♦ Cuprins ♦ İçindekiler ♦ Contents ♦


Cumhuriyet Bayramımız Hepimize Kutlu Olsun!

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet rejimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve tüm Türk Dunyasında kutlanan millî bayramdır.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti (Dışişleri Bakanlığı)'nce düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.
Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu osun!

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Palatul Parlamentului, gazda Conferinței Naționale a U.D.T.R.

Etnicii turci s-au reunit sâmbătă, 25 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucureşti pentru a-i alege prin vot secret pe liderii Uniunii Democrate Turce din România, pentru un mandat de patru ani. În cursa electorală s-au înscris: pentru funcția de preşedinte – Osman Fedbi, pentru cea de prim-vicepreşedinte Ali Ferdi şi Iusein Gemal, iar pentru cea de secretar general, Ervin Ibraim. Din cei 101 delegați prezenți la Conferința Națională, 91 i-au acordat votul preşedintelui Osman Fedbi. Ali Ferdi a obținut 41 de voturi din partea delegaților prezenți, în timp ce Iusein Gemal s-a bucurat de încrederea a 50 de etnici turci şi va deține funcția de prim-vicepreşedinte în următorii patru ani. Ultimul fotoliu din conducerea UDTR, cel de secretar general va fi ocupat de Ervin Ibraim care a fost votat de 81 de alegători.
Osman Fedbi, de profesie inginer, este preşedinte al UDTR din 2004 şi a mai deținut această funcție şi în perioada 1994-1997. Osman Fedbi a fost în perioada 1996-2000 reprezentantul etnicilor turci în Parlamentul României. Iusein Gemal este de profesie medic şi deține funcția de prim-vicepreşedinte din anul 2006. Contracandidatul său, Ali Ferdi este absolvent al UMC şi actualmente este consilier al deputatului Ibram Iusein. Ervin Ibraim este profesor de limba turcă, gradul I, director al Radio T şi a fost ales secretar general al UDTR pentru prima dată în anul 2006. Tot în 2006, Ervin Ibraim a urmat un stagiu de perfecționare în domeniul presei în Statele Unite ale Americii.
În cadrul Conferinței Naționale a fost aleasă şi comisia de cenzori a UDTR. Din comisia de cenzori vor face parte în următorii 4 ani: Accoium Durie, Amet Belkiz şi Abdula Ridvan.
Prezidiul Conferinței Naționale a fost format din: Osman Fedbi, Iusein Gemal, Ervin Ibraim, Iusein Ibram, Husein Cadir, Leman Talip şi Şemsi Turhan. Din comisia de numărare şi validare a voturilor au făcut parte: Accan Mologani, Rustem Sevim, Salim Levent, Husein Selatin şi Constantin Pălău.
La Conferința Națională a UDTR au participat în calitate de invitați:Levent Accoium – subprefect al Județului Constanța, Aledin Amet – subsecretar de Stat DRI şi Murat Iusuf – muftiu al Cultului Musulman din România. La eveniment au mai fost prezenți: Osman Koray Ertaş – ambasador al Republicii Turcia la Bucureşti, Sevil Debir – consilier la Ambasada Republicii Turcia la Bucureşti şi Özgen Topçu – viceconsul în cadrul Consulatului General al Republicii Turcia la Constanța.

Parlamento Sarayı, R.D.T.B. Ulusal Konferansın ev sahibi olmuştur

Romanya etnik Türkleri, dört yıllık bir dönem için 25 Ekim 2014 tarihinde Romanya Demokrat Türk Birliği liderlerini gizli oyla seçmek için Bükreş’teki Parlamento Sarayında toplandılar. Adaylar Fedbi Osman – genel başkanlık, İusein Gemal ve Ferdi Ali – I. başkan yardımcısı ve Ervin İbraim – genel sekreterlik makamı için olmuşlardır.
Ulusal Konferansa katılan 101 delege arasından 91 başkan için oyunu Fedbi Osman’a vermişlerdir. İusein Gemal 50 oy kazanıp gelecek dönemde I. başkan yardımcısı makamını kazanmıştır. Genel sekreter oalarak Ervin İbraim, 81 oyla seçilmiştir.
Mühendis Fedbi Osman, 2004 yılından Romanya Demokrat Türk Birliğin başkanıdır. 1994-1997 yılları arasında aynı görevi sürdürmüştür. 1996-2000 döneminde Fedbi Osman Romanya Parlamentosu’nda etnik Türklerin temsilcisi olarak milletvekili olarak görev almıştır. İusein Gemal doktordur ve 2006 yılından Romanya Demokrat Türk Birliğin I. başkan yardımcısıdır. Rakibi Ali Ferdi, Köstence Denizcilik Üniversitesi mezunu ve şu anda RDTB İusein İbram milletvekilin danışmanıdır. Ervin İbraim Türk dili öğretmeni ve Radio T müdürüdür. 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde basında bir eğitim ölçü izlemiştir ve aynı yıldan RDTB genel sekreteridir.
Ulusal Konferans sırasında denetim komisyonu üyeleri de seçilmiştir: Accoium Durie, Amet Belkız ve Abdula Ridvan.
Ulusal Konferansı Prezidyumu Osman Fedbi, Iusein Gemal, Ervin Ibraim, Iusein İbram, Huseyin Cadir, Leman Talip ve Şemsi Turhan tarafından kuruldu. Oy sayma ve doğrulanma komitesine Accan Mologani, Rustem Sevim, Salim Levent, Husein Selatin ve Constantin Pălău yer almışlardır.
R.D.T.B. Ulusal Konferansına misafir olarak Levent Accoium – Köstence Vali yardımcısı, Aledin Amet – Devlet Müsteşar yardımcısı ve Romanya Müftüsü Murat İusuf katılmışlardır. Etkinliğe ayrıca Osman Koray Ertaş – T.C. Bükreş Büyükelçisi, Sevil Debir – T.C. Bükreş Büyükeliği Danışmanı ve Özgen Topçu – T.C. Köstence Muavin Konsolosu katılmışlardır.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Noul ambasador al Republicii Turcia, oaspete al liderilor UDTR

Liderii Uniunii Democrate Turce din România s-au întâlnit în data de 6 octombrie cu Ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, Osman Koray Ertaş, aflat în prima vizită oficială la Constanța, după preluarea şefiei misiunii diplomatice a țării sale, în capitala României. Ambasadorul Osman Koray Ertaş a fost primit la sediul UDTR de preşedintele Osman Fedbi, de deputatul Ibram Iusein şi de secretarul general Ervin Ibraim. Discuțiile s-au desfăşurat într-o atmosferă cordială şi s-au axat în principal pe aspecte legate de activitatea uniunii de promovare a valorilor etno-culturale aparținând turcilor dobrogeni. Diplomatul turc a afirmat: „România este un model pentru țările balcanice în ceea ce priveşte respectarea drepturilor comunităților etnice. Turcia şi România sunt două țări prietene, cu o istorie comună, legate actualmente prin diverse parteneriate dar, ceea ce ne apropie şi mai mult este existența unei comunități turce numeroase care întăreşte continuu această relație”. În cadrul întrevederii, ambasadorul turc şi-a arătat disponibilitatea de a sprijini proiectele culturale recomandând colaborarea cu Centrul Cultural Turc «Yunus Emre». La încheierea dialogului cu liderii UDTR, E.S. Osman Koray Ertaş a mulțumit atât preşedintelui Osman Fedbi cât şi deputatului Iusein Ibram pentru munca depusă în promovarea limbii şi culturii turce subliniind faptul că un rol important în acest sens îi revine şi Radio T.
La finalul întrevederii, diplomatul turc a primit din partea conducerii UDTR o plachetă cu însemnele uniunii şi un dicționar turc-român.
La întrevederea cu Ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, Osman Koray Ertaş au mai participat: preşedintele comisiei de cultură, Serin Türkoğlu şi vicepreşedintele aceleiaşi comisii, Melek Osman, preşedintele filialei Galați, Gulten Abdula precum şi redactorii revistei „Hakses” şi ai Radio T.
Pe parcursul vizitei în județul Constanța diplomatul turc a mai avut întrevederi cu muftiul Murat Iusuf, cu directorul Radio T Ervin Ibraim şi cu membrii comunității turce şi tătare. La Radio T, Ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, Osman Koray Ertaş a fost întâmpinat de directorul Ervin Ibraim, de redactorii şi personalul tehnic al radioului. Excelența Sa a acordat un interviu în exclusivitate pentru Radio T. În timpul vizitei la Constanța, ambasadorul turc a fost însoțit de consulul general Ali Bozçalışkan şi de liderii TIAD.
Până să fie numit ambasador în România, Osman Koray Ertaş a fost şef de cabinet al preşedintelui Abdullah Gül. Mandatul său în România a început în data de 1 octombrie.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Acțiune umanitară cu prilejul Sărbătorii Sacrificiului

În data de 5 octombrie, secretarul general Ervin Ibraim a participat împreună cu subprefectul Accoium Levent la o acțiune umanitară organizată cu prilejul Sărbătorii „Sacrificiului” de către Muftiatul Cultului Musulman din România, Ambasada Republicii Turcia la Bucureşti, Consulatul general al Republicii Turcia, la Constanța în parteneriat cu Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România. În cadrul acțiunii umanitare au fost oferite etnicilor turci nevoiaşi din localitățile Fântâna Mare, Independența, Ciocârlia şi Medgidia pachete cu carne din animale sacrificate conform tradiției islamice, articole de îmbrăcăminte şi încălțăminte. În cadrul aceleiaşi acțiuni copiii musulmani din aceste localități au primit jucării din partea TIAD.
La Fântâna Mare, delegația oficială condusă de Ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, Osman Koray Ertaş a fost întâmpinată de secretarul general Ervin Ibraim, de subprefectul Accoium Levent şi de preşedintele filialei UDTR din localitate, Memet Sebatin.
Prezent la eveniment pentru prima dată în județul Constanța de la numirea sa ca ambasador al Republicii Turcia la Bucureşti, Osman Koray Ertaş a declarat pentru revista «Hakses»: „Chiar dacă sunt departe de casă în aceste zile de sărbătoare, comunitatea turcă de aici mă face să mă simt mult mai aproape de Turcia. Turcia şi România sunt două țări prietene, cu o istorie comună, legate actualmente prin diverse parteneriate dar ceea ce ne apropie şi mai mult este existența unei comunități turce numeroase care întăreşte continuu această relație. Le doresc etnicilor turci din România sărbători fericite, să se bucure de bunăstare şi linişte alături de toti membrii familiei! Îi asigur pe toți că am venit din Turcia cu brațele pline de iubire.”
La acțiunea umanitară au mai participat: muftiul Murat Iusuf, consulul general al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozçalışkan, preşedintele TIAD Bucureşti, Aykut Akbulut, preşedintele TIAD Dobrogea, Zeki Uysal precum şi reprezentanți ai Consulatului General al Republicii Turcia la Constanța şi ai TIAD.

Diplomat american alături de etnicii turci cu prilejul Sărbătorii Sacrificiului

Ataşatul politic, responsabil cu drepturile omului în cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti, Kendra Pace s-a întâlnit în data de 7 octombrie cu membrii comunității turce din Cumpăna, la sediul filialei UDTR din localitate. La sosire diplomatul american a fost întâmpinat de preşedintele UDTR Osman Fedbi, de secretarul general Ervin Ibraim, de preşedintele filialei UDTR din Cumpăna, Bari Muselim, precum şi de doi tineri turci îmbrăcați în costume tradiționale. La întâlnirea cu ataşatul politc american au mai participat: subprefectul Accoium Levent, muftiul Murat Iusuf precum şi viceprimarul Neagu Florin.
Kendra Pace a declarat: „vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi alături de dumneavoastră şi de a participa la Sărbătoarea Sacrificiului. Este important pentru comunitatea dumneavoastră să îşi păstreze obicieiurile şi să le transmită generațiilor viitoare. Sărbători Fericite !” Preşedintele Osman Fedbi a subliniat că este a doua întâlnire a ataşatului politic american cu liderii comunității turce, prima desfăşurâdu-se în iulie, 2013. Domnia sa a mulțumit pentru sprijinul acordat de Ambasada SUA etnicilor turci în special pentru programele puse la dispoziție la care au participat unii membri ai comunității.
La finalul întrevederii, cu prilejul Sărbătorii Sacrificiului, etnicii turci prezenți au primit pachete cu carne sacrificată, (kurban) dar şi încălțăminte din partea Uniunii Democrate Turce din România. Pachetele au fost înmânate de către: ataşatul politic al Ambasadei SUA, Kendra Pace, preşedintele UDTR Osman Fedbi, subprefectul Levent Accoium şi muftiul Murat Iusuf.
Ambasada SUA la Bucureşti continuă astfel să acorde o importanță deosebită membrilor comunității turce în timpul sărbătorilor religioase. Ultima vizită a unui ambasador american în Dobrogea, cu prilejul Ramazan Bayram a avut loc în urmă cu doi ani, când E.S. Mark Gitenstein a făcut o donație de cărți de literatură americană dar şi despre Islam Muftiatului Cultului Musulman şi a împărțit pachete cu alimente alături de liderii comunității turce.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Türk Birliğinde Kurban Bayramı

Cenâb-ı Hakk’ın “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” emrine uyarak, Romanya Demokrat Türk Birliği Bayram vesilesiyle kurban kesti ve etlerini soydaşlara dağıttı. Köstence, Cobadın, Techirghiol, Tuzla, Tulcea, Bükreş, Cernavodă, Cumpăna, Dobromir, Başpınar, Baneasa, Făurei, Lazu, Mecidiye şubeleri bu yardımlardan istifade ettiler. Dini hayatımızda önemli bir yeri olan bayramların amacı sosyal dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşmayı sağlamak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ile Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bu itibarla Kurban ibadetinin hikmetini, saadece kurbanı kesmekle değil, etlerinin yakın ve uzak çevremizdeki, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ve bu yolla Müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik bağını güçlendirmekle gerçekleştirmiş oluruz. Bu sayede toplumsal ve dini kardeşlik duyguları pekişecek, tok açın halinden anlar hale gelecektir. Allah katında kurbanlarımızın makbul olmasını diler ve kurbanın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile tüm dünyanın barış ve esenlik içinde yaşamasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Sărbătoarea Sacrificiului

Sărbătoarea Sacrificiului reprezintă îndatorirea musulmanilor de a sacrifica un animal din categoria ovinelor sau bovinelor şi de a împărți carnea la semenii nevoiaşi. Această sărbătoare are loc în luna „zilhigge” a calendarului musulman şi este luna pelerinajului la locurile sfinte. Acest pelerinaj se realizează după un ritual strict la fel ca cel efectuat de Profetul Muhammed (pbuh). „Sărbătoarea Sacrificiului este celebrată prin sacrificarea unui berbec, vită sau a unei cămile, în amintirea gestului lui Ibrahim (Abraham) de a-şi sacrifica fiul pe Ismail, pentru a-şi dovedi credința fața de Allah, gest oprit de Allah prin trimiterea unui berbec sacrificat în locul fiului.” Cu ocazia Sărbătorii sacrificiului Uniunea Democrată Turcă din România a organizat o activitate tradițională reprezentată de sacrificarea şi împărțirea de animale la filialele uniunii. Astfel carnea a fost oferită etnicilor turci din Constanța, Cobadin, Techirghiol, Tuzla, Tulcea, Bucureşti, Cernavodă, Cumpăna, Dobromir, Fântâna Mare, Băneasa, Făurei, Lazu, Medgidia. Anul acesta s-au alcătuit trei centre de sacrificare Constanța, Bucureşti şi Tulcea. Pentru buna derulare a acțiunii s-au înființat comitete formate din membrii filialelor şi delegați ai conducerii U.D.T.R. Fie ca Bunul Allah să primească animalele sacrificate.

Hollanda Türk Federasyon Kurban Kampanyası ile Romanya’da

Kurban Bayramın 2’ci günü Hollanda Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu temsilcileri Romanya’ya geldiler. Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyon’u 1978 yılında Frankfurt’ta kurulmuştur. Bugüne kadar çalışmalarını sürdüren „Türk Federasyon“, Federal Almanya’da kurulduktan sonra diğer Avrupa ülkelerine de yeni dernekler ve Federasyonlar kurmuştur. Bunların arasında Hollanda Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu bulunuyor. Avrupalı Türk’lerin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayarak bulundukları ülkelerdeki etkinliklerini arttırmak ve entegrasyon başta olmak üzere tüm sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir dizi alanda çalışmalar yürütmeyi kuruluş gayesi olarak belirlenmiş.
Federasyon ve ona bağlı kuruluşlar, bulundukları ülkelerde Türklerin her türlü sosyal-kültürel-ekonomi ile ilgili faaliyetlerine iştirak eder veya yönlendirir. Avrupa ülkelerin idareleri ve vatandaşları ile Türkler arasında bir köprü görevi görür. Faaliyetleri, Türkiye ve Türklerin tanıtılması, mutfak ve yaşayış kültürlerinin tanıtımı, spor faaliyetleri, insani yardımlaşma faaliyetlerdir. Kurban kampanyasıyla her sene değişik ülkelere giden federasiyon temsilcileri üçüncü senedir Romanya’ya geliyorlar. Romanya’da üçüncü Kurban Bayramları olan Kampanya koordinatörü ve organizatörü Cemaledin Çankaya Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman ve şube başkanlarıyla yardım kampanyası gerçekleşti. Bu kampanyaya Hollanda Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Sn. Sadettin Şimşek ve Türk Kültür Derneğin Başkanı Serkan Çelik katıldılar. Romanya Demokrat Türk Birliği ile Hollanda Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu, Köstence, Cumpana, Cobadin, Techirghiol, Amzacea, Tuzla, Medgidia, Cernavoda, Harsova, Dobromir, Baneasa, Faurei, Văleni, Eforie, Castelu, Năvodari, Mangalia, Lazu, Kogălniceanu ve Palazu Mare köylerine kurban yardımları yaptılar.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Sărbătoarea limbii turce

În perioada 8-11 septembrie 2014 la Predeal s-a desfăşurat simpozionul „Sărbătoarea lumii turce“. La manifestare au participat membri ai filialelor Tulcea şi Constanța.
Lucrările simpozionului s-au axat în principal pe evidențierea importanței limbii materne, despre rolul părinților şi bunicilor în păstrarea limbii materne în familie. În ciclul primar importanța limbii materne ca disciplină şcolară capătă dimensiuni noi, determinate de faptul că această disciplină urmăreşte atât cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii, cât şi învățarea unor tehnici sau instrumente ale muncii intelectuale care asigură dezvoltarea şi perfecționarea limbajului precum şi succesul în întreaga evoluție viitoare. Dezvoltarea capacității de exprimare corectă, oral şi scris, implică în mod necesar cunoaşterea fundamentelor teoretice, de ordin lingvistic, pe care se bazează construcția comunicării, competențele de comunicare. Studiul elementelor de construcție a comunicării urmăreşte fundamentarea ştiințifică a exprimării corecte a elevilor în limba maternă turcă.
S-a punctat importanța transmiterii tradițiilor şi obiceiurilor din generație în generație. La finalul simpozionului, doamnele s-au delectat cântând şi recitând poezii sau aducându-şi aminte de zicători din străbuni. De asemenea, participanții au vizitat obiectivele istorice din zonă, cum ar fi Castelul Bran şi Castelul Peleş.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Köstence’de Bayram Sevinci Yaşandı

Kurban Bayramı soydaşların yoğun olduğu Dobruca bölgesinde sevinçle kutlandı. Türkiye’nin Köstence Başkonsolosu Ali Bozçalışkan’ın himayesinde düzenlenen Köstence’deki bayramlaşma programı Türk vatandaşlarının yanı sıra soydaşlar için de güzel bir kaynaşma vesilesi oldu. Misafirlerini kapıda tek tek karşılayan Başkonsolos Bozçalışkan’ın daveti büyük ilgi gördü. Bayramların birlik beraberliğin pekiştiği çok anlamlı günler olduğunu söyleyen Başkonsolos Ali Bozçalışkan, herkesin bayramını kutladı: “Bu vesileyle buradaki bütün vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle, samimiyetle kutluyorum ve inşallah ilerde huzur, barış, sağlık, birlik ve beraberlik diliyorum“.
Davete özel misafir olarak katılan, göreve yeni başlayan, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Ekselans Sn. Osman Koray Ertaş katıldılar. Bayramı soydaşlar ile geçirmeyi tercih eden Büyükelçi konuşmasında belirtti: “Kıymetli vatandaşlarımız, muhterem soydaşlarımız, sayın vekillerimiz, değerli işadamlarımız. Herşeyden önce böyle güzel bir ortamda beni ağırladığınız için size gönülden teşekkürlerimi sunuyorum, bu vesileyle Bayramınız bir kez daha mübarek olsun. Bildiğimiz gibi ben göreve yani başladım ve ilk haftamda sizlerle beraberim burada. Bayramlar bildiğiniz gibi ülkemizde çok coşkuyla kutlanır, milletimizin böyle bir hasreti vardır. Yurt dışında olan vatandaşlarla, soydaşlarımızla Türkiye’deki coşkuyu yakalamak ister, oldukları ülkelerde fakat görüyorum ki burada buna ihtiyaç yok, coşkuyla zaten kutlanıyor. Bana bu duyguyu bu ülkede yaşattığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Inşallah bundan sonra da bütün bayramlar bu şekilde dostluk içinde, kardeşlik içinde ailelerimizle birlikte geçirmeye imkanımız olur. Bildiğiniz üzere Türkiye ve Romanya çok yakın iki dost müttefik hatta dostan öte ilişkilerimiz var, her alanda, ekonomik alanda, ticari alanda, kültürel alanda, askeri ilişkilerimiz çok başarılı aşamalara gelmiş durumdayız. Son 20 yılın iki ülke arasındaki bir başarı hikayesidir. Benim temel görevim bu başarı hikayesini daha da ileriye götürmektir. İşte bunun için benim sizlere ihtiyacım var. Esasen sizlerin, işlerin bu noktaya gelmesinde büyük katkınız oldu, özellikle soydaşlarımızın buradaki varlığı değerli bir teminat. Bizde bu teminatı daha da güçlendirmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi şimdiye kadar sizin her türlü ihtiyaçlarınızı, dini konuda olsun, kültürel konuda olsun, dil konusunda olsun, elimizden geldiğince desteklemeye çalıştık. Burada Yunus Emre Kültür Merkezimiz, Başkonsolosluğumuz ve buradaki işadamlarımız hep birlikte sizlerle çalıştık, bu desteği bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz.“
Konuşmalardan sonra herkes bayramın sevincini paylaştı. Romanya Demokrat Türk Birliğin tarafından katılan genel başkan Fedbi Osman, I. başkan yardımcısı İusein Gemal, genel sekreter ve Radyo T müdürü Ervin İbraim ve milletvekili İusein İbram Başkonsolos Ali Bozçalıskan’ın yanında bulundular. Misafirler arasında Romanya Müftüsü, Muurat Yusuf, müsteşar Amet Aledin, Dobruca T.İ.A.D. başkanı Zeki Uysal önde gelen isimlerdi.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Consfătuirea județeană şi națională a profesorilor de limba turcă şi religie islamică

Evenimentul propriu-zis organizat de ISJ Constanța, prin inspectorul şcolar pentru limba turcă, a avut loc pe data de 9 octombrie, într-o sală a Colegiului Național „Kemal Atatürk” din Medgidia. Invitați la eveniment au fost: Kiraly Andras György secretar de stat MEN; Muurat Iusuf, muftiul Cultului Musulman din România, Szocs Domokos, director general al Direcției Generale pentru Învățământul în Limbile Minorităților MEN; Vildan Bormambet inspector de specialitate MEN; prof. dr. Răducu Popescu inspector şcolar general al ISJ Constanța, Aledin Amet subsecretar de stat DRI, Accoium Levent şi Anefi Ersun, cei doi subprefecți ai județului Constanța; Ali Bozcalışkan consulul general al Republicii Turcia la Constanța; Osman Fedbi preşedintele Uniunii Democrate Turce din România; Gelil Eserghep preşedintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România.
Este o regulă ca la fiecare început de an profesorii de limba turcă şi religie islamică să se reunescă pentru a realiza o evaluare, un bilanț al activității lor în care se doreşte continuarea creşterii calității procesului instructiv-educativ. În încercarea găsirii celor mai bune soluții pentru problemele lor profesorii noştrii deschid Cutia Pandorei însă nu primesc decât reproşuri.
Adunarea din acest an a adus laolaltă aproximativ o sută de profesori dintre care doar şaizeci au participat la şedința propriu-zisă, ceilalți retrăgându-se odată cu plecarea oficialilor. Încă o dată profesorii noştri şi-au zis of-urile unii celorlalți căutând soluții, ca de fiecare dată, în propriile buzunare. Problemele au fost identificate de mulți ani însă soluțiile pentru rezolvarea acestora se lasă încă aşteptate.
Mesajele oficialilor noştri cu urările lor de bine sau de „bine“ s-au încheiat în mai puțin de două ore, însă consfătuirea cadrelor didactice, cel puțin a celor interesate, a durat încă patru ore. Spre nemulțumirea noastră a tuturor am constatat că din cei aproximativ 4959 de elevi care studiază religia islamică doar 3633 se regăsesc la disciplina limbă turcă. Conform statisticilor din ultimii ani procentual vorbind numărul celor ce studiază limba turcă s-a cam înjumătățit.
După această „mică“ problemă urmează încă una aproape la fel de „mică“, anume profesorii de religie islamică îşi pot pierde dreptul de practicare a profesiei deoarece nu li se recunosc studiile. În consecință ne mai putem pierde un drept obținut cu ani în urmă. Oare numai noi profesorii vedem partea bună a lucrurilor? Aceşti profesori care s-au perfecționat aşa cum au putut au adus elevi în concursuri şi olimpiade. Experiența la catedră, cel puțin, i-a pregătit şi format. Oare soluția este să-i înlocuim cu profesori de lucru manual sau tehnologie ori stiințe pentru că aceştia au studii? Ştergem cu buretele sacrificiile şi performanțele acestor profesori care au adus până astăzi această catedră şi au luminat atâtea minți.
Din rapoartele profesorilor am aflat că în procesul de învățare –predare, în cele două semestre ale anului de studiu 2013-2014 s-au atins parametrii de studiu propuşi şi planificați la început de an şcolar. Problemele apărute în interiorul lecțiilor au fost aduse în discuție şi rezolvate în totalitate. Lipsa manualelor şi a materialelor didactice a fost cel de-al treilea punct al discuțiilor zilei. În continuare am auzit tot felul de opinii, oferte sau cereri, toate până la încheierea consfătuirii. Chiar şi în acest moment doamna Vildan Bormambet, cea care a condus această întâlnire, le-a atras atenția profesorilor prezenți că: „Toate lecțiile trebuie pregătite în aşa fel încât elevii să fie activi şi atraşi de forma lecției. De altfel prezența acestora la lecții ne garantează succesul. Cu cât sunt mai prezenți cu atât sunt mai atraşi iar lecțiile devin mai interesante. Profesorul trebuie să pregătească lecțiile în aşa fel încât să-l intereseze pe elev şi să-i fie utilă acestuia. Trebuie să se acorde o deosebită importanță disciplinei în clase iar elevul să fie încurajat în timpul lecției. Toți elevii trebuie să aibă un rol în timpul lecției. Astfel problemele de funcționare a lecției se vor diminua simțitor.” Toate aceste propuneri au fost acceptate iar profesorii de la limbă turcă şi religie islamică sunt hotărâți acum mai mult ca niciodată ca în acest an şcolar să-şi mute planurile de lecție în această direcție.
În concluzie subliniem faptul că din cele relatate privind creşterea rezultatelor elevilor este necesar ca participarea elevilor să fie monitorizată continuu la lecții. În plus, participarea la activități sociale ar putea spori succesul prin oferirea de oportunități de observare şi analiză deoarece ei văd şi examinează gândurile în scris şi oral. Prin urmare, ar trebui să-i încurajăm să citească cărți. Elevul care citeşte îşi poate exprima mai uşor gândurile în scris sau oral.
Consfătuirea s-a încheiat astfel într-un mod optimist, cu urări de bine reciproce şi cu exprimarea dorințelor pentru asigurarea trăiniciei studierii limbii turce şi a religiei islamice având ca obiectiv permanent sporirea succesului prin utilizarea limbii materne turce corect, în mod corespunzător prin corectarea punctuației şi ortografiei, a deficiențelor elevilor, a diverselor probleme cu care aceştia se confruntă la această disciplină. Totodată trebuie stabilită şi se va asigura cu ceilalți profesori de ramură comunicarea constantă. Cât priveşte materialele didactice necesare bunei desfăşurări a procesului didactic reprezentanții MEN ne-au asigurat că le vom primi în viitorul apropiat. Nu ne rămâne decât să sperăm şi să aşteptăm.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

”Türkiye’nin gücü, soydaşlarının gücüdür”

T.C. Köstence Başkonsolosu Sayın Ali Bozçalışkan ile Mülakat

– 29 Ekim’in Türk milleti için derin anlamı vardır, bütün dünyada yaşayan Türkleri biraraya getiren gündür. Milli Gün’ün sizin için anlamı nedir ve Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 91. yıldönümünün Türkiye için anlamı nedir?
– 29 Ekim Cumhurun, yani milletin en büyük Bayramı’dır. Bugün Türkiye’nin yeniden doğuş günüdür. Yıkılmış bir imparatorluğun yerine yeni bir devlet kurulmuştur. Bu nedenle, dünyadaki tüm Türkler için özel bir anlamı vardır. Bu yıl 91. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin siyasi, ekonomik, kültürel ve akla gelebilecek her alanda kaydettiği gelişmeler hepimiz için onur kaynağıdır. Sözkonusu gelişmelerin daha da ileri götürülmesi, bağımsız bir ekonomi ve dış politika yürütülmesi bakımından, kısaca devletimizin bekasının temini için büyük önem taşımaktadır.

– Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Günü Köstence’de nasıl kutlanacak?
– Milli Günümüzü Başkonsolosluk olarak vereceğimiz resmi resepsiyonla vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve Romen dostlarımızla birlikte kutlayacağız. Ayrıca, Ovidius Üniversitesi ile işbirliği halinde düzenleyeceğimiz, Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya’nın içinde yeraldığı 1934 yılında oluşturulan ’’Balkan Antantı’’nı konu edinen konferansımızı düzenleyeceğiz. Mecidiye’deki Türk-Romen ortak okulu “Kemal Atatürk“ Ulusal Koleji öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinliğe katılacağız.

– 2013 yılı Ekim ayında Köstence’deki diplomatik göreviniz başladı. Bir yıl süresince yaptığınız çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz, planladıklarınızdan hangilerini yaptınız ve geleceğe yönelik planlarınız nelerdir?
– Geçen 1 yıl zarfında Başkonsolosluk olarak vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü, Romen dostlarımız ve soydaşlarımızla ilişkilerin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürüttük. Ekonomik ilişkilerin daha ileri götürülmesi için girişimlerde bulunduk. Köstence ile İstanbul arasında feribot seferlerinin yeniden başlatılması çalışmalarımız henüz sonuca ulaşmadı. Kültürel ve sosyal alanlarda ise Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Dobruca Türk İşadamları Derneği ile soydaş Birliklerin katkılarıyla çok sayıda proje geliştirip, uygulamaya koyduk. Hedefimiz bölgeye daha fazla sayıda Türk yatırımcısı getirmek, karşılıklı turist sayısını artırmak ve kültürel ilişkileri geri dönülmez bir şekilde güçlendirmektir.

– Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkiler devamlı gelişmektedir, stratejik ortaklık dahil ikili projeler planlandığı şekilde yürüyor. Türkiye ve Romanya arasındaki ikili ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
– Türkiye ve Romanya gerek Balkan coğrafyasında, gerek Karadeniz havzasında kökleri 5 asır öncesine kadar giden tarihi süreçte birçok alanda ilişkiler geliştirmiş iki önemli ülkedir. 2011 yılında ilan edilen stratejik ortaklık kararı bu gerçeğin ifadesidir. Her iki taraf da karşılıklı güven ve yarar temelinde ilişkilerini daha da geliştirmeye azimlidir.

– Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla, „komşularla sıfır sorun” politikasını savunan eski Dışişleri Bakanı Ankara’daki Hükümetin başına geçti. Türkiye dış politikada, çatışma durumlarıyla ilgili yapıcı diyalog arabulucusu önemli rolünü yürütmeye devam ediyor. Suriye konusunda Türkiye entegre bir stratejiyi tercih etmektedir. Bu ne anlama geliyor?
– Ülkemizin Suriye politikası başından bu yana tutarlı, insani, vicdani ve barışçıldır. Suriye’deki baskıcı, zorba rejimin değişmesini, Suriye halkının kendisi talep etmiş ve halk ayaklanması başlamıştır. Türkiye bu süreçte ortaya çıkan insan göçünün önemli ağırlığını tek başına üstlenmekte, 300 bin Suriyeli’yi kendi sınırları içinde kurduğu kamplarda ağırlamaktadır. İlave 1 milyondan fazla Suriye vatandaşı ise ülkemize sığınmış durumdadır. Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için yaptığı harcama 4.5 milyar dolar’a ulaşmıştır. Türkiye, Suriye’deki halkın mücadelesine uluslararası toplumun destek vermesini teşvik etmekte, ülkeye istikrar ve barışın biran önce dönmesini arzu etmektedir.

– Köstence’de bulunduğunuz son bir yılda Romanya Demokrat Türk Birliği ile ortak projeler geliştirdiniz. RDTB yöneticileriyle işbirliği ilişkiniz nasıl ve Romanya’daki Türk toplumu ile ilişkileriniz nasıl değerlendirirsiniz? Türk soydaşlara yönelik gelecek projeleriniz hangileridir?
– Köstence ve Dobruca bölgesinde yaşayan soydaşlarımız ve onları temsil eden kurumlar bizim için kıymetlidir. RDTB, Türk toplumunun resmi temsilcisi olarak soydaşlarımızın kültürel kimliklerinin korunması ve geliştirilmesi açısından önemli projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Başkonsolosluğumuz sözkonusu projeleri takdir etmekte ve mümkün olduğunca katılım sağlamaktadır. Buna ilaveten, dini ve milli günlerimizin kutlanması ya da önemli kültürel-sosyal bir etkinlik düzenlenmesi bağlamında Türk Birliği ile ortaklık da yapmaktayız. RDTB’den gelecek yaratıcı proje fikirlerine daima açığız. Önümüzdeki dönem için müzik konserleri, kültürel içerikli kitap basımı ve çeşitli kutlama-anma törenlerini birlikte gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

– Radyo T ve “Yunus Emre” Türk Kültür Merkezi, Türk dili ve kültürünün Köstence’de tanıtılmasında önemli rolü olan iki kurumdur. Bu iki kurumun faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
–Her iki kurumu da yerine getirdikleri önemli misyondan dolayı takdir ve tebrikle izliyoruz. Kültürel yayınları geniş bir kitle tarafından takip edilen Radyo T’nin yayın saatlerini daha da uzatması ve frekans menzilini genişletmesi hedeflenmelidir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi faaliyetleriyle kısa zamanda bir çekim merkezi olmuştur. Türkçe dersi almak isteyenlerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Her iki kurum da Köstence’nin kültürel hayatını zenginleştiren kurumladır. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

– Milli Gün vesilesiyle Türk soydaş ve vatandaşlarına mesajınız nedir?
– 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yıldönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutlayacağız. 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik bir hukuk devleti olarak bölgesinde güçlü bir ülke konumuna yükselmiştir. Türk halkının ekonomik geliri ve hayat standardı artmıştır. Bütün bu kazanımlar Cumhuriyet rejimi sayesinde olmuştur. Türk halkı kazanımlarının değerini biliyor ve geleceğe daha bir güvenle bakıyor. Şu hususu hatırlatmakta yarar görüyorum. Türkiye’nin gücü, soydaşlarının gücüdür.

„Puterea Turciei înseamnă puterea etnicilor turci”

Interviu cu Consulul General al Republicii Turcia la Constanța Ali Bozçalışkan

– Ziua de 29 Octombrie este o zi cu profunde semnificații pentru poporul turc, o zi care îi uneşte pe turcii din întreaga lume. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Ziua Națională şi ce reprezintă pentru Turcia 91 de ani de la fondarea statului de drept?
– 29 octombrie este cea mai mare sărbătoare a poporului, a nației noastre. Aceasta este ziua în care Turcia a renăscut. În locul unui imperiu prăbuşit a fost fondat un nou stat. Din acest motiv, are o semnificație deosebită pentru turcii din întreaga lume. Dezvoltarea politică, economică, culturală şi în toate domeniile a Republicii Turcia ai cărei 91 de ani îi aniversăm anul acesta este un motiv de mândrie pentru noi toți. Continuarea acestei dezvoltări este deosebit de importantă pentru continuarea unei economii şi politici externe independente, într-un cuvânt, pentru asigurarea continuității statului nostru.

– Cum va fi sărbătorită Ziua Națională a Turciei la Constanța?
– Vom sărbători Ziua Națională printr-o recepție oferită de Consulatul General, la care vor participa cetățenii turci, etnicii turci şi prietenii noştri români. Mai mult, vom organiza în colaborare cu Universitatea „Ovidius” o conferință având ca temă Înțelegerea Balcanică, semnată în anul 1934 de către Turcia, România, Grecia şi Iugoslavia. Vom participa şi la activitatea organizată de elevii instituției comune de învățământ a Turciei şi României, Colegiul Național „Kemal Atatürk” din Medgidia.

– Luna octombrie coincide cu începutul mandatului dvs. diplomatic în România în anul 2013. Cum apreciați activitatea depusă în decursul unui an, ce ați realizat din ce v-ați propus şi ce planuri de viitor aveți?
– În acest an Consulatul nostru a desfăşurat activități pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii turci, pentru dezvoltarea relațiilor cu etnicii noştri şi cu prietenii noştri români. Am efectuat demersuri pentru dezvoltarea legăturilor economice. Demersurile având ca scop reînceperea curselor ferryboat între Constanța şi Istanbul nu au dat încă rezultat. În domeniile cultural şi social, am dezvoltat împreună cu Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” şi Asociația Oamenilor de Afaceri Turci Dobrogea şi cu participarea Uniunilor etnicilor noştri numeroase proiecte pe care le-am şi realizat. Obiectivul nostru este aducerea unui număr şi mai mare de investitori turci în această regiune, creşterea numărului de turişti care vizitează ambele țări şi întărirea ireversibilă a relațiilor culturale.

– Relațiile dintre România şi Turcia se află în prezent într-o continuă evoluție, proiectele bilaterale inclusiv parteneriatul strategic se derulează conform planului. Cum apreciați relațiile bilaterale dintre România şi Turcia?
– Turcia şi România sunt două țări importante atât în spațiul balcanic cât şi în bazinul Mării Negre, ale căror relații au început în urmă cu cinci secole şi au cunoscut o amplă dezvoltare în cadrul acestui proces istoric. Hotărârea de stabilire în anul 2011 a parteneriatului strategic între țările noastre reflectă această realitate. Ambele părți sunt hotărâte să îşi dezvolte în continuare relațiile pe baza încrederii şi avantajului reciproc.

– După câştigarea alegerilor prezidențiale de către Tayyip Erdoğan, fostul ministru de externe, adeptul politicii „zero probleme cu vecinii” Ahmet Davutoğlu a preluat şefia Guvernului de la Ankara. Turcia continuă să îşi exercite un rol important în politica externă, acela de mediator al unui dialog constructiv în ceea ce priveşte situațiile de conflict. În ceea ce priveşte Siria, Turcia optează pentru o strategie integrată. La ce se referă acest lucru?
– Politica țării noastre privind Siria a fost încă de la început consistentă, umanitară şi pacifistă. Poporul sirian a fost el însuşi cel care a cerut schimbarea regimului opresiv şi tiranic, începând revolta populară. Turcia şi-a însuşit de una singură greutatea valului masiv de imigranți apăruți în cadrul acestui proces şi găzduieşte 300 mii sirieni în taberele din interiorul granițelor sale. Încă peste 1 milion de cetățeni sirieni s-au refugiat în țara noastră. Cheltuielile Turciei privind refugiații sirieni au atins 4.5 miliarde dolari (SUA). Turcia încurajează comunitatea internațională să sprijine lupta poporului sirian şi doreşte restabilirea cât mai rapidă a stabilității şi păcii în această țară.

– În decursul unui an de zile de la venirea la Constanța ați derulat proiecte în parteneriat cu Uniunea Democrată Turcă din România. Cum apreciați relația de colaborare cu liderii UDTR şi cum evaluați relațiile cu comunitatea turcă din România. Care sunt proiectele dvs de viitor care îi vizează pe etnicii turci?
– Etnicii noştri care trăiesc în Constanța şi în regiunea Dobrogei şi instituțiile care îi reprezintă sunt importanți pentru noi. Uniunea Democrată Turcă din România este reprezentantul oficial al comunității turce, dezvoltând şi realizând proiecte importante care vizează conservarea şi dezvoltarea identității etnicilor turci. Consulatul nostru apreciază proiectele menționate şi participă pe cât posibil la acestea. Mai mult, organizăm în parteneriat cu UDTR activități prilejuite de sărbătorile religioase şi naționale precum şi acțiuni socio-culturale. Suntem mereu deschişi proiectelor şi propunerilor creative venite din partea UDTR. În perioada următoare intenționăm organizarea în comun a unor concerte, tipărirea unor cărți pe teme culturale şi alte ceremonii de celebrare – comemorare.

– Radio T şi Centrul Cultural „Yunus Emre” sunt două instituții care au un rol important în promovarea limbii şi culturii turce la Constanța. Cum apreciați activitatea celor două instituții?
– Apreciem şi felicităm ambele instituții datorită importantei misiuni pe care o duc la îndeplinire. Emisiunile culturale ale Radio T sunt urmărite de o masă largă de ascultători şi de aceea ar trebui să îşi propună extinderea intervalului orar şi a frecvenței de emisie. Datorită activităților pe care le organizează, Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” a devenit în scurt timp un centru de atracție. Numărul celor care doresc să învețe limba turcă creşte de la an la an. Ambele instituții contribuie la îmbogățirea vieții culturale a Constanței. Le doresc mult success şi în continuare!

– Ce mesaj le transmiteți etnicilor turci şi cetățenilor turci cu prilejul Zilei Naționale?
– Pe data de 29 octombrie vom sărbători cu mândrie şi bucurie cea de-a 91-a aniversare a Republicii. Fondată în 1923, Republica Turcia este un stat constituțional, laic şi democratic, o țară puternică a regiunii în care se află. Venitul economic şi standardul de viață al poporului turc au crescut. Toate aceste succese se datorează regimului republican. Poporul turc prețuieşte acest câştig şi priveşte cu încredere în viitor. Consider că este important să reamintesc un lucru: Puterea Turciei înseamnă puterea etnicilor turci.

Interviu realizat de Sorina Asan
Traducere Selma Mutalip

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Expoziție de țesături tradiționale turceşti

Comisia de femei a Uniunii Democrate Turce din România a organizat în data de 31 octombrie 2014 o expoziție de țesături tradiționale turceşti. Au fost expuse articole de vestimentație lucrate manual, țesături şi broderii utilizate în ornamentarea locuințelor, multe dintre acestea păstrate în lăzile de zestre ale bunicilor, având o vechime considerabilă, de peste o sută de ani. Conform declarației preşedintelui comisiei de femei a UDTR, Amet Melec, expoziția se organizează anual cu scopul de a reînvia tradiția artei manuale tradiționale turceşti, dar şi a vechilor şezători în care femeile de etnie turcă din localitățile dobrogene se reuneau şi croşetau sau brodau cămăşi, ştergare ori batiste în motive orientale viu colorate. „Încercăm astfel să păstrăm vie dragostea pentru lucrul manual şi să le învățăm şi pe tinerele din comunitate cum se brodează sau cum pot fi cusute motivele tradiționale turceşti, antrenându-le în fiecare an într-un concurs cu premii”, a spus Melec Amet.
În cadrul aceluiaşi eveniment, preşedintele comisiei de cultură a UDTR, Serin Türkoğlu, a vorbit despre pasiunea sa de a croşeta şi de a realiza poşete, şaluri, şi coliere din macrame. Ea a prezentat practic diverse împletituri realizate cu croşeta.
În acest an la secțiunea croşetat concursul a fost câştigat de Betemir Begirie care s-a clasat pe locul I, Borseit Aiten – locul II şi Salim Sibel – locul III. La secțiunea împletit premiul I a fost cucerit de Dalip Sadet, premiul II de Salim Georgeta şi Iusuf Nadie şi premiul III de Bormambet Maiser. La aceeaşi secțiune a primit mențiune Hasan Dilber. A mai fost acordat premiul I pentru goblen doamnei Heuzi Semahat.
Acțiunea s-a bucurat de o partıcipare numeroasă. Au fost prezente membrele comisiei de femei a UDTR şi ale filialelor.

Filiala Cumpăna, gazda Festivalului de Artă Culinară Turcească

Cele mai pricepute turcoaice în prepararea mâncărurilor tradiționale s-au reunit în data de 18 octombrie, la Cumpăna, pentru a se întrece în cadrul celei de-a IX-a ediții a Festivalului de Artă Culinară Turcească, organizat de UDTR. Au intrat în concurs circa o sută de preparate culinare pregătite de doamnele de etnie turcă de la filialele Uniunii Democrate Turce din România din Constanța, Tulcea, Bucureşti, Cernavodă, Cobadin, Techirghiol, Tuzla, Hârşova, Măcin, Babadag şi Cumpăna.
În urma jurizării, pe primele locuri la secțiunea bucătărie tradițională s-au clasat filiala UDTR Cumpăna, urmată de cea din Cernavodă şi de cea din Hârşova. Filiala UDTR din Cumpăna şi-a adjudecat primul loc şi la secțiunea dulciuri, unde pe locul II s-a clasat filiala UDTR din Măcin, iar pe locul III cea din Tulcea. La secțiunea patiserie, primul loc a fost câştigat de filiala UDTR din Techirghiol, locul al doilea de filiala din Cobadin şi locul al III-lea de cea din Tulcea. Au mai fost acordate menț?uni filialelor Bucureşti, Babadag şi Măcin. Juriul a fost format din: deputatul Iusein Ibram, subprefecții Accoium Levent şi Anefi Ersun, viceprimarul comunei Cumpăna, Neagu Florin şi Attila Baykara – TIAD Dobrogea. Aşa cum a declarat preşedintele comisiei de femei a UDTR, Amet Melec, coordonatorul evenimentului, „festivalul se organizează anual cu scopul de a promova bucătăria turcească, rețetele culinare străvechi, preparate în bucătăriile sultanilor otomani, moştenite de turcii dobrogeni. Unul dintre deserturile favorite pregătite la curtea lui Suleiman Magnificul, «helatiye», sirop cu esență de trandafiri, la care se adaugă o budincă din lapte, migdale şi fistic, a fost pregătit de doamna Leman Talip de la filiala UDTR din Măcin şi a clasat filiala pe locul al doilea, la secțiunea dulciuri.”
În timpul jurizării preparatelor culinare expuse a avut loc un spectacol susținut de ansamblurile de dansuri tradiționale „Fidanlar“ şi „Kardelen“ aparținând UDTR şi de Deniz Done, elevă la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța.
Prezent la eveniment împreună cu soția, consulul general al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozçalışkan a declarat: „mă aflu pentru a doua oară, de la începutul mandatului meu la Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, la Festivalul de Artă Culinară Turcească, organizat de Uniunea Democrată Turcă din România. Este foarte important că UDTR promovează astfel bucătăria turcească, printr-un concurs, deoarece specific acestei bucătării sunt aromele orientale care dau o savoare deosebită preparatelor, diferită de cea a produselor româneşti. Dacă în întreaga lume bucătăria franceză sau cea chineză şi-au câştigat notorietate, la fel şi arta culinară turcească ocupă un loc fruntaş printre gastronomiile lumii.”
Printre participanții la eveniment s-au numărat: preşedintele UDTR Osman Fedbi, prim-vicepreşedintele Iusein Gemal, secretarul general Ervin Ibraim, deputatul Iusein Ibram, inițiatorul festivalului, dar şi preşedinții filialelor UDTR înscrise în concurs. Printre invitați s-au mai aflat: Murat Iusuf – muftiul Cultului Musulman din România, senatorul Nicolae Moga şi directorul Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” din Constanța, Ali Oğuzhan Yuksel. Evenimentul a fost organizat de U.D.T.R. prin comisia de femei şi coordonat de Melec Amet – preşedintele comisiei.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Republica Turcia şi Mustafa Kemal Atatürk

„Republica Turcia şi Mustafa Kemal Atatürk” este tema concursului de desene organizat de Inspectoratul Şcolar Județean Constanța în colaborare cu Colegiul Național «Mustafa Kemal Atatürk» Medgidia.

La concurs s-au înscris elevi din şcolile județului Constanța aparținând etniei turce şi tătare dar şi elevi ce studiază limba turcă. Competiția s-a desfăşurat pe două categorii, clasele I-IV şi V-VIII. Participanții au fost liberi să aleagă modalitatea de execuție respectiv acuarele, creioane colorate, pictură în ulei sau guaşă.
Desenele copiilor au fost depuse la Colegiul Național „Mustafa Kemal Atatürk“ din Medgidia şi la sediul Consulatului General al Republicii Turcia la Constanța. Lucrările au fost expuse timp de o săptămână înainte de festivitatea de premiere care a avut loc în data de 28 octombrie 2014. Gazda evenimentului a fost şi de această dată Colegiul Național „Mustafa Kemal Atatürk“ din Medgidia.
În urma deliberării juriului s-au acordat premiile: ciclul primar, locul I Abduraim Amyra (Şc. Nr.30 „Ghe. Țițeica“ Constanța), locul II Yusuf Mert Yılmaz (Şc. „C-tin Brâncuşi“ Medgidia), locul III Galip Lara (Şc. Nr.30 „Ghe. Țițeica“ Constanța), mențiune Amet Iren (Şc. Nr.30 „Ghe. Țițeica“ Constanța), mențiune Hagi Islai Alara (Şc. Nr.30 „Ghe. Țițeica“ Constanța); ciclul gimnazial locul I Apti Elif (Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu, Cumpăna), locul II Fatih Keser (Liceul Pedagogic Constanța), locul III Batman Aylin (Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu), mențiune Regep Sibel (Şc. Nr. 2 Ovidiu) şi mențiune Cocii Semra (Şc. Gimnazială Spiru Haret Medgidia).
La festivitatea de premiere au fost prezenți Consulul General al Republicii Turcia la Constanța domnul Ali Bozçalışkan, viceconsul Özgen Topçu şi ataşatul de cult islamic din cadrul Consulatului General al Republicii Turcia la Constanța Aytekin Akçin, directorul Centrului Cultural Yunus Emre, domnul Ali Oğuzhan. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de elevii Colegiului Național „Mustafa Kemal Atatürk“ din Medgidia care au prezentat un moment artistic dedicat Zilei Republicii.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Festivități dedicate Zilei Naționale a Republicii Turcia

Pe data de 29 octombrie Republica Turcia sărbătoreşte cu plăcere şi mândrie Ziua Proclamării Republicii. Această importantă aniversare este rezultatul unei mari victorii în lupta națională a poporului turc pentru a-şi câştiga independența națională. Odată câştigată, marele lider al națiunii turce, Atatürk a promis poporului că va aduce, fără îndoială, pace şi prosperitate în viitor, va lucra pentru unitatea Republicii. În astfel de zile se sărbătoreşte speranța în viitor, credința şi determinarea în ceea ce suntem, de asemenea, sârguința tuturor pentru stabilitate. Este evident că unitatea şi integritatea teritorială a națiunii turce a fost oferită poporului şi patriei. De aceea, în această zi, pentru Republica Turcia, ce este leagăn matern pentru etnicii turci din România, pentru marele lider, fondator, Atatürk şi pentru prietenii de arme, pentru martirii noştri care şi-au vărsat sângele pentru țara avem doar gânduri şi sentimente de recunoştință. De asemenea felicităm din toată inima toată națiunea turcă care a câştigat regimul republican pentru a-şi adopta valori indispensabile vieții sociale şi au reuşit să-şi depăşească problemele cu care se confrunta țara fără a compromite unitatea şi solidaritatea. Integritatea indivizibilă a teritoriului şi a poporului a fost conservată până azi şi nădăjduim ca Republica, limba, steagul şi imnul să fie valori de bază pentru totdeauna. Trebuie remarcat faptul că sarcina principală a fiecărui cetățean turc este să prețuiască şi să păstreze această republică modernă, democratică şi totodată seculară, prețuită şi iubită de toți turcii din lume. Sub conducerea lui Mustafa Kemal Atatürk națiunea turcă a renăscut pentru a trăi cu mândrie şi onoare. Suntem un neam mândru ce a adus, prin descoperirile sale, profunde schimbări în istorie care i-au permis să privească spre viitor cu mare speranță. Suntem o națiune puternică ce are capacitatea de a depăşi orice obstacole. Mustafa Kemal Atatürk, Allah să-i odihnească sufletul, a lăsat națiunii turce o zi minunată, Ziua Republicii. Datoria noastră a turcilor de pretutindeni este să o veghem şi să o prețuim. La mulți ani Turcia! Te iubim.
Pentru că orice aniversare are o petrecere, Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța a organizat în data de 29 octombrie, într-o frumoasă sală de festivități din Constanța, o elegantă ceremonie de celebrare a Zilei Republicii Turcia. Peste 250 de persoane, demnitari, oficiali sau membrii ai comunității turce au fost parte a acestui eveniment deosebit de important, a XCI-a aniversare a Zilei Naționale a Republicii Turcia. După protocolara primire a oaspeților, consulul general al Republicii Turcia la Constanța, domnul Ali Bozçalışkan, a deschis recepția printr-un mesaj solemn şi prietenos. Cei doi subprefecți ai județului Constanța, domnul Levent Accoium şi domnul Ersun Anefi au subliniat în mesajele domniilor lor faptul că acest stat cu o istorie impresionantă, Turcia, este astăzi rezultatul îmbinării dintre modernism şi tradiționalism iar acest lucru a fost posibil datorită cultivării respectului pentru un trecut glorios şi alinierea pe drumul progresului indispensabil actualei societăți. De asemenea, au mai evidențiat faptul că Turcia este chiar locul, geografic vorbind, în care culturile Europei şi ale Asiei se întâlnesc şi se îmbină. Programul serii a continuat cu un moment artistic ai cărei protagonişti au fost domişoara Alev Gafar, la vioară, domnul Yılmaz Türkoglu, solist şi doamna Ali Nejla, la pian. Deliciul serii a fost tradiționalul tort oferit tuturor invitaților de Uniunea Democrată Turcă din România. Tot în această seară tânăra artistă Celine Ali a vernisat expoziția personală de pictură cu tema „Minarete pe cerul Dobrogei”. O seară minunată dedicată unei zile deosebit de importante, Ziua Națională a Turciei.
În ziua următoare, 30 octombrie, în cadrul emisiunii „Hai-Hui prin lume la TVR2”, cel de-al doilea canal național de televiziune, ansamblul de dansuri turceşti „Delikanlılar” a ocupat momentul surpriză al emisiunii care l-a avut ca invitat de onoare pe ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, domnul Osman Koray Ertaş. Emisiunea transmisă în direct a prezentat prin imagini şi sunet locuri impresionante, comori ale Turciei de astăzi. Ca o mărturie a stălucirii oferite lumii de neamul turc platoul a fost populat de persoane ce erau îmbrăcate cu magnifice veşminte tradiționale. Momentul tradițional, al grupului de dans UDTR, a constat în interpretarea dansului „Eski kasap“, moment ce a celebrat această zi importantă, Ziua Turciei, încă o dată.
La mulți ani tuturor turcilor din lume, fie ei cetățeni ai Republicii Turcia sau nu!

Büyükelçi Osman Koray Ertaş’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Kıymetli vatandaşlarım ve soydaşlarım,

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamanın heyecanını yaşıyorum. Bu anlamlı günde, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu kutlu vatanı müdafaa etmek için kanları ve canlarıyla mücadele eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.
Milletimizin hiçbir zaman zayıflamayan bir bağımsızlık iradesinin sonucudur Cumhuriyet. Atalarımızın vatan sevgisi, memleket aşkı, güçlü maneviyatı ve milli duruşunun neticesidir. Atatürk öncülüğünde verilen emsalsiz bir mücadelenin, bitip tükenmek bilmeyen bir azmin ve hep canlı tutulan bir umudun vardığı noktadır. Asırlar boyu büyük devletler, imparatorluklar kurmuş ve yönetmiş bir siyasi akıl ve müktesebatın eriştiği merhaledir.
Cumhuriyetin kurulduğu meşekkatli dönemi ve ecdadımızın verdiği ölüm kalım mücadelesini geride bırakan memleketimiz bugün demokrasisi, genç ve dinamik nüfusu, yükselen ekonomisi, güçlü ordusu ve bir bölümü Romanya’da bulunan başarılı girişimcileriyle dünyada saygın bir yer edinmiştir. Bununla birlikte, muasır medeniyete giden yolda katedilecek mesafeler ve önümüzde aşılması gereken büyük sınamalar vardır. Dolayısıyla, yolculuk devam etmektedir. Mücavir coğrafyamızda daima var olan çatışma ve krizler de dikkate alınarak bu yolculukta, Cumhuriyetimizin kazanımlarının pekiştirilmesi ve güçlendirilmesi için dünyanın neresinde olursak olalım, hangi işle ilgilenirsek ilgilenelim her birimize büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

Değerli vatandaşlarım ve soydaşlarım,

Ülkemiz ve Romanya arasındaki mevcut iyi ilişkiler her geçen gün daha da gelişmekte, güçlenmektedir. Bu noktada kuşkusuz sizlerin önemli katkısı bulunmaktadır. Romanya’daki Türk toplumu iki ülke arasında sadece beşeri değil, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda sağlam bir köprü vazifesi görmektedir.
Ecdad yadigarı Türk – Tatar soydaşlarımız iki ülke arasındaki ilişkilerin harcını sağlam kılmaktadır. Asırlardır bu topraklarda yaşayan ve ülkemizle bağlarını her daim güçlü tutan soydaşlarımızın kendi kültür ve kimliklerini muhafaza etmelerine büyük önem veriyoruz. Sizin mutluluğunuz mutluluğumuz, kederiniz kederimiz, ümitleriniz ümitlerimizdir. Bu vesileyle, dost Romen makamlarına burada huzur ve güven içinde yaşayan soydaşlarımıza yönelik müzahir tutumları nedeniyle teşekkürlerimi yinelemek isterim.
Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye dışında 5 milyonu aşan geniş Türk ve akraba topluluklar ailesinin bir parçası olan Romanya’daki vatandaş ve soydaşlarımızın ve bilhassa çocuklarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en iyi dileklerimle kutluyor, hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.

O. Koray ERTAŞ

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Prefectul din Edirne oaspete al liderilor UDTR

O delegație condusă de Dursun Ali Şahin-Prefect al Județului Edirne a fost primită vineri, 31 octombrie, la sediul uniunii, de Osman Fedbi-Preşedinte UDTR şi de Ervin Ibraim-secretar general. Discuțiile s-au desfăşurat într-o atmosferă cordială, Prefectul din Edirne punând accent pe trecutul istoric al oraşului. Referindu-se la județul pe care îl reprezintă Prefectul Dursun Ali Şahin a declarat:„Pentru a cunoaşte Edirne, pentru a simți pulsul vieții oraşului nu este suficient să îl vizitezi ci trebuie să trăieşti acolo.”
În cadrul întrevederii, Preşedintele UDTR, Osman Fedbi a prezentat câteva date succinte despre organizația pe care o reprezintă punând accent pe drepturile şi libertățile de care se bucură comunitățile etnice din România. Osman Fedbi a mai subliniat că UDTR este reprezentată în Parlamentul României de deputatul Iusein Ibram şi beneficiază de sprijin acordat de statul român pentru promovarea limbii şi culturii turce. La rândul său, prof. Ervin Ibraim a precizat că limba turcă şi religia islamică se studiază în şcolile din județele Constanța şi Tulcea şi că Radio T este singurul post de radio din România care difuzează emisiuni în limba turcă.
La finalul întrevederii Preşedintele UDTR Osman Fedbi i-a oferit prefectului turc o plachetă cu însemnele uniunii şi un dicționar turc-român. Din delegația condusă de Dursun Ali Şahin au mai făcut parte: Ahmet Murat Yörük – Ambasador, reprezentantul Ministerului de Externe la Edirne, Kemal Yıldız – guvernatorul Municipiului Uzunköprü, Hüseyin Özkan – şeful Direcției Județene de Invățământ, şi Ahmet Hacioğlu – şeful Direcției Județene de Cultură din Edirne. Delegația oficialilor din Turcia a fost însoțită de Consulul General Ali Bozçalışkan şi de Viceconsulul Özgen Topçu.
Delegația din Republica Turcia s-a aflat în România pentru a participa la Reuniunea poeților din Balcani care se desfăşoară în perioada 31 octombrie-1 noiembrie, la Constanța şi Medgidia.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

„Kaynanalar” invitate la Balul Tradițional al TIAD

Asociația Oamenilor de Afaceri Turci – TIAD este un factor activ în dezvoltarea şi diversificarea relațiilor economice, comerciale şi culturale din România şi Turcia. Timp de 21 de ani s-a bucurat de sprijinul autorităților guvernamentale şi nonguvernamentale din România în activitatea de dezvoltare şi diversificare a firmelor cu capital turcesc.
Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Turcia şi la împlinirea a 21 de ani de activitate, TIAD a organizat activități omagiale şi cultural-artistice în cadrul cărora au fost premiate firmele turceşti performante care au contribuit la dezvoltarea relațiilor economice dintre România şi Turcia. La manifestarea aniversară au participat cântăreți renumiți din Turcia şi România: Muazzez Ersoy şi Elena Gheorghe.
La evenimentul aniversar tradițional al TIAD desfăşurat sub înaltul patronaj al Ambasadei Republicii Turcia la Bucureşti, cu participarea E.S. domnul ambasador Osman Koray Ertaş a fost invitat corul „Kaynanalar“ al filialei Tulcea UDTR.

“Kaynanalar“ TIAD Geleneksel Balonun Sahnesinde

Türk İşadamları Derneği – TİAD Romanya ve Türkiye arasında ekonomik, ticari ve kültürel kalkınma ve çeşitlendirme konusunda aktif bir faktördür. 21 yıldır Türk sermayeli şirketlerin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi çalışmalarında Romanya hükümeti yetkililerin ve sivil toplum örgütlerinin desteğini almıştır.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 91. yıldönümü ve TİAD’ın 21. hizmet yıldönümü vesileri ile, TİAD, Romanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde katkıda bulunmuş Türk şirketlerini ödüllendirmiş ve kültürel-sanatsal bir faaliyet düzenlemiştir. Kutlamalara Türkiye ve Romanya’dan ünlü sanatçılar katılmışlardır: Muazzez Ersoy ve Elena Gheorghe.
TİAD Geleneksel Balosu’na Tulça şubemizin “Kaynanalar“ grubuda davet edilmiştir.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Simpozion – Minorități Culturale, Multiculturalism, Moşteniri Culturale, Dialog Interetnic

Localitatea Izvorul Muntelui a fost în perioada 17-20 septembrie gazda unui eveniment organizat de UDTR care reuneşte membrii filialelor sale pentru a le oferi acestora proiecții de documentare, expoziții şi dezbateri având ca principal scop informarea acestora privind tradițiile şi cultura turcă, precum şi educarea în sensul toleranței interetnice şi religioase prin cunoaşterea temeinică a vecinilor, celelalte etnii.
Programul proiecțiilor şi detalii despre originea expoziției şi a subiectelor dezbaterii au fost pregătite şi puse la dispoziția participanților de membrii comisiei de cultură UDTR. În deschiderea simpozionului preşedintele UDTR salutând prezența participanților a declarat:
„Am pornit în ideea nu de a face un simpozion tematic pur şi simplu, am pornit de la ideea de a ne cunoaşte în primul rând unii cu ceilalți. Am considerat că dacă ne cunoaştem noi între noi creăm astfel un prim pas în cunoaşterea aproapelui, prin el formând temelia cunoaşterii celorlalți pentru a se naşte noi prietenii şi, de ce nu, noi parteneriate. Este bine ştiut că întunericul şi necunoscutul ne sperie şi ne fac neîncrezători şi reținuți. De multe ori chiar ne înfioară pentru că de cele mai multe ori sunt însoțite de poveşti şi invenții răutăcioase“.
Structura acestei manifestări culturale, a evidențiat faptul că simpozionul este conceput multidimensional în sensul cunoaşterii interetnice prin însăşi evenimentele culturale ale acestora. „Am realizat acest simpozion cu expoziții, dezbateri şi manifestări culturale, astfel încât să aducă cât mai multe informații despre turci şi oamenii din jurul lor, cu care intră la un moment dat în contact şi să afăm părerea lor despre aceştia”, a adăugat preşedintele UDTR, domnul Fedbi Osman.
Este evident faptul că UDTR promovează acest gen de activități în care doreşte să implice cât mai mulți membri şi parteneri pentru dezvoltarea unui dialog multicultural interetnic.
Şi de această dată ca şi în anul trecut simpozionul s-a încheiat cu un concurs în care s-au aplicat şi s-au interpretat toate conceptele şi simbolurile dezvăluite în documentare. Câştigătorii au primit premii frumoase din partea organizatorului. Considerăm că acest gen de manifestare dă semnificație şi importanță deosebită climatului cultural pentru că aduce la lumină fapte şi factori generatori ai unei morale şi al unui cod de viață. Cultivând sentimentul trecutului şi al viitorului nu ne rămâne decât să completăm petalele prezentului. Viața la urma urmei este cunoaştere iar la fericire, idealul acesteia ajungi doar printr-o asiduă cunoaştere.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Sărbătoarea Sacrificiului marcată la Colegiul Național «Mihai Eminescu»

A devenit o tradiție pentru elevii de religie islamică de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” să marcheze în fiecare an, Sărbătoarea „Sacrificiului” împreună cu colegii lor de alte confesiuni. Marți, 7 octombrie, în ultima zi de Kurban Bayram, sub genericul „Unitate în Diversitate” a fost prezentat un program realizat în exclusivitate de elevi şi coordonat de profesorii Amet Bedrie, Ibadula Bianca şi Nicolescu Anka dedicat acestei mari sărbători religioase a musulmanilor. Programul s-a desfăşurat în prezența directorilor C.N.M.E., dr. Camelia Ciurescu şi Stelian Marinescu, a elevilor, dar şi a unor oaspeți de seamă printre aceştia numărându-se: Kendra Pace-ataşatul politic responsabil cu drepturile omului din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti, subprefectul județului Constanța, Accoium Levent, muftiul Murat Iusuf, secretarul general al UDTR Ervin Ibraim şi secretarul general al UDTTMR Elvis Ismail.
În deschiderea evenimentului diplomatul american Kendra Pace a declarat: „Mă bucur că mă aflu alături de dumneavoastră cu prilejul Sărbătorii Sacrificiului. Este un lucru bun că tânăra generație se implică în astfel de activități. Doresc să vă felicit pentru eforturile dumneavoastră şi să vă urez mult succes în activitate”. La rândul său secretarul general al UDTR, prof. Ervin Ibraim a spus: „Doresc să felicit în numele Uniunii Democrate Turce din România conducerea liceului pentru această inițiativă deosebită, să le urez elevilor şi părinților lor de naționalitate turcă şi tătară: «Iyi bayramlar!» (sărbători fericite!) şi să doresc succes tuturor în activitatea şcolară!”
Programul pregătit de elevi pentru această zi a debutat cu filmul documentar „Kurban Bayram” realizat de Memet Seng, Menasan Aylin – clasa a XII-a A şi Dapâş Sibel a fost prezentat de Chengi Aylin şi Tair Arzu. A urmat un moment de muzică şi poezie susținut de Tair Arzu, Musa Levent şi Wilson E. Ayla. Evenimentul a continuat cu filmul „Unitate în diversitate” realizat de elevii Aylin Asan, Teodora Turcu şi Levent Seit-Memet din clasa a X-a B. Conform declarației realizatorilor ideea care a stat la baza realizării filmului a fost multiculturalitatea zonei, climatul de pace în care conviețuiesc de sute de ani creştini, musulmani şi evrei.
Programul s-a încheiat în ritmurile muzicii tradiționale turco-tătare care au reunit elevi, profesori şi invitați. După spectacol, într-o atmosferă cordială, oaspeții de la Ambasada SUA au avut posibilitatea să discute cu profesorii şi elevii CNME şi să guste din produsele de patiserie tradiționale turceşti pregătite de părinții elevilor musulmani.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Dovleac fiert

Ingrediente:

½ kg dovleac
200 gr zahăr
200 gr nucă măcinată

Mod de preparare:

 1. Se curăță şi se taie dovleacul cubulețe. Se pune la fiert cu puțină apă.
 2. Se lasă la fiert şi din zeama ce se lasă se ia o parte şi se pune separat la fiert cu zahărul.
 3. Se obține un sirop care mai apoi se toarnă peste dovleac şi se mai lasă un pic la fiert.
 4. Când dovleacul nu mai are zeamă şi este moale se ia de pe foc, se pune pe un platou, se presară cu nucă măcinată apoi se dă pentru un sfert de oră la cuptor.
 5. Se serveşte rece cu înghețată de vanilie.

Kabak Tatlısı Tarifi

Malzemeler

 • 2 kg balkabağı
 • 1,5 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre değişir, tatsız ise daha fazla şeker eklenebilir)
 • 1 su bardağı dövülmüş ceviz
 • Hazırlanışı:

  Kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkart. Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde dilediğin uzunlukta doğra. Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat diz. 2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak beklet. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek yok. Geceden bekletilen kabak orta ateşte yumuşayana kadar pişirilir. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alınarak üzerine dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir. Aynı şekilde fırında pişirerek de çok hoş bir tat elde edebilirsiniz.

  File de şalău copt în suc de grefe

  Ingrediente:

  un file de şalău
  o jumătate de lămâie
  o jumătate de grefă (zeamă şi coajă rasă)
  un cățel de usturoi
  un ardei iute (opțional)
  sare, piper şi cimbru
  o lingură de ulei de măsline

  Mod de preparare

  1. Într-un bol se stoarce sucul de la grefă şi se adăugă usturoiul tăiat fin, ardeiul iute tăiat mărunt, sarea şi piperul după gust.
  2. Se spală bine fileul de peşte şi se lăsă la scurs pentru câteva minute pe un prosop de hârtie.
  3. Se pune bucata de peşte într-o tavă de cuptor şi se stropeşte din belşug cu sosul pregătit.
  4. Se lasă la odihnit câteva minute, din cauza sucului de grefă peştele îşi schimbă culoarea.
  5. Se dă la cuptorul preîncălzit până fileul capătă o crustă aurie.
  6. Se serveşte alături de salată.

  Greyfurtta Pişmiş Levrek Tarifi

  Malzemeler

  1 adet levrek balığının filetosu
  1 adet limonun suyu
  ½ greyfurtun suyu ve rendesi
  1 diş sarımsak
  ½ çay kaşığı karabiber
  ½ çay kaşığı tuz
  ½ acı kırmızı biber
  Taze kişniş yaprakları
  1 çorba kaşığı zeytinyağı
  1 tatlı kaşığı yarı kavrulmuş susam
  1 tatlı kaşığı sarı haşhaş tohumu
  Karabiber

  Hazırlanışı

  1 limon ve ½ greyfurtun suyunu sıkın ve bir kaseye aktarın. İçine ince ince kıyılmış 1 diş sarımsak ekleyin. ½ adet acı kırmızı biberin yarısını da çekirdeklerini aldıktan sonra ince ince kıyarak sosa ilave edin. Son olarak sosa ½’şar çay kaşığı karabiber ve tuz ekleyin.
  1 adet levrekten 2 fileto çıkacaktır. Balıkçınızdan sizin için derisini ve kılçıklarını almasını rica edin. Sonra balığı güzelce yıkayıp, kuruladıktan sonra kesme tahtasının üzerine alın. Balığın kuyruk kısmından başlayarak, keskin bir bıçakla yatay bir şekilde katmanlarından ince şeritler çıkarın.
  Balıktan çıkardığınız bu parçaları hazırladığınız sosa yatırın. Esasen çiğ olan balık bu şekilde sostaki asitte pişecek. Balık saydamlığını kaybedip, beyazlaşmaya başlayınca olmuş demektir. Servis tabağında aldıktan sonra üzerine, ½ greyfurtun rendesi, kişniş yaprakları, karabiber, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı susam ve sarı haşhaş tohumu serperek servis edebilirsiniz.

  ▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

  română / türkçe: · română ·
  türkçe
  ediţia / autorul: · ediţia ·
  autorul
  alegeţi:
  revista tipărită:
  Octombrie 2014
  legături: