♦ Cuprins ♦ İçindekiler ♦ Contents ♦


24 Kasım Öğretmenler Günü

Yine Gününüz kutlu olsun sevgili öğretmenim,

Atatürk'e “Başöğretmen” ünvanı verilişinin 82’inci ve bu günün öğretmenler günü olarak kutlanmaya başlanmasının 30’uncu yılı… 24 Kasım Öğretmenler günü… Sizin gününüz… Çok özel, çok yüce bir mesleğin sahibisiniz. Bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın. Sevgi ve fedakârlık mesleği. Sınırları okul ve sınıf duvarlarıyla çizilemeyecek, zil ile başlayıp bitmeyecek kadar ağır bir sorumluluk gerektiren kutsal bir görev. Bu mesleğin tarih boyunca da böyle görüldüğünü, “bilgelik mesleği” olarak kabul edildiğini, değerinin ve öneminin her dönemde vurgulandığını biliyoruz. Atatürk diyor ki “Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.” Yüzyılar öncesinde Diyojen, “Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.” demiştir. Socrates ise öğretmenin ve öğretmenliğin önemini, “Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri hem her şeydir hem de hiçbir şeydir.” diye belirtmektedir. Hz. Ali, öğretmenliğin paha biçilmez değerini en kısa ve etkili biçimde, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” diyerek ifade etmektedir. Bu şekilde ünlüleri ve sözlerini çoğaltarak pekçok örnek sıralamak mümkün. Bilim ve aklın ışığında, sevgi dolu yolun açık olsun fedakâr öğretmenim…

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Ziua Aşure

În data de 7 noiembrie Uniunea Democrată Turcă din România a marcat una dintre cele mai iubite sărbători religioase din calendarul islamic – Aşure. Evenimentul s-a desfăşurat într-o atmosferă festivă, cu preparate tradiționale şi desertul „Aşure”. În programul serii s-a regăsit şi un moment artistic susținut de tânăra şi talentata violonistă Alev Gafar.
La masa de Aşure au participat oaspeți speciali, precum ambasadorul Iranului, Hamid Moayyer împreună cu soția Zahra Moayyer şi şeful Cultului Musulman din România, Iusuf Murat. De asemenea, prezentă la eveniment a fost soția consulului general al Republicii Turcia, Pouneh Bozcalışkan.
În data de 25 octombrie am intrat într-un nou an calendaristic islamic. Am păşit în anul 1436. Am sărbătorit ziua Aşure, o importantă sărbătoare din prima lună a calendarului islamic, al cărei istoric îşi găseşte începuturile în perioada profetului Noe. După potop, toți cei care se aflau în arca ce ajunsese pe uscat, pe muntele Judi, s-au dus în căutarea hranei. Până s-au întors ei, profetul Noe le-a pregătit o gustare din rămăşițele ce se mai găseau pe arcă.
Conform tradiției islamice, în amintirea acelei zile, musulmanii pregătesc desertul „Aşure” după o rețetă transmisă din generație în generație, din care nu lipsesc minimum nouă ingrediente: grâul, năutul, caisele uscate, migdalele, nuca, smochinele, alunele, apa de trandafiri şi stafidele. Pregătirea acestui desert, împărțirea şi servirea lui între musulmani reprezintă o tradiție ce leagă noi relații de prietenie şi totodată duce la întărirea relațiilor dintre enoriaşi.
Scopul acestei sărbători este de a bucura oamenii, de a-i apropia pe musulmani, de a întări sentimentul de fraternitate şi, cel mai important, reamintirea emigrării Profetului, a tragicului eveniment de la Kerbela, unde nepotul Profetului, Huseyin, a fost martirizat.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Vicepreşedintele TIKA, oaspete al liderilor UDTR

O delegație condusă de Ali Maskan-Vicepreşedinte al Agenției Turce pentru Coordonare şi Cooperare a fost primită la sediul central al UDTR, în data de 12 noiembrie, de către preşedintele Osman Fedbi şi de secretarul general Ervin Ibraim.
În cadrul întrevederii, oaspeții şi-au arătat disponibilitatea să deruleze proiecte în România şi au subliniat faptul că aşteaptă propuneri din partea liderilor UDTR. Ali Maskan a declarat: „dorim să implementăm proiecte serioase, de succes care să aibă impact în rândul cetățenilor dar, proiectele de anvergură necesită timp şi pregătire specială. Suntem pregătiți să specializăm în Turcia oameni timp de 6 luni dar, aşteptăm să se implice şi voluntari”. Oficialul turc a mai spus că TIKA intenționează să deschidă un birou şi în România, la Bucureşti.
La finalul întrevederii preşedintele UDTR le-a oferit oaspeților o plachetă cu însemnele Uniunii Democrate Turce din România. În cursul aceleiaşi zile oaspeții turci au vizitat Radio T. În cadrul întâlnirii, directorul postului de radio, Ervin Ibraim, şi-a exprimat intenția de a extinde frecvența de emisie până la Cernavoda, localitate unde există o comunitate turcă numeroasă şi Radio T nu poate fi recepționat.
Delegația din Republica Turcia a fost însoțită de consulul general Ali Bozçalışkan şi de viceconsulul Özgen Topçu.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Dobrogea la ceas aniversar

În fiecare an, la 14 decembrie, sărbătorim revenirea Dobrogei la patria mamă, unul din cele mai importante momente ale istoriei dobrogene. Aşezată între Dunăre şi Marea Neagră, Dobrogea a jucat întotdeauna un important rol economic şi strategic.
“Locuitori de orice naționalitate şi religie, Dobrogea – vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân – de astăzi face parte din România. Voi de acum atârnați de un Stat unde nu voința arbitrară, ci numai legea dezbătută şi încuviințată de națiune hotărăşte şi ocârmuieşte. Cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirii: viața, onoarea şi proprietatea sunt puse sub scutul unei Constituții pe care ne-o râvnesc multe țări străine. Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor fi apărate de legile noastre şi nimeni nu le va putea lovi, fără a-şi primi legitima pedeapsă. Armata română, care intră în Dobrogea, nu are altă chemare decât a menține ordinea şi, model de disciplină, de a ocroti paşnica voastră viețuire. Salutați dar cu iubire drapelul român, care va fi pentru voi drapelul libertății, drapelul dreptății şi al păcii. În curând provincia voastră, pe cale constituțională, va primi o organizațiune definitivă. Care va ține seama de trebuințele şi moravurile voastre, care va aşeza pe temelii statornice poziția voastră cetățenească. Iubiți țara la a cărei soartă este lipită de acum şi soarta voastră.” declara Carol I de Hohenzollern, în proclamația emisă pe 14 noiembrie 1878.
Cunoscut în istorie şi ca „mica unire“, acest moment al istoriei dobrogene este celebrat an de an şi în Constanța. Cu acest prilej, Instituția Prefectului Județului Constanța a organizat o serie de manifestări ştiințifice şi culturale ce s-au desfăşurat la Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanța. Manifestarea a început cu momente artistice prezentate elevii de la mai multe şcoli din Constanța., urmate de o conferință cu tema „Ora deschisă de istorie“ şi vernisajul unei expoziții de fotografii şi documente vechi. În cadrul conferinței a luat cuvântul Serin Türkoğlu, preşedinte al comisiei de cultură UDTR care, în alocuțiunea sa a declarat: „Revenirea Dobrogei la patria mamă a reprezentat pentru acest spațiu începutul unei epoci de profunde schimbări, schimbări ce prefațau modernizarea acestui areal şi a populației multietnice locuitoare.
Totuşi proaspătul stat independent şi-a luat de la început obligația de a respecta libertatea religioasă, a tuturor supuşilor săi, din rândul cărora populația musulmană reprezenta un proces însemnat. Acest deziderat a fost exprimat de Regele Carol I în proclamația citită armatei române la 14 noiembrie 1878. Sigur că la început minoritatea musulmană a avut de depăşit unele probleme, ea pierzând dintr-o dată, aşa cu afirma profesorul Mustafa Ali Mehmet, poziția de hegemonie de până atunci, pomenindu-se dintr-o dată cu statutul de minoritate.
Totuşi în cadrul statului român turcii şi-au putut menține şi crea noi valori materiale şi spirituale. Un exemplu în acest sens au fost: înființarea Seminarului Musulman de la Babadag, mutat apoi la Medgidia; prin legea organică a Dobrogei statul român şi-a asumat obligația salarială a personalului şi a întreținerii principalelor moschei din Tulcea, Constanța, Babadag, Măcin, Medgidia, Isaccea etc.; s-au înființat tribunale mahomedane la Constanța, Tulcea iar din 1913 (după alipirea Cadrilaterului) la Silistra, Turtucoaia, Bazargic şi Balcic; de asemenea, atât musulmani cât şi alte minorități conlocuitoare au fost reprezentate pe tărâm politico-administrativ. Statul român s-a străduit să stopeze fenomenul migrației populației musulmane către Turcia care a continuat însă, mai puțin redus până-n preajma celui de-al doilea război mondial.
Musulmanii nu doar au primit ei au şi oferit statului român: au luptat în armata română; au construit alături de români, au participat alături de restul populației la făurirea României mari şi la dezvoltarea ei, au suferit şi au luptat alături de români, aşa cum a fost în perioada de început a regimului comunist“
a declarat în discursul său Serin Türkoğlu.
UDTR a fost reprezentat la eveniment şi de ansamblul de dansuri folclorice Fidanlar, care a sărbătorit momentul istoric alături de celelalte minorități participante.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Simpozionul „Ani de aur”

În perioada 12-15 noiembrie comisia de femei a Uniunii Democrate Turce din România a organizat la Sinaia simpozionul „Ani de aur”. Scopul manifestării este acela de a promova identitatea etnică şi de a aduce un omagiu femeilor de etnie turcă în vârstă de peste 70 de ani.
În cadrul evenimentului care a reunit membre ale filialelor Mangalia, Tuzla, Techirghiol, Cumpăna, Cobadin, Cernavodă, Măcin, Galați, Tulcea şi Constanța au fost purtate discuții despre activitatea filialelor şi implicarea lor în viața comunității.
„Am conceput acest proiect cu gândul la mamele şi bunicile noastre, care şi-au dedicat întreaga viață familiei, educației copiilor şi nepoților. Există turcoaice care au făcut carieră în diverse domenii de activitate, implicându-se în viața socială românească, dar cele mai multe dintre ele şi-au consacrat viața familiei, învățându-i pe copii limba maternă, educându-i în spiritul păstrării identității etnice şi a religiei islamice”, a declarat preşedintele comisiei de femei, Amet Melec.
La finalul activității a avut loc o festivitate în cadrul căreia au fost premiate cele mai active membre ale comisiilor de femei ce aparțin Uniunii Democrate Turce din România şi s-a organizat o excursie în care au fost vizitate principalele obiective istorice şi turistice din zonă.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Yunus Emre – poetul iubirii

Activitatea dedicată marelui şlefuitor de inimi Yunus Emre izvorăşte din dorința de a pune la dispoziția participanților informații despre literatura turcă şi în acelaşi timp să dăruiască cele mai frumoase stihuri şi gânduri ale acestuia care, de-a lungul anilor, au fost traduse în limbi de circulație mondială. Cele două opere monumentale, „Divan” (Culegere de poezii) şi „Risaletü’n- Nushiyye” (Sfaturi sau povețe profetice) scrise în limba turcă, promovează toleranța, înțelegerea şi cunoaşterea prin iubire. El însuşi se contopeşte în cele trei elemente devenind în acelaşi timp iubitorul, iubitul şi iubirea. „Allah este frumos şi iubeşte frumusețea” va spune poetul, ceea ce ar însemna cu alte cuvinte că frumusețea este expresia desăvârşită a iubirii universale.
Poeziile, organizate în distihuri şi catrene, sunt absolut încântătoare, şi fac demonstrația harului cu care poetul Yunus Emre a fost înzestrat.
Fără îndoială, Yunus Emre a fost unul dintre cei mai mari poeți mistici ai culturii turce şi universale, cel care, acum 770 de ani, milita, în spiritul solidarității umane, pentru dragostea şi înțelegerea aproapelui, pentru respect față de semeni, prin toleranță, frăție şi conviețuire paşnică, fără deosebire de culoare, rasă, convingeri religioase, apartenență socială, culturală sau etnică. El a marcat, cu o amprentă de neşters, gândirea religioasă musulmană iar opera lui constituie o sursă de meditație şi de viață spirituală.
Pe bună dreptate, criticul literar Nihad Sami Banarlı spunea despre Yunus Emre: „El a adus o excepțională contribuție la formarea limbii literare turce începută în Anatolia, în secolul al XIII-lea şi care de atunci nu a cedat misiunea sa altei limbi străine. „Turca” lui Yunus Emre, având misiunea de a face cunoscută poporului credința şi idealul sufletului său, este în speță o limbă populară, simplă dar vie şi cu o infinită bogăție de înțelesuri.
Yunus Emre a concentrat în limba turcă populară toate acele sunete şi simțiri miraculoase, a descoperit muzicalitatea limbii turce anatoliene care până atunci nu se pronunțase în nici una din graiurile ori dialectele turcice.
Religia şi sufismul, dezvoltate înaintea turcilor de către arabi şi iranieni, ca şi cuvintele, expresiile şi terminologia arabă şi persană, schimbându-şi naționalitatea, în graiul lui Yunus Emre s-au turcizat căpătând o existență autonomă, strălucitoare precum culorile curcubeului.
Marele poet nu a insistat teoretic asupra modificării ori adaptării vreunui cuvânt, ci a expus doar, într-un grai viu popular, numeroasele slove tainice, miraculoase ale litaniilor sau ale imnurilor culese din patrimoniul popular turc, din viața oamenilor de care era legat cu tot trupul şi sufletul său”.

Pentru a păstra vie memoria acestui mare poet comisia de femei a Uniunii Democrate Turce din România a organizat pe data de 21 noiembrie o activitate dedicată poetului, la noul sediu al filialei Bucureşti a UDTR. Au participat doamne din comunitate turcă atât din Constanța cât şi de la filiale UDTR. Evenimentul, de a cărui moderare s-a ocupat doamna Abdula Ghiulten, a punctat viața şi opera marelui poet. Participanții s-au bucurat de informările prezentate de Emin Emel, Mustafa Ali Mehmet, Hayat Memiş şi Deatcu Elena. Doamnele participante s-au întrecut în recitarea de poezii ale lui Yunus Emre iar la finalul activității cele mai bune interpretări au fost premiate de către organizatorii evenimentului.
Activitatea a fost onorată de prezența ambasadorului Republicii Turcia la Bucureşti ES Osman Koray Ertaş, Sevil Debir, consilier la Ambasada Republicii Turcia la Bucureşti, Huseyin Demirtaş, ataşat maritim, Tuna Balkan, director Centrul cultural turc Yunus Emre Bucureşti, Birgul Şenyuva, Camera de Comerț Română-Turcă.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Istorie, civilizație, cultură şi tradiție

În data de 9 noiembrie 2014 filiala Galați a Uniunii Democrate Turce din România în colaborare cu Centrul de Cercetare, Dezvoltare, Educație şi Cultură Turcă „Dunărea de Jos“ a organizat Simpozionul Internațional „Istorie, Civilizație, Cultură şi Tradiție” ediția a III-a care s-a desfăşurat la Complexul Muzeal de Ştiințe ale Naturii „Răzvan Angheluță“ din Galați. În cadrul evenimentului a fost lansată cartea de gastronomie turcă „Iz oriental“ editată de Uniunea Democrată Turcă din România, autori Nilgün Panaitescu şi Nurgean Ibraim. Cartea este o reeditare volumului „Din bucătăria turcilor dobrogeni“ care vine cu o altă interpretare, una mai modernă a bucătăriei turcilor dobrogeni şi nu numai. Izul oriental se regăseşte în toate preparatele şi invită la o nouă provocare. De la delicioasa plăcintă trandafir şi yufka până la dulceața de smochine, rețetele culinare pot fi puse în practică de oricine dacă doreşte să gătească cu plăcere. Programul artistic al activității a fost susținut de artişti din Turcia şi Republica Moldova – Regiunea Autonomă Găgăuzia.
La simpozion au participat reprezentanti ai comunității găgăuze din zona Komrat, reprezentanti ai comunității italiene, ruşi-lipoveni, evrei, filialele UDTR din Măcin, Tulcea, Isaccea, Brăila şi Constanța. Un oaspete de seamă a fost domnul Marius Mitrof, consilier al Direcției pentru Cultură şi Patrimoniu. Simpozionul s-a încheiat cu vizitarea sediului comunității turce şi al Centrului Multicultural Euroregiunea Dunărea de Jos.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Ziua Profesorilor

Programul de celebrare a profesorilor, organizat de UDTR, în acest an, a avut loc într-o sala de festivități din Mamaia, sâmbătă, 29 noiembrie, începând cu ora 17.00. Profesori de limba turcă şi religie islamică, directori de şcoli, cadre universitare, oficiali au fost invitați să participe la evenimentul dedicat Zilei Profesorilor, 24 noiembrie. Mulțumită sprijinului financiar acordat de Guvernul României organizațiilor etnice, acest gen de celebrări pot fi organizate an de an. Astfel legăturile noastre tradiționale au devenit mai trainice şi putem afirma că mediul de respect şi apreciere a profesorilor devine pe zi ce trece mai profund iar rădăcinile noastre etnice devin mai puternice şi trainice. În ceea ce priveşte respectarea cadrelor didactice, nu putem spune că România se află în Top 10, cel puțin sondajele internaționale nu ne arată acest lucru, în schimb minoritatea turcă, prin UDTR, este hotărâtă să facă ceva în această direcție deoarece în cultura tradițională turcă comunitatea de profesori este foarte respectată, poate cel mai respectată. Intrăm în anul 25 de la Revoluția pentru democrație a românilor şi considerăm că a venit timpul ca statutul social al cadrelor didactice să devină cel cuvenit iar prestigiul acestora în ochii tuturor claselor sociale să crească. UDTR, prin comisiile de cultură şi învățământ, a făcut progrese semnificative în acest sens, încercând de fiecare dată, la fiecare eveniment, să sublinieze rolul profesorilor deosebit de important în destinul şi viitorul societății.
Ziua Profesorilor, din acest an, a început prin cuvintele „dragi profesori, bun venit la această sărbătoare profesională”. Distinşii oaspeți au fost primiți în sala de festivități de membrii comisiei de învățământ UDTR şi conduşi în locurile pregătite pentru a urmări programul artistic pregătit special pentru dânşii. Doamna Serin Türkoğlu, preşedinta comisiei de cultură UDTR a spus în deschiderea programului omagial „acum se poate observa că pentru câştigarea reputației profesiei didactice decisivă este munca cu devotament. Suntem cea mai mare instituție publică. Profesorii constituie segmentul cel mai mare al angajaților din sectorul public. Astfel, atât numeric cât şi calitativ, construim împreună viitorul.”
În acest an, ca şi în anii precedenți, au fost evidențiați şi premiați profesorii de limba turcă ai căror elevi au avut rezultate la concursuri şi olimpiade, cei care şi-au făcut cel mai bine datoria de profesor. De asemenea, alături de aceştia, au primit trofee pentru promovarea şi îmbunătățirea calității catedrei de limba turcă, directorii unităților şcolare în care funcționează clasele de limba turcă şi cadrele universitare care formează şi asigură cadrul calitativ al profesorului de limba turcă. Ceremonia a fost onorantă şi emoționantă.
Peste 50 de cadre didactice dintre care 30 de profesori de limba turcă, împreună cu directorii şcolilor în care îşi desfăşoară activitatea, cu aceia care i-au format şi i-au instruit, cadrele universitare au petrecut câteva ore în care nu au stat degeaba ci au proiectat direcții de dezvoltare a învățământului național, au făcut chiar şi o selecție a proiectelor viitoare urmând exemplul poveştilor de succes în contextul educațional.
Realizările de excepție în educație a cadrelor didactice, demonstrate prin proiecte, a dat comunității elevi performanți.
Premierea a fost făcută de preşedintele UDTR, domnul Fedbi Osman care a declarat: „Eu nu am avut privilegiul să studiez limba şi literatura turcă, am încercat să învăț acasă însă nu am reuşit aşa cum mi-aş fi dorit. De aceea consider că avem cu toții o datorie față de fiii, fiicele şi nepoții noştri. Trebuie neapărat să susținem învățământul în limba turcă. Aceasta este parte a fericirii şi a bucuriilor vieții noastre.”
În continuare a mai spus: „Profesori, această sărbătoare specială de 24 noiembrie a avut loc tocmai pentru a marca semnificația şi importanța profesiei dumneavoastră. Vă felicit şi vă urez să aveți reuşite remarcabile în anii ce vor urma.“
Programul omagial a continuat cu o recepție oferită tot în cinstea profesorilor noştri cărora ne permitem să le dorim tot binele din lume, succes şi multă bucurie.
La mulți ani, dragi profesori!

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Expoziție de fotografie: „Turcii şi tătarii din Dobrogea. Amintiri”

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale din Cluj Napoca, în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român a organizat expoziția ”Turcii şi tătarii din Dobrogea. Amintiri”. Vernisajul a avut loc în ziua de 20 noiembrie 2014, la Şcoala Satului de la Muzeul Național al Țăranului Român. Eu fost expuse 32 de fotografii provenind din colecții personale ale membrilor comunităților turce si tătare din Dobrogea.
Tema expoziției, după cum o sugerează şi titlul, este o istorie în imagini a celor două comunități, aşa cum se regăseşte în arhivele de familie – practic, o istorie a vieții private a unor destine de familie sau individuale care, fiecare în parte, surprind evenimente, perioade aşa cum au fost ele trăite de membrii comunității. Fotografiile redau momente din viața de familie a celor două comunități – nuntă, circumcizie, înmormântare – dar şi aspecte care țin de cultura, religia şi modul de petrecere a timpului liber. Din punct de vedere cronologic, fotografiile cuprind segmentul dintre începutul secolului al XIX-lea, până la începutul secolului XX.
Printre vizitatori s-au numărat şi membri ai comunităților turce şi tătare din Bucureşti.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Lumina pe care a aprins-o nu se va stinge niciodată

Marele lider Atatürk a trecut în neființă în anul 1938, 10 noiembrie. Drept urmare de 76 de ani îl comemorăm cu durere în suflet prin toate formele de exprimare, fie ele depuneri de coroane, simpozioane, conferințe, concerte, prezentări istorice sau oratorii. Ziua de 10 noiembrie a acestui an, 2014, a început prin tradiționala depunere de coroane în spațiile amenajate cu bustul lui Atatürk din Medgidia şi Bucureşti. La acest ceremonial se alătură, an de an, Consulatului General al Repulicii Turcia la Constanța şi Ambasadei Republicii Turcia la Bucureşti diverse instituții şi asociații publice guvernamentale sau neguvernamentale. Toți cei care se alătură ceremoniilor sunt îmbrăcați în straie sobre şi se roagă pentru sufletul nemuritor, păstrând momente de reculegere.
La Colegiul Național M.K. Atatürk din Medgidia copiii comunității turce, elevi ai colegiului susțin diverse concerte şi oratorii pregătite sub îndrumarea profesorilor lor.
Venind în completarea ceremoniilor acestei zile UDTR în parteneriat cu Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța a organizat acest an, ca şi în anii precedenți, un amplu eveniment comemorativ în Aula Bibliotecii Județene „I.N. Roman” din Constanța. Ca de fiecare dată în deschiderea programului, după intonarea imnurilor de stat, române şi turce, şi ritualica depunere de flori la bustul lui Mustafa Kemal Atatürk s-au rostit mesajele actualilor demnitari şi oficiali. Printre aceştia îi amintim pe Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozçalışkan, care a vorbit despre personalitatea primului preşedinte a Republicii Turcia, Mustafa Kemal Atatürk şi despre importanța reformelor aduse, de acesta, în viața poporului turc. Distinsului diplomat turc i s-au alăturat muftiul Muurat Iusuf, care a subliniat în discursul său că traducerea în limba turcă a Cărții Sfinte- Coranul i se datorează lui Atatürk iar libertățile obținute prin reformele date de acesta sunt drepturi primordiale ce trebuie păstrate şi apărate, subsecretarul de stat din cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice, Aledin Amet, a prezentat date şi fapte din acea perioadă dintr-o perspectivă istorică iar deputatul UDTTMR Varol Amet, subprefecții Levent Accoium şi Ersun Anefi, ca şi preşedintele Asociației Oamenilor de Afaceri Turci Dobrogea, Zeki Uysal au adus cu toți elogii marelui om de stat, Mustafa Kemal Atatürk. Între toate aceste frumoase mesaje au fost interpuse scurte evocări selectate şi transmise invitaților de preşedinta comisiei de cultură UDTR, doamna Serin Turkoğlu ajutată în prezentarea programului comemorativ de domnul Irfan Memet Başpınarlı. Programul a continuat cu susținerea lucrării tematice „Turcii din România şi Mustafa Kemal Atatürk” a drd. Metin Omer, recent reîntors în țară după terminarea studiilor în Turcia. Programul artistic a fost asigurat de membrele corului Mehtap UDTR care au interpretat 6 cântece iubite de marele om Ataturk. Având o interpretare emoționantă, momentul corului Mehtap UDTR, coordonat de doamna Accoium Durie şi dirijat de domnul Yılmaz Türkoğlu, a fost preluat de elevii Colegiului Național «Kemal Atatürk» din Medgidia care au evocat cu multă simțire, prin cântece şi poezii, într-un oratorio, momente din viața şi activitatea regretatului lider național şi universal, Mustafa Kemal Atatürk.
Programul comemorativ plin de mesaje, gânduri şi sentimente s-a încheiat astfel print-un act de mare simțire şi emoție.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

„Drumul mătăsii” trece prin Cumpăna

În data de 3 decembrie 2014 comuna Cumpăna s-a bucurat de vizita Ambasadorului Republicii Populare Chineze, doamna Hyo Yuzhen. Doamna Ambasador a fost însoțită de Consulul General al Chinei la Constanța, SU Yanwen şi preşedintele Asociației „Drumul Mătăsii”, Metin Apti. Cumpăna este singura localitate din mediul rural înfrățită cu un oraş chinez. Oficialii chinezi au avut ocazia de a vedea cum arăta Cumpăna în 1978, atunci când fostul preşedinte chinez Hua Guofeng a venit în comună. „Cumpăna este un model pentru noi, fiind singura comună din România care a semnat un protocol de colaborare cu un oraş din China. Am identificat mai multe oportunități de colaborare pe plan comercial, umanitar şi cultural. Chiar vrem să includem România în strategia noastră de dezvoltare „Un drum şi o regiune””, a spus ambasadorul Hyo Yuzhen. Ea a semnat şi în cartea de onoare a comunei, după care a făcut schimb de cadouri cu gazdele. Din partea administrației comunei Cumpăna, ambasadorul chinez a primit o ie tradițională, lucrată manual. La rândul ei, Hyo Yuzhen le-a dăruit gazdelor un tablou chinezesc din mătase, ce înfățişează un bujor (floarea națională a Chinei) şi mai mulți peşti, ce simbolizează vitalitate, energie şi noroc.
Oficialii români şi chinezi au discutat pe tema oportunităților de colaborare şi cooperare în domeniile economiei, comerțului, agriculturii, ştiinței, tehnologiei, culturii, cercetării, educației, sportului, turismului şi sănătății. Ambasadorul a vizionat şi expoziția de artă fotografică “Cultură şi civilizație în Shanghai”, expusă în sediul Primăriei Cumpăna. După vizita delegației oficiale la sediul Primăriei înalții oaspeți au fost întâmpinați în sala Căminului cultural cu un spectacol artistic susținut de ansamblurile de balet şi folclor din comunitate: ansamblul de balet “Nicolae Spirescu”, ansamblul “Kardelen” cu dansuri tradiționale turceşti şi ansamblul de folclor “Muguraşii Cumpenei”cu dansuri tradiționale româneşti cu specific zonei dobrogene.

O nouă punte de prietenie între Cumpăna şi China

„Fereastra Shanghai” de la Universitatea Andrei Şaguna

În luna noiembrie o delegație din Shanghai, condusă de Lu Xiangxiang, Preşedintele Congresului Poporului din Districtul Fengxian, Shanghai, a efectuat o vizită în județul Constanța. Primul moment oficial al vizitei s-a desfăşurat duminică, 2 noiembrie, la Universitatea «Andrei Şaguna» – Fereastră deschisă a Shanghai-ului în România, unde delegația a fost primită de conducerea Asociației Române de Prietenie cu China – filiala Constanța.
Luni, 3 noiembrie, la Primăria Cumpăna, a avut loc festivitatea semnării acordului de înfrățire cu oraşul Zhuanghang din Districtul Fengxian, Shanghai şi vernisajul expoziției «Cultură şi civilizație în Shanghai».
Acordul încheiat „pe baza principiului egalității şi reciprocității” a fost semnat în prezența Domnilor Su Yanwen, Consului General al Chinei la Constanța şi prof. univ. dr. Aurel Papari, preşedintele filialei Constanța a «Asociației Române de Prietenie cu China» – inițiatoarea celor două înfrățiri care promovează „colaborarea în domeniile economiei, comerțului, agriculturii, ştiinței, tehnologiei, culturii, cercetării, educației, sportului, turismului şi sănătății, în vederea prosperității comune şi a consolidării relațiilor de prietenie”. La eveniment au fost prezenți şi reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai Universității «Andrei Şaguna» Constanța, consilieri locali, directori de şcoli şi grădinițe, preoți şi agenți economici din comunitatea Cumpăna. Oaspeții chinezi au fost impresionați de comuna Cumpăna, de realizările şi proiectele ce se derulează în prezent.
Expoziția «Cultură şi civilizație în Shanghai» va fi expusă în sediul Primăriei Cumpăna în perioada 1-30 noiembrie 2014.
În cinstea oaspeților chinezi copiii din localitate au organizat un mic spectacol ce au impresionat prin talentele expuse pe scenă. Ansamblul «Kardelen» a încântat publicul cu dansuri tradiționale turceşti.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Balkanlar’ın Kalbi Köstence’de Attı

30 Ekim-2 Kasım 2014 tarihleri arasında Edirne Valiliği ile Yunus Emre Kültür Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen IV. Uluslararası Balkan Türk Şairler Buluşması Romanya’da yapıldı. Katılımcıların duydukları an itibariyle sabırsızlıkla beklediği bu güzel etkinlik tarihimizde büyük önem taşıyan, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde olan Dobruca bölgesinde gerçekleşti. Asırlardır karşılıklı güven ve dostluk duyguları içerisinde 18 ayrı azınlığın yaşadığı bu bölge tam anlamıyla örnek gösterilen kültürel bir mozaik olmayı başarmıştır.
Bir yandan şahit olduğu mücadelerde yorularak durulan Tuna’nın huzurlu akışı, diğer yandan da hırçın ve heyecanlı dalgalarıyla ünlü Karadeniz’i kuşanan Köstence şehri şairlerin buluşmasına ev sahipliği yapmak üzere uygun görüldü. Türk toplumunun ağırlıkta olduğu Mecidiye şehri- “Mustafa Kemal Atatürk” Ulusal Koleji ilk şiir akşamını ağırladı. Sonbahara has serin rüzgârı, mütevazi bir ortamda bir araya gelmiş olan kalplerin dost atışları ısıtmayı başardı. İkinci şiir dinletisi ise Karadeniz sahili- Köstence’de yazar- akademisyen sayın Mustafa Hatipler’in usta sunumu ile yapıldı. Kültürel aktiviteyi yakından takip eden Türkiye Cumhuriyeti Romanya Başkonsolosu Saygıdeğer Ali Bozçalışkan Bey sanata ve sanata gönül verenlere olan desteğini her fırsatta ifade etti. Her iki akşamda da şairlere desteğinin bir sembolü olarak, Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin şiir okumalarıyla dinleyicileri mest etmekle beraber birliğin ve beraberliğin önemini yaptığı konuşmalarda vurguladı. Kelimelerin sihirli gücüne inananarak, kalemi kendilerine dost edinen: Mustafa Hatipler (Türkiye); Rüstem Aziz, Fatme İbrahim (Bulgaristan); Canan Özer (Kosova); İkbal Kara Ali Osman (Yunanistan); Mihail Kürkcü, Valeriy Hergeleci (Komrat- Gagauz Yeri); Rabie Rusid, Mehmet Arif (Makedonya); Cidem Narcis Brăslaşu, Emel Emin, Güner Akmolla, Mehmet İrfan Baspınarlı, Neriman İbraim, Rukiye Amet, Hayat Memiş (Romanya) çalışmalarını şiir sevenlerin beğenisine sundu. Ayni zamanda Emre Şam, Alp Özdemir, Burkay Mazlum Beyler ise şiir satırlarının arasına oya misali müzik notalarını örerek ruha hitabeyi tamamladılar.
Farklı ülkelerdeki Türk topluluklarının uyumlu renklerini aynı tabloda toplamayı başaran, Edirne Valiliği öncülügünde İbrahim Tarancı (Özel Kalem Müdürü) Ahmet Hacıoğlu (Edirne Kültür ve Turizm Müdürü), Ali Oğuzhan Yüksel ( Köstence Yunus Emre Enstitüsü Müdürü), Ender Aydın (Edirne Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü), Hüseyin Özcan (Edirne Milli Eğitim Müdürü), Mustafa Hatipler (Yazar- Akademisyen), Veli Sarıkamış (Vali Danışmanı) isimlerinden oluşan düzenleme kurulunun kültürel mirasımızı yaşatma yönünde olan çabaları takdire şayandır.
Atalarımızın güçlü korkusuz mert yürekleri, fedakârlıkları ve vatana büyük bir aşkla bağlı olmaları ulusumuzun asırlar boyu cihanın hem tarihini hem de coğrafyasını belirlemesini sağlamış, böylece de nice kültürlere Türk imzasını atmayı başarmıştır. Şanlı tarihimizin eseri olarak dünyanın her bir yanında bulunan Türk toplulukları geçmişleri ile geleceğe ışık tutarcasına kültürlerini yarınlara taşımayı kendine emel edinmiştir. Bize miras bırakılan, vasiyet niteliğinde kutsal kültür değerlerimizin yarınlara taşımak boynumuzun borcu olması yanısıra bizim için gurur vesilesidir. Dünyanın farklı ülkelerinde kök salan topluluklarımız daima aynı ay- yıldızın saçtığı ışıkla aydınlandığının ispatıdır IV. Balkanlar Şairleri Köstence Buluşması. Aynı mekanda, aynı çatı altında, aynı ritimlerde çarpan Türk kalplerinin bir araya gelmesi, buluşmanın verdiği sevinçle aynı heyecanla seslerimizin titremesi bin yıllardır beraberliğimizin daimi olacağının habercisidir.

Biz Türkler farklı ülkelerde,
Serpilmiş ayrı yerlerde
Ayrı topraklarda büyüsek bile
Atalarımızın istediği gibi
Aynı çiçekler gibi
Buluşuruz aynı demette…

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Seminar cultural-educativ pe malul Bosforului

Istanbul, ce a fost capitala a trei mari imperii: Imperiul Roman, Imperiul Bizatin şi Imperiul Otoman, a fost pentru trei zile gazda unei delegații a comisiei de tineret UDTR în cadrul unei manifestări organizate cu scopul cunoaşterii istoriei şi culturii turce – Seminarul cultural educativ pentru tineret, aflat la a III-a ediție în vechiul Constantinopol.

Istanbulul reprezintă cea mai mare concentrare urbană a Turciei şi singurul megalopolis din lume întins pe două continente. Oficial fosta capitală a primit denumirea turcă de Istanbul la 28 martie 1930, până la acea dată păstrându-şi şi pe plan internațional numele antic şi tradițional de Constantinopol. Cu o populație de peste 18,8 miloane Istanbul este principalul centru financiar, comercial şi cultural al Turciei. Se întinde peste 27 de districte din cele 39 ale provinciei cu acelaşi nume, fiind una dintre cele mai mari metropole din lume. Este capitala economică a Turciei şi prefectura provinciei cu acelaşi nume. Partea europeană se află situată în regiunea istorică Tracia iar cea asiatică în Anatolia. Alături de Atena şi Roma, Constantinopol-ul, adică Istanbul-ul se clasează printre cele mai venerabile capitale ale Europei. El a fost înscris pe lista patrimoniului mondial al UNESCO începând cu anul 1985. Asemănător cu Constantinopol-ul în evul mediu, astăzi Istanbul este cea mai mare aglomerare umană a Europei. În anul 2010 metropola este declarată una din cele trei Capitale Europene ale Culturii, celelalte două capitale culturale din 2010 fiind Pécs, Ungaria, şi Essen, Germania. Cea mai mare parte a cartierelor sale se găsesc pe pintenul din extrema sud-estică a Europei, despărțită de cele asiatice prin Marea Marmara şi Strâmtoarea Bosfor. Pe partea europeană, golful adânc Cornul de Aur desparte cartierele europene în două sectoare: vechiul Constantinopol, la sud, şi Oraşul Nou la nord, cu cartierele Karaköy (Galata), Geyoğlu (Pera), Katabaş, Taksim, Beşiktaş, Ortaköy şi altele mai noi, întinse în adâncul uscatului sau de-a lungul Bosfor-ului. Peste ape, pe malul asiatic, se află vechiul Scutari (Üsküdar), cu o seamă de alte cartiere mai noi, întinse pe țărmul Mării Marmara, spre sud şi pe cel al Bosfor-ului, spre nord. Oraşul metropolă este considerat european deoarece centrul său istoric şi ponderea locuirii de astăzi se află în Europa. Este centrul uneia dintre cele mai mari aglomerări urbane a continentului şi reprezintă principalul pol economic al Republicii Turcia, cu toate că nu mai este capitală a statului. Nucleul Istanbul-ului, adică oraşul vechi, este scăldat de apele Mării Marmara, de cele ale Bosfor-ului şi de cele ale Cornului de Aur.
Programul seminarului a cuprins vizite la principalele obiective istorice şi culturale. Astfel, în prima zi s-au vizitat moscheea Sultahamet, geamia Ayasofya, Cisterna Basilică şi Coloana Arsă (Coloana lui Constantin). A doua zi tinerii au vizitat Acvariul din Istanbul – Turkuazoo, o lume subacvatică într-un oraş. A fost deschis în 2009 şi se întinde pe o suprafață de 8000 mp şi este situat în cel mai mare mall din Europa – Forum Istanbul Bayrampaşa.
Turkuazoo cuprinde 5 milioane de litri de apă şi peste 10.000 de animale. Expune 43 de bazine diferite, dintre care cel mai mare are o capacitate de 5 milioane de litri de apă, ceea ce face Turkuazoo unul din primele 10 acvarii din lume, raportat la capacitatea celui mai mare bazin. Sub bazinul principal există un tunel de 80 de metri lungime, unul din cele mai mari tuneluri din acvariile din Europa, care oferă o panoramă de 270 de grade asupra vietăților marine şi creează impresia unei plimbări pe fundul mării. Turkuazoo oferă o experiență inedită celor mai curajoşi ce vor să înoate cu rechinii. Ne putem lăuda cu doi temerari tineri ce s-au încumetat să intre în bazin alături de ferocii peşti: Mustafa Tanju şi Dincu Dragoş. În Turkuazoo funcționează primul Centru de Reabilitare pentru Broaştele Țestoase în sectorul privat din Turcia. Acesta a fost deschis în anul 2011. Acvariul a avut în primul an peste 1 milion de vizitatori, devenind o atracție turistică importantă din Istanbul, ce completează lista celor obligatoriu de vizitat. A treia zi a continuat vizitarea principalelor obiective istorice: Palatul Topkapî şi geamia Suleymaniye. Tot în această zi au admirat piațeta unde pe vremuri îşi avea locul Hipodromul.
Hipodromul era o construcție sportivă de sorginte romană, un stadion îngust şi mult alungit, care servea multor întreceri sportive, de circ, de gladiatori, festivităților în onorarea şi celebrarea împăraților. Era conceput, în principal, pentru a găzdui întrecerile cu care de curse, întreceri devenite foarte populare la Roma şi apoi cu pasiuni exagerate la Constantinopol. Cu timpul Hipodromul, ca loc de adunare masivă a locuitorilor a devenit şi loc de adunări pentru comunicări, de dispute politice, centru civic de dezbateri şi chiar loc de manifestări sălbatice. Cel mai venerabil monument păstrat pe locul fostului Hipodrom antic din Istanbul şi care era plasat pe Spina din mijlocul arenei, este Obeliscul egiptean adus din valea Nilului de împăratul Theodosius al II-lea (379-395 e.n). Este o lucrare splendid lucrată, un monolit din granit roz de Syena. Paretea de jos îi lipseşte, astfel că acum are numai înălțimea de 19,6 metri, sau 25,6 metri împreună cu piedestalul, sau soclul cel nou. Obeliscul este inscripționat pe cele patru fețe cu hieroglife care celebrează victoriile faraonului pe malurile Eufratului. Obeliscul egiptean este monumental cel mai vechi şi valoros dintre cele care dau pitoresc istoric fostului spațiu atât de văduvit al Hipodrom-ului antic. El dăinuie spre centrul spațiului, al fostei arene, vis-?-vis de Moscheea Albastră, mărturie demnă a unui trect bogat, fastuos şi glorios. In partea sudică a fostului Hipodrom antic din Istanbul pe aliniamentul central al Spinei se ridică cu orgoliu Coloana zidită a împăratului Constantin al VII-lea Porphirogenetul (913-959). Monumentul seamănă până la identificare cu un obelisc egiptean, numai că nu are un corp monolitic, fiind edificată prin zidirea unor blocuri modeste de piatră albicioasă, înegrită pe alocuri, pe la rosturi, de scurgerea apelor intemperiilor timp de peste un mileniu. Un vestigiu extrem de valoros al Spinei hipodromului este Coloana şerpuită. Aceasta este cuprinsă între Obeliscul egiptean, la nord, şi Coloana zidită, la sud, şi se bucură de locul al doilea, ca venerabilitate. Ea este mai veche cu 1400 de ani față de Coloana zidită şi mai tânără cu 1000 de ani decât de Obeliscul egiptean. La origine, această coloană ieşită din comun, turnată din bronz, a dăinuit în fața templului lui Apollo de la Delphi, Grecia. Împletitura celor trei şerpi are un diametru de circa 50 de cm şi se înălța la 8 metri. Capetele reptilelor erau despărțite larg în partea terminală a coloanei şi purtau un trepied de aur care susținea un vas tot de aur. Numele celor 31 de cetăți greceşti victorioase în bătăliile de la Salamina şi Plateea s-au găsit gravate, în 1855, în partea de jos a coloanei, într-o celebră inscripție. Trepiedul de aur, împreună cu vasul de deasupra, au fost luate de conducerea Phocidei, care îşi revendica dreptul asupra sanctuarului de la Delphi, pentru a le topi şi a plăti mercenarii folosiți în cel de al treilea război sacru, dintre 356-346 e.A. Aşa că la Constantinopol a ajuns, după scurgerea a şapte lungi secole, numai trunchiul coloanei, format din trei şerpi încolăciți. Din întreaga coloană astăzi nu a mai rămas decât o bucată de 5,5 metri de la bază, cele trei capete ale reptilelor dispărând pe la anul 1700, ca urmare a unor jocuri stupide de tragere asupra lor cu diverse proiectile. Unul dintre capete a intrat totuşi în proprietatea Muzeului de Arheologie din Istanbul în anul 1848 şi este expus astăzi acolo la etajul al doilea. Este vorba numai de maxilarul superior al unuia dintre şerpi, găsit cu totul întâmplător la săpăturile din jurul bisericii Sfânta Sofia, în 1848.
Cele şaptesprezece secole scurse de la naşterea Hipodromului îşi fac simțită trecerea şi prin creşterea nivelului solului cu aproximativ 3,5 metri, astfel că bazele Obeliscului egiptean, a Coloanei zidite şi a Coloanei şerpuite ce au dăinuit pe Spina sunt astăzi adâncite în sol, iar în jurul lor s-au excavat gropi circulare de protecție placate cu piatră.
Cu părere de rău grupul tinerilor a părăsit Istanbulul, dar s-au îndreptat spre alte obiective istorice, de astă dată în Edirne, oraşul care între anii 1365 – 1453 a fost capitala Imperiului Otoman. Aici au vizitat geamia Selimiye, o importantă operă de artă a arhitectului Sinan, înscrisă în anul 2011 pe lista patrimoniului mondial UNESCO, Muzeul Sănătății din Edirne, Monumentul Lozan, parcul Universității Trakya unde au admirat o veche garnitură de tren.
Pe parcursul acestor zile nu au lipsit vizitele în bazar. Grand Bazaar este, de fapt, o lume separată în interiorul oraşului Istanbul. Este activ, aglomerat, indispensabil pentru cel mai mare oraş al Turciei. În acest spațiu care atrage turişti din toata lumea şi sute de mii de vizitatori pe zi, nu descoperiți doar o istorie glorioasă dar şi comercianți de antichități, bijutieri, tăbăcari, vanzători de covoare – într-un cuvânt, tot ce aveți nevoie. Fiind cel mai vechi şi mai mare bazar al lumii, Grand Bazaar a fost construit la ordinul sultanului Fatih, pentru a asigura stabilitatea financiară a muzeului Hagia Sofia. În acest bazar istoric, situat între moscheile Nuruosmaniye şi Beyazıt, se găsesc cele două domuri numite „bedesten”, Cehavir şi Sandal, inima pieței turceşti. Începând cu înființarea lui şi până acum, bazarul a rămas cel mai important centru de cumpărături din Istanbul.
Turcia este pământul cu o mie de fețe, unde tradiția este prezentă în zilele cotidiene. Este renumită pentru plajele cu nisip şi apa mării de culoare turcoaz, pentru comorile sale unice din antichitate, pentru bogățiile naturale, pentru ospitalitatea pe care locuitorii săi o arată față de turişti, dar şi pentru bucătăria sa, care deține unul dintre locurile fruntaşe în lume.
Seminarul derulat pe parcursul a patru zile a fost insuficient pentru multitudinea de informații istorice, culturale şi turistice oferită de marea metropolă. Participanții au plecat din Turcia cu gândul de a reveni anul viitor, cu ținta spre alte obiective, dar mulțumiți că aceste zile nu au trecut pur şi simplu ca o plimbare, ci ca un prilej de îmbogățire intelectuală şi spirituală.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Simpozionul Internațional „Învățământul în limba turcă”

În perioada 20-23 noiembrie 2014 o delegație comună a Universității “Ovidius” din Constanța şi a Uniunii Democrate Turce din România a participat la Istanbul la Simpozionul Internațional “Învățământul în limba turcă”, organizat de UDTR în parteneriat cu Universitatea Istanbul şi Universitatea Marmara.
Din delegația română au făcut parte d-na decan a Facultății de Litere, conf. univ. dr. Cristina Tamaş, prof. univ. dr. Lavinia Nădrag, conf. univ. Mioara Cotleanu, prof. univ. dr. Domnița Tomescu, conf. univ. dr. Veronica Nedelcu, responsabil ERASMUS al Facultății de Litere, d-na lector univ. dr. Neriman Hasan, d-na conf. univ. dr. Liliana Carmen Mărunțelu, director al Departamentului Limbi Moderne pentru Facultățile Nefilologice, prof. Vildan Burmambet, inspector de specialitate limba turcă în cadrul Ministerului Educației Naționale, prof. Serin Türkoğlu, preşedinta Comisiei de Cultură a UDTR, prof. Osman Melek, vicepreşedinta comisiei de cultură a UDTR, prof. Firdes Musledin, vicepreşedinta comisiei de religie a UDTR, profesori de limba turcă din învățământul primar şi gimnazial. Din delegație a facut parte şi conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, decan al Facultății de Istorie şi Ştiințe Politice din cadrul universității constănțene.
Simpozionul a avut drept obiectiv principal identificarea posibilităților de dezvoltare a învățământului în limba turcă, în România, sprijinul pe care îl pot oferi universitățile din Turcia în acest sens, amplificarea mobilităților de studenți şi profesori, deschiderea unor noi direcții de colaborare în ceea ce priveşte istoria şi perspectivele de dezvoltare a zonei balcanice şi a spațiului extins al Mării Negre. Participanții au convenit asupra demarării procedurilor de încheierea a unor acorduri de mobilități tip ERASMUS şi a altor forme de protocoale de colaborare. Această manifestare a reprezentat prilejul unei întâlniri şi cu instituții de învățământ preuniversitar din Turcia, cum ar fi Colegiul Okyanus, ocazie cu care a fost semnat un protocol de colaborare între reprezentanții învățamântului preuniversitar din delegația română şi conducerea acestei instituții de învățământ.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Expoziție dedicată cartografului Piri Reis, vernisată la Constanța

Muzeul Marinei Române din Constanța a găzduit în luna noiembrie expoziția cu tema „Piri Reis şi Marina Turcă”. Evenimentul a fost organizat de Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța şi Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” în parteneriat cu Muzeul Marinei Române din Constanța.

Expoziția a reunit hărți şi documente ale marinei turce, imagini cu corăbii din perioada Imperiului Otoman şi cu obiecte marinăreşti. În debutul vernisajului, reprezentantul Muzeului Marinei Române, dr. Andreea Croitoru afirmat că „expoziția se referă la patrimoniul universal”, Piri Reis fiind cel care a întocmit cea de a doua hartă a lumii.
Prezent la eveniment, consulul general al Republicii Turcia la Constanța Ali Bozçalışkan a declarat: „Sunt mulțumit că Institutul Cultural „Yunus Emre” a adus această expoziție la Constanța. Piri Reis este un amiral care a rămas în istoria marinei turce din secolele XV- XVI. Hărțile lumii elaborate de el sunt şi acum privite cu admirație. Ne-am dorit să prezentăm această mare personalitate atât cetățenilor români cât şi etnicilor turci şi tătari. Cele două țări de la țărmul Mării Negre, România şi Turcia colaborează de o perioadă lungă de timp în domeniul maritim. Una dintre aceste colaborări constă în a ne prezenta reciproc personalitățile din domeniul marinei. Dorim să dezvoltăm colaborarea academică între cele două univeristăți marititme, cea de la Constanța şi Istanbul. Există deja o colaborare frumoasă între Universitatea Marititmă „Piri Reis” din Istanbul şi Universitatea Maritimă Constanța şi vom face tot ce ne stă în putință ca această colaborare să continue. Să nu uităm că din istorie sunt multe lecții de învățat iar noi trebuie să învățăm din acestea.”
Prima hartă elaborată de Piri Reis în 1513, detaliază Oceanul Atlantic, Penisula Iberică, Africa de Nord şi coasta de est a Americii. Piri Reis a fost amiralul flotei otomane între anii 1499-1502, în perioada când aceasta încerca să îşi impună supremația în fața celei venețiene. Piri Reis a notat toate locurile şi situațiile prin care a trecut, notițele sale fiind folosite la editarea primului ghid maritim al lumii, „Cartea de Navigație”.
În timpul domniei lui Suleiman Magnificul în anul 1523 Piri Reis a participat alături de flota otomană la campania de cucerire a insulei Rhodos. Domnia sa a îndeplinit mai multe funcții în Imperiul Otoman printre acestea numărându-se şi cea de comandant al flotei otomane din Oceanul Indian. A fost condamnat la moarte în anul 1554 deoarece nu a acordat tributul solicitat guvernatorului Kubat Paşa şi din cauza ambițiilor politice ale lui Mehmet Paşa.
Printre participanții la vernisaj s-au aflat: subprefectul Accoium Levent, directorul Centrului Cultural „Yunus Emre”, Ali Yuksel Oğuzhan, preşedintele Asociației Oamenilor de Afaceri Turci „Dobrogea”, Zeki Uysal precum şi numeroşi membri ai comunității turce şi tătare.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Romanya Demokrat Türk Birliği Bükreş Şubesi Konuklarını Yeni Evinde Ağırladı

Bir takım temaslar için Bükreş’e gelen TIKA başkan yardımcısı Ali Maskan ve beraberindeki heyeti şube merkezimizde ağırladık. Büyükelçi Koray Ertaş”ın da katıldığı ziyarette Romanya’da yaşayan Türk soydaşların durumu konuşuldu.
TİKA, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Türk Cumhuriyetleri’nin yeniden yapılanma, uyum ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Bakanlar Kurulu’nun 24 Ocak 1992 tarihli Kararıyla, 21124 sayı ve 27 Ocak 1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir uluslararası teknik yardım teşkilatı olarak kurulmuştur.
38 ülkede merkezi olan TIKA, ofislerinin bulunduğu ülkelerle beraber yaklaşık 100 ülkede kalkınma merkezli işbirliği çalışmaları yapmaktadır.
Türklüğün yurt dışında yaşatılmasında tüm kökenlilere çok büyük bir görev düştüğünün altını çizen Maskan, soydaşlara teşşekür edip onları her zaman destekleyeceğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Romanya Milli Günü Geçit Töreni

1 Aralık Romanya Milli Günü kutlamaları kapsamında, Parlamento Sarayı önünde yapılan tören geçişine katılmak üzere Romanya’ya gelen Türk Silahlı Kuvvetleri 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Tören Takımı için TC Bükreş Büyükelçiliğnde bir resesyon düzenlenmiştir. RDTB Bükreş Şubesi adına Gençlik Kolları Başkanı-Aynur Ablai, Başkan Yardımcısı Sheilla İaia, Deniz Cadil, Belgin Boraş ve Leyla Suleyman katılmıştır.
Aynı heyet, 28 Kasım akşamı, TC Büyükelçiliği Askeri Ataşe ile birlikte Türk Birliğine nezaket ziyaretinde buşlunmuştur.
Geçtiğimiz yıl da Türk Birliği bu törene katılmış ve gerçekleştirdiği tören geçişi ve disipliniyle, Romen yetkililerin ve halkının büyük beğenisini kazanmıştı.

Gençlik Soydaşlar “Türkçe” Eğlendi

15 Kasım Cumartesi Türk ve Tatar soydaşlardan oluşan bir grup genç, Bükreş’te yaşayan tüm Türk ve Tatar gençleri için, Türkçe-Tatarca müzikli özel bir eğlence gecesi düzenlediler.
Akşam yemeği hemen sonrasında, müzikler çalındı, halaylar çekildi hatta Romanya`da ilk defa Tatarca Karaoke bile yapıldı.
Gençler gönüllerince eğlenirken söylenen şarkılara eşlik ederek oyunlar oynadılar.
Gecenin en güzel tablosu, herkesin, ayrımı gözetmeksizin karma bir şekilde omuz omuza yan yana eğlenmesi olmuştur. Son derece umutlandırıcı bir durum. İleride bu gençlerin ele ele verip kimlik ve kültürlerine sahip çıkacaklarının büyük bir işareti.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Emoție de toamnă

A venit toamna, acopera-mi inima cu ceva,
cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.

Mă tem că n-am să te mai văd, uneori,
că or să-mi crească aripi ascuțite până la nori,
că ai să te ascunzi într-un ochi străin,
şi el o să se-nchidă cu o frunză de pelin.

Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac,
iau cuvintele şi le-nec în mare.
Şuier luna şi o răsar şi o prefac
într-o dragoste mare.

Sanbahar Heyecanı

Sonbahar geldi, kalbimi ört bir şeyle,
Bir ağaç gölgesiyle, daha, iyisi, kendin gölgenle.

Seni, bazen göremeyeceğimden tedirginim,
Uçlu kanatlarımın bulutlara dek uzayacağından,
Yabancı bir göze saklanacaksın diye korkuyorum
O yabancı göz de bir pelin yaprağıyla kapanacak.

İşte, o zaman ben taşlara yaklaşırım ve susarım,
Sözcükleri alırım ve denize çömeltirim.
Gökteki ayı çağırırım, doğdururum
Ve onu ateşin sevgiye dönüştürürüm.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Oraşul Ovidiu s-a înfrățit cu oraşul Küçükkuyu din Turcia

Înfrățirea oraşelor se poate defini ca un acord de prietenie, implicând cooperarea a două colectivități din două țări diferite, cu susținerea ambelor administrații locale. Cele două comunități înfrățite derulează proiecte şi desfăşoară activități centrate pe diferite teme şi promovează înțelegerea similarităților şi diferențelor. La noi în zonă majoritatea primăriilor sunt înfrățite cu unul sau mai multe oraşe sau sate din diverse țări europene.
Oraşul Ovidiu s-a înfrățit la data de 18 octombrie 2014 cu oraşul Küçükkuyu ce aparține de primăria Ayvacık din provincia Çanakkale Turcia. Primarul oraşului Ovidiu, George Scupra, a efectuat o vizită în Turcia unde a semnat protocolul de înfrățire împreună cu primarul Cengiz Balkan şi membrii consiliului municipal.
În acest context, o delegație a Primăriei Küçükkuyu a vizitat în data 21 noiembrie oraşul Ovidiu.
Înfrățirea celor două oraşe are drept scop dezvoltarea socio-economică şi culturală a localităților, schimbul de experiență între autorități, protejarea monumentelor din punct de vedere arhitectural, istoric şi cultural“, a declarat edilul-şef al oraşului Ovidiu.

Kardeş Şehir

Çanakkale – Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesi ile Romanya’nın Ovidiu kenti arasında “kardeş şehir” protokolü imzalandı.
Küçükkuyu Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine konuk Belediye Başkanı George Scupra, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile her iki kentin belediye meclisi üyeleri katıldı.
Belediye başkanları yaptıkları ortak açıklamada turizm, sosyal etkinlikler ve ticaret konusunda ikili ilişkiler başlatıp, sağlam bir dostluk hattı kurmak istediklerini söyledi.
Törende, belediye başkanları kentlerini tanıtan ürün ve broşürlerden oluşan hediye paketlerini hediye etti.
Bu sözkonusu işbirliği kapsamında, Küçükkuyu Belediyesi heyeti 21 Kasım tarihinde Ovidiu’yu ziyaret etmiştir.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

80 de ani de la semnarea Înțelegerii Balcanice

Universitatea „Ovidius” din Constanța a găzduit la sfârşitul lunii octombrie conferința cu tema: „Proiecte de asigurare a securității regionale-Înțelegerea Balcanică” susținută de prof. dr. Enis Tulça de la Universitatea Galatasaray din Istanbul şi de lector universitar dr. Emanuel Plopeanu decan al Facultății de Istorie şi Ştiințe Politice a Universității „Ovidius”. Conferința s-a înscris în suita de manifestări culturale organizate de Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, cu prilejul Zilei Naționale a Turciei şi a împlinirii a 80 de ani de la semnarea Înțelegerii Balcanice. În debutul conferinței prof. dr. Enis Tulça a vorbit despre importanța semnării tratatului de pace din 1934 între Turcia, România, Grecia şi Iugoslavia, despre apropierea dintre Grecia şi Turcia începând cu anul 1929 şi până la semnarea acestei Înțelegeri, precum şi despre efortul depus de către România pentru înființarea unei alianțe a Balcanilor, despre rolurile pe care le-au avut Mustafa Kemal Atatürk, Elefterios Venizelos, Nicolae Titulescu, İsmet İnönü şi ambasadorii Turciei la Atena şi Bucureşti din acea perioadă şi anume Mehmet Enis Akaygen şi Hamdullah Suphi Tanrıöver pe întreg parcursul acestui proces care a dus la semnarea tratatului.
În discursul său, profesorul Enis Tulça a amintit:„ În timp ce relațiile diplomatice dintre Turcia şi Grecia au fost solidificate printr-un alt tratat bilateral semnat în anul 1933, un rol important ce a dus la întâlnirea celor patru țări în procesul de semnare a Înțelegerii Balcanice l-a avut Ministrul de externe al României Nicolae Titulescu prin actele întreprinse în anul 1933. Titulescu a depus eforturi mari pentru a strânge la un loc țările Balcanice într-un front de luptă comun anti-revizionist.” Istoricul turc a mai insistat asupra faptului că în 1934 relațiile dintre Turcia şi Grecia au ajuns la cel mai înalt nivel datorită atât semnării Înțelegerii Balcanice, siguranța granițelor Balcanilor fiind întărită. „Importanța relațiilor strânse dintre Turcia şi Grecia va fi înțeleasă şi peste 20 de ani şi anume în anul 1954 când la crearea celei de-a doua Înțelegeri Balcanice Turcia şi Grecia se vor retrage din cauza neînțelegerilor legate de Cipru, iar astfel pactul se va desființa. Din acest motiv, gestul diplomatic şi dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări au avut un rol important pentru existența şi continuarea acestui pact în condiții optime,” a declarat prof. dr. Enis Tulça.
În finalul discursului său, istoricul turc a spus că România a fost singura țară care a semnat atât Înțelegerea Mică la data de 14 August, 1920 cât şi Înțelegerea Balcanică din 9 Februarie 1934, o dată cu gândul că în urma semnării Tratatului de la Trianon Ungaria ar putea reprezenta o amenințare şi a doua oară, ca o măsură împotriva oricăror amenințări externe. Conferința a continuat cu intervenția decanului Facultății de Istorie şi Ştiințe Politice lector univ. dr. Emanuel Plopeanu care a insistat asupra deficiențelor Înțelegerii Balcanice şi asupra analizei realizate de Nicolae Titulescu la acea vreme.
Profesorul dr. Enis Tulça a declarat că va continua colaborarea cu reprezentanții Facultății de Istorie şi Ştiințe Politice a Universității „Ovidius” din Constanța. La conferința susținută de cei doi istorici au participat:subprefectul Accoium Levent, subsecretarul de stat-DRI, Aledin Amet, muftiul Murat Iusuf, consulul general al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozçalışkan, preşedintele Asociației Oamenilor de Afaceri Turci „Dobrogea”, Zeki Uysal, membrii ai comunității turce. Uniunea Democrată Turcă din Romania a fost reprezentată de secretarul general, prof. Ervin Ibraim.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Iz oriental

În perioada 6 – 12 noiembrie, un cunoscut supermarket şi-a invitat clienții să celebreze în toate magazinele sale „Săptămâna Turcească“, prilej cu care a pregătit momente artistice din folclorul turcesc, degustări şi multe alte surprize pentru întreaga familie. Prin intermediul acestui eveniment au fost promovate astfel folclorul şi bucătăria turcească.
Timp de o săptămână, toți cetățenii României au putut descoperi frumusețile Turciei prin diverse produse alimentare, delicatese de toate culorile şi gusturile, condimente înmiresmate sau obiecte de decor din materiale textile, sticlă, ceramică şi metal, ornamente cu motive tradiționale. Seturile cadou de ceai sau cafea şi preparatele specifice au fost şi ele oferta acestor zile de noiembrie.
Acest proiect „Săptămâna Turcească“ s-a realizat în colaborare cu Camera de Comerț Bilaterală România-Turcia pentru toți cei care doresc să descopere savoarea culturii turceşti. De asemenea, organizatorii au dorit ca întreaga comunitate de turci din țară să poată avea la îndemână produse autentice de gastronomie, amenajarea casei sau modă în toate hipermarketurile Carrefour.
La organizarea evenimentului, cel puțin în deschiderea ei, UDTR prin programul artistic, a asigurat prezentarea tradiției şi a folclorului, prin dans şi cântec. Momentul deosebit de plăcut prezentat de ansamblul de dans folcloric „Kardelen- filiala Cumpăna“ căruia i s-au alăturat tinerele interprete de cântec turcesc Denis Done şi Irem Caiali a oferit clienților o prezentare folclorică încântătoare a poporului turc. A fost o săptămână de prezentare a culturii, tradiției, folclorului, produselor şi bucătăriei turceşti care ne-a onorat şi ne-a încântat. Am simțit că turcii sunt şi astăzi un model demn de urmat.
Tabloul acestor zile a fost o dovadă vie a strânsei colaborări economice si culturale dintre România, Franța şi Turcia. Suntem convinşi că acest proiect “Săptămâna Turcească” va contribui la consolidarea prieteniei dintre România, Franța şi Turcia. Fără îndoială UDTR este parte a factorilor ce contribuie la consolidarea acestor relații fiind totodată organizația, singura de altfel a minorității turce, care protejează drepturile, promovează cultura şi tradițiile turcilor din România, aducând multă bucurie şi fericire tuturor membrilor ei dar şi prietenilor apropiați.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Türkvizyon 2014

Pregătirile pentru Türkvizyon 2014 le-am început încă din vară alături de domnul profesor Genghiz Erhan. De când am aterizat în aeroportul din Kazan acest oraş m-a încântat cu o arhitectură deosebită şi un joc de lumini de excepție.

Türkvizyon 2014 este un concurs internațional la care participă turci din întreaga lume. Prima ediție s-a ținut în decembrie 2013 la Eskişehir iar cea de-a doua ediție în capitala turcică culturală Kazan. Anul acesta au participat pentru prima oară Germania şi Rusia în total fiind 25 de țări.
A fost o onoare pentru mine să reprezint turcii şi tătarii din România la un eveniment de asemenea amploare alături de Genghiz Erhan. Cel care ne-a îndrumat în toată evoluția noastră şi membru de juriu al concursului a fost domnul Negiat Sali, care ne-a ajutat atât în pregătirea melodiei cât şi în cele mai mici detalii legate de participarea noastră la Türkvizyon 2014. Alături de noi au fost şi doamna director general al televiziunii Alpha Media Mioara Gîrbă-Tuțu şi domnul director tehnic al aceleiaşi televiziuni Cristian Ciobanuc, care au transmis în direct întregul eveniment pe postul de televiziune Alpha Media. A fost o adevărată onoare că am avut ocazia să călătoresc alături de aceşti oameni deosebiți.
După lungi repetiții pe care le-am început cum am ajuns în Kazan s-a ajuns la seara mult aşteptată a festivalului Türkvizyon 2014. Semifinala a constat într-un spectacol cu o organizare de excepție din toate punctele de vedere: sunet, dans, acustică, cântec şi atmosferă. Din cele 25 de țări care au urcat pe scenă, 15 s-au calificat, România plasându-se pe locul 17.
Emoțiile şi sentimentele pe care le-am trăit pe scena concursului Türkvizyon 2014 au fost unice şi de neuitat, o scenă imensă şi un public excepțional.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

Supă cremă de peşte

Ingrediente:

un biban de mare
un cartof
un morcov
o ceapă
o felie de țelină
foi de dafin
zeama de la o jumătate de lămâie
sare
piper
ulei

Mod de preparare:

  1. Peştele se spală, se curăță, se taie bucățele, se pune la fiert cu un praf de sare şi o frunză de dafin.
  2. Se curăță legumele şi se taie în bucăți.
  3. După ce peştele este fiert se scoate din zeamă şi se dă deoparte.
  4. Într-o tigaie se pune o lingură de ulei şi se sotează legumele tăiate. După ce acestea s-au sotat se pun în zeama de peşte ce a fost strecurată în prealabil.
  5. Se fierb până se înmoaie şi se mixează cu ajutorul unui blender.
  6. În crema obținută se adaugă bucățile de peşte curățate de oase.
  7. Se serveşte caldă dreasă cu zeamă de lămâie, piper proaspăt măcinat şi ornată cu foi de dafin.

Balık Çorbası

Malzemeler

1 adet kırlangıç balığı veya kafası
1 adet kuru soğan
1 adet havuç
6 sap maydanoz
8 bardak su
1 adet yumurta
2 adet limonun suyu
2 yemek kaşığı un
2 adet defne yaprağı
Tuz

Hazırlanışı:

Balığı yıkayın. Kaynayan suyun içine atın. 3 dakika kaynattıktan sonra çıkartın. Suyu dökün.
Patates ve havucu soyun. Tencereye soğanı, patates, havuç, maydanoz, su, tuz ve karabiberi koyun. Kaynayınca balığı ya da balık kafasını içine atın. 30 dakika kaynatın. Süzgeçten geçirin. Suyunu ayırın. Balığın etlerini kılçıklarından ayırın. Kenarda bekletin.
Çorbanın terbiyesi için, yumurtanın sarısını limon suyuyla iyice çırpın. Unu ekleyin. Süzülmüş balık suyuna yavaş yavaş karıştırın. Kaynatın.
Kaynayan terbiyeli sosa ayıklanmış balık etlerini ve defne yapraklarını atın. 10 dakika kaynatın. Tuzunu ve limonunu kontrol edin. Kenara alıp, servise hazırlayın.

▲ Cuprins ▲ İçindekiler ▲ Contents ▲

română / türkçe: · română ·
türkçe
ediţia / autorul: · ediţia ·
autorul
alegeţi:
revista tipărită:
Noiembrie 2014
legături: