğan
4 yemek kaşığı galeta unu
2 diş sarımsak
1 tutam maydanoz
1 çay kaşığı kimyon
Tuz- karabiber

Sos İçin Malzemeler

5 adet domates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz-pulbiber
½ bardak et suyu

Sos için; tencerede 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. Rendelenmiş domatesleri, tuz, pulbiber ve ½ bardak et suyunu ilave ederek kaynamaya bırakın. Biraz yoğunlaşınca ocaktan alın.

 1. Patlıcanları ince dilimler halinde kesin. Dilimleri 15 dakika tuzlu suda bekletin. Sonra kurulayıp kızgın yağda fazla karartmadan kızartın. Havlu kağıt koyduğunuz bir tabağa alarak fazla yağı süzdürün.
 2. Köfte harcı için, kıymayı rende soğan ve sarımsağı tuz, karabiber ve kimyonu, yumurtayı, galeta unu ve ince kıyılmış maydanozu iyice yoğurun. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Hafif yağladığınız cam bir kaba koyup 200 derecede yaklaşık ½ saat pişirin.
 3. Köfteler piştikten sonar, iki patlıcan dilimini artı şeklinde tezgaha koyup, ortasına bir top köfte yerleştirin ve patlıcanları üzerine kapatın. Birer dilim domates ve biberi yerleştirin ve kürdanla sabitleyin. Bütün patlıcanları bu şekilde hazırladıktan sonra, cam fırın kabınıza dizin. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.
 4. 200 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.
 5. Arzu ederseniz üstüne 1'er dilim kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz.

Dulceață de cireşe

Ingrediente:

un kg de zahăr
un kg de cireşe
o linguriță sare de lămâie

Mod de preparare:

 1. Se spală şi se curăță cireşele de sâmburi şi codițe.
 2. Se pun la fiert într-o oală de tuci mare împreună cu zahărul.
 3. Se fierbe până compoziția scoasă pe o farfuriuță devine sticloasă.
 4. Când este aproape gata se adaugă lingurița de sare de lamâie.
 5. Se lasă la răcit şi se pune în borcane de sticlă sterilizate.

Kiraz Reçeli

Malzemeler:

1 kilo kiraz(çekirdekleri çıkarılmış)
1 kg toz şeker
1 çay kaşığı limon tuzu

Yapilişi:

 1. Öncelikle kirazları yıkayıp çekirdeklerini temizleyin.
 2. Daha sonra tencereye koyun ve üzerine toz şekeri ilave edin.
 3. Tencerenin kapağını kapatarak birkaç saat bu şekilde dinlendirin.
 4. Toz şeker iyice eridiğinde ocağa alarak, kısık ateşte pişmeye bırakın.
 5. Pişme sırasında oluşan köpükleri alın.
 6. Reçel koyulaşmaya başladığında karanfili ilave edin.
 7. Ocaktan almadan birkaç dakika önce limon tuzunu ekleyin.
 8. Reçeliniz olduğunda ocaktan indirerek soğumaya bırakın.
 9. Soğuduktan sonra cam kavanozların kapağını iyice kapatıp karanlık ve serin bir yerde tutun.
Afiyet olsun…

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

română / türkçe: · română ·
türkçe
ediţia / autorul: · ediţia ·
autorul
alegeţi:
revista tipărită:
Mai 2015
legături: