Hakses title

În iunie 1995 apare primul număr al ziarului HAKSES sub direcţia şi redacţia domnului Emin Atila. Ziarul are format obişnuit, 8 pagini şi conţine rubricile: social-politic, eveniment, învăţământ, cultură, artă şi tradiţie, religie, magazin şi pagina pentru copii.

Iată ce scria atunci redactorul şef, regretatul Emin Atila:
„Dorim să reînnodăm o tradiţie publicistică datând din 19.10 1896, prin apariţia ziarului Şark – Orientul scrisă din entuziasmul unor confraţi. Cu HAKSES sperăm să reaprindem făclia ce va lumina etnia. Prin intermediul lui intenţionăm să formăm ziarişti, mai cu seamă tineri, adevărate caractere şi talente puse în slujba etniei, capabile să preia şi să predea ştafeta pentru a fi dusă la nesfârşit”.

Articolul se încheie sugestiv:
„Rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ajute în realizarea acestei creaţii de gând drept care se cheamă atât de sugestiv – HAKSES”.

Viaţa ziarului îşi reia cursul firesc până în prezent având ca directori preşedinţii pe ţară ai Uniunii.

Iată dar în această funcţie pe domnii: Osman Fedbi, Balgi Ruhan, Asan Murat, Iusein Ibram, Ibram Nuredin şi din nou Osman Fedbi în zilele noastre.

Apoi colectivul redacţional format din redactorii şefi: Emin Atila, Gulten Abdula, Nuredin Ibram şi Ervin Ibraim, împreună cu redactorii Emin Emel, Emin Inci, Cantargi Zeitin, Ibraim Ibram, Bediha Cocoi, Asan Nermin, Asan Murat, Feizi Aisel, Molali Neriman, Ismail Daud, Asan Nilgun, Subihan Iomer, Ilmia Suleyman, Ibraim Nurgean, Veli Firdes, Buracai Minever.


Hakses title

În 1990, în cadrul U.D.T.R., a fost fondată Organizaţia de Tineret Turc Ataturk, care în 1999 a simţit nevoia unei publicaţii care să aparţină tinerilor şi iată că în noiembrie acest proiect a prins contur, fiind publicat primul număr al ziarului GENC NESIL având ca redactor şef pe atunci domnişoara Feizi Aisel, membră fondatoare al ziarului.

Tineri sufletişti, cu dorinţa de a prelua experienţa celor vârstnici, au continuat să ducă mai departe tradiţia – cum ar fi: Nilgün Asan (fost redactor şef), Ervin Ibraim (fost redactor şef), Bediha Cocoi, Veli Elis, Ismail Adnan, Omer Ilknur, Beytula Feyhan, Sali Selime, Balgi Alev, Timur Ionescu, Veli Firdes, Abdula Elvin, Nurgean Mustafa, Bolat Elis, Emghil Hasan, Senia Babaiani, Mustafa Rafi, Molali Neriman, Elghin Inan, Ilmia Suleyman, Buracai Minever, Isac Mihai, Sureia Şachir.

Publicaţia şi-a încetat activitatea în anul 2006.

Arhiva Genç Nesil:
Alegeţi ediţia pe care doriţi să o citiţi:
română / türkçe: · română ·
türkçe
ediţia / autorul: · ediţia ·
autorul
alegeţi:
legături:
caută: